Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Marilyn Neubauer v Plzni

Vyvrcholením evangelizačních aktivit našeho sboru v měsíci březnu bylo pozvání americké kazatelky a evangelistky s uzdravující službou Marilyn Neubauer, která přijela v doprovodu spolupracovnice Betty.

logos-04-2017-neubaer.jpgKrátce o ní a její službě. Na Marilyn se potvrzuje, že jestli někdo žije vírou v Boží slovo a dodržuje pravidla zdravého životního stylu, může i v pokročilém věku vypadat mnohem mladší a zdravější než jeho vrstevníci. Byl jsem překvapen jejím elánem, nadšením, pokojem a energií, se kterou u nás sloužila. Protože jsme s manželkou mohli s Marilyn strávit čas i mimo církev, viděli jsme, že to, co káže, skutečně i žije, a byla pro nás velkou inspirací. Je autorkou velice oblíbené knihy Pokyny velkého lékaře, ve které vypráví své osobní svědectví o uzdravení z rakoviny a jednoduchým způsobem vede lidi k víře v uzdravení Boží mocí. Je absolventkou Biblické školy Kennetha Hagina – RHEMA. Slouží na mnoha kontinentech již více než dvacet let a její služba je doprovázena spasením a uzdravením lidí. Její silný a osobní vztah s Bohem se odráží v každém kázání a je vidět, že mluví z osobní zkušenosti. Její projev je velice kultivovaný a přesvědčivý. Obsah kázání lehce pochopitelný každému a umocněn pomazáním Ducha svatého, což způsobilo, že na její výzvu ke spasení ihned zareagovalo několik lidí a vyšli dopředu, aby se společně s ní modlili modlitbu spasení.

Ve velice svobodné atmosféře pokračovalo shromáždění jejím vyučováním o uzdravení. Mluvila o biblickém příběhu uzdravení slepého Bartimea (Mk 10,46) a ženy s gynekologickými problémy krvotoku (Mk 5,25). I přesto, že tyto příběhy dobře známe, její poselství přineslo čerstvou víru. Na základě těchto příběhů ukázala, že pro Boha nic není nemožné a že chce člověka uzdravit. Bůh posílá příležitosti, kdy je možné uzdravení obdržet, ale člověk je nesmí minout. Nemůžeme si vybrat, kdy příležitost přijde, ale když už je tu, musíme správně a včas zareagovat. Když voláš na Ježíše jako Bartimeus: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ – On se zastaví a naslouchá a pak uzdravuje slepého. Krvotoková žena byla zase jedinou, která se z celého zástupu dotkla Ježíše s vírou, a byla uzdravena. Víra, která nás připraví, abychom neminuli uzdravení, pramení z Božího slova. Marilyn na základě verše z Kol 3,16 dala důraz na to, aby Boží slovo v nás přebývalo bohatě. Jakou máš v sobě úroveň Božího slova, takové výsledky poneseš. Ďábel jako lev hledá slabou kořist a to jsou křesťané s nízkou úrovní Slova. Víra přichází slyšením Božího slova od pondělí do soboty a ne jen v neděli. Boží slovo je také lékem pro celé naše tělo a nemá žádné negativní vedlejší účinky a nemůžeme se jím předávkovat.

Na závěr shromáždění Marilyn individuálně sloužila modlitbou nemocným, což přineslo uzdravení lidem. Ve sboru zůstala skvělá atmosféra a někteří sourozenci říkali, že to byla nejlepší akce za poslední období. Jsme rádi, že jsme viděli nové lidi z Harvestu a osobního pozvání, kteří se obrátili, zažili jsme uzdravení a čerstvý dotek Ducha svatého.

Závěrem chci poděkovat spolupracovnici Bety, která doprovázela Marilyn, za její úžasnou modlitební podporu, děkuji také mojí manželce Jitce za výborný, dynamický a pohotový překlad a celému našemu Harvest-teamu za evangelizaci a všem, co tuto akci v Plzni podpořili.

Marilyn následně sloužila ještě v Ústí nad Labem u Martina Petra, kde akce měla podobný průběh jako v Plzni, potom také na Slovensku a ve Švýcarsku.Súvisiace články

Rozhovor s Marilyn Neubauer|Logos 10 / 2007 | Daniel Šobr |Rozhovor
Marilyn Hickey|Logos 10 / 2008 | Daniel Šobr |Reportáž
Marilyn Hickey v Šoproni|Logos 11 / 2007 | Radovan Kapusta |Reportáž
Misijné skupiny majú budúcnosť|Logos 5 / 2011 | Rastislav Bravčok |Zo života cirkvi
Církev víry Milost Plzeň|Logos 1 / 2019 | Robert Štěpán|Predstavujeme