Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Sbor v Hradci Králové

logos-01-2020-cirkev-hk-01.jpg

Hradecký sbor se v Logosu nepředstavuje poprvé. Ale stejně, jako se časem mění vše kolem nás, ani náš sbor nezůstal stát na místě. Vždyť to poslední, o co nám jde, je být undergroundovou církví. Chceme být vidět, zasahovat srdce lidí v našem okolí, růst a kráčet kupředu, jak nás Bůh povede.

logos-01-2020-cirkev-hk-03.jpgKaždé dobré svědectví by mělo začínat těžkostmi a končit vítězstvím. V čase, kdy vyšel poslední článek o našem společenství, jsme se radovali z nových sborových prostor. Ne však na dlouho. Pronajímatel z těžko pochopitelných důvodů smlouvu ukončil. Přes všechnu snahu našeho pastora veškerá jednání s majiteli selhala a my se na nějaký čas ocitli bez zázemí. Podařilo se nouzově pronajmout sál v jednom z kulturních domů, což nás vrátilo o krok zpátky. Tyto prostory nebyly příliš reprezentativní, ani jsme je nemohli využívat kdykoliv podle potřeby. Hledali jsme trvalý pronájem, ale byl to oříšek. Naše modlitební setkání (která se někdy kvůli obsazenosti sálu musela konat pod širým nebem) se točila hlavně kolem tohoto tématu. Ale víme, komu jsme uvěřili a že náš Pán je dobrý za všech okolností. A tak se opět radujeme ze skvělého zázemí pro všechny naše aktivity.

Od zdolání potíží s pronájmem sbor zažívá požehnání a stabilitu. Ačkoliv ne všichni, kdo v uplynulém období uvěřili, nakonec také vytrvali, přesto sbor stále roste. Vidíme, jak lidé dozrávají ve službě i v osobním životě. Máme pomazanou chválící skupinu, a i díky ní je na shromážděních mocná a osvobozující přítomnost Ducha svatého. Jsme vděční za službu pastora Petra Šakarova, za jeho povzbuzování, moudrost a pozitivní přístup, s nímž v nás stále obnovuje dobrá očekávání do budoucnosti. Často u nás slouží také různí hosté z ostatních sborů Církve víry i z ciziny. Z nich za poslední dobu do Hradce Králové zavítali například Marylin Neubauer, Peter Gammons, Alexander Peremot či Andy Wallis.

V roce 2019 vznikla misijní skupina v Kostelci nad Orlicí. Její členové se zatím setkávají v týdnu v domácnostech, ale už hledáme vhodné prostory ve městě. V neděli pak pravidelně dojíždějí na shromáždění do Hradce. Evangelizační akce probíhají také v sousedních Pardubicích.

logos-01-2020-cirkev-hk-02.jpg

V rámci nedělních bohoslužeb probíhají programy pro předškolní a školní děti. Rozběhli jsme novou tradici, jíž jsou příměstské tábory, otevřené i pro děti mimo náš sbor. Naší touhou je výchova nové generace, která bude chodit po Božích cestách a v moci Ducha svatého zabírat území pro Boží království.

Rok 2020 pro nás začal moc dobře. Na bohoslužby přicházejí stále noví lidé a vracejí se ti, kteří nás na nějakou dobu opustili, aby znovu obnovili svůj vztah s Bohem. Na nedělních shromážděních nám začíná být opravdu těsno a na lidech je vidět dobré očekávání a požehnání. Začínáme přemýšlet o rozšíření nebo změně našich stávajících prostor. Náš pastor přijal vizi, že letošek bude rokem průlomů v oblastech, za které jsme se předešlé roky modlili.

Už teď se těšíme, že za čas v nějakém dalším článku budeme moci napsat o zázračném Božím jednání a růstu v Hradci Králové a okolí.Súvisiace články

Misijná skupina v Hradci Králové|Logos 4 / 2008 | Redakcia |Predstavujeme
Živá církev v Hradci Králové|Logos 7 / 2016 | Kamila Rosůlková|Predstavujeme
Praha - Hradec Králové|Logos 12 / 2007 | Rastislav Bravčok |Reportáž
Církev víry – sbor v Olomouci|Logos 6 / 2016 | Lenka Škardová|Predstavujeme
Pražský sbor se stěhuje|Logos 6 / 2018 | Lenka Pelíšková|Predstavujeme