Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Materská dovolenka - púšť, alebo požehnanie?

Tento článok je venovaný Tebe, statočná manželka a matka, vzácna žena, ktorá mnohokrát nevidíš, akú veľkú službu pre Boha konáš. Možno máš v srdci otázku: „Čím slúžim Bohu?“

Boh Ťa stvoril ako pomocníčku

logos-09-2016-dovolenka1.jpgPráve to, o čom si myslíš, že je niečo bezvýznamné, je TVOJA HODNOTNÁ SLUŽBA. Všetko to, čo robíš pre svoju rodinu v tomto období, je kľúčová a veľmi dôležitá úloha, ktorú Ti Boh zveril. Nie si na žiadnej púšti bez vody. Nachádzaš sa v obrovskom požehnaní, je to Tvoja zasľúbená zem, že môžeš vy­tvárať teplo domova, vážiť si manžela, byť pre neho oporou a skrýšou. Boh Ťa stvoril ako pomocníčku, zohrávaš po Bohu tú najdôležitejšiu úlohu v živote svojho manžela. Len s Tvojou podporou môže rásť, slúžiť a byť mužom podľa Božieho srdca. Len po Tvojom boku je jeho život úplný a celistvý. Svojou úctou mu dávaš tak mnoho, a preto buduj manželov život slovami milosti a povzbudzuj ho, aj keď zlyhá. „Svoje ústa otvára v múdrosti a zákon milosti je na jej jazyku.“ (Prísl 31,26) Prejav mu lásku, keď on sám má pocit, že si to nezaslúži. Modli sa za neho, pretože je to veľký skutok lásky. Urob všetko pre to, aby sa rád vracal domov. Áno, dokážeš urobiť z Vášho manželstva ochutnávku nebeskej atmosféry. Veď si darom od Boha pre Tvojho manžela. A Boh dáva iba dokonalé dary. „Každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto zmeny alebo nejakého obratu zatônenia.“ (Jk 1,7)

Žena v domácnosti

Zveľaďuj Váš domov. Teš sa, že môžeš variť, upratovať, prať, žehliť. Boh predsa žehná prácu Tvojich rúk, aké úžasné zasľúbenie, keď si predstavíš, koľko povinností počas dňa máš. Tak sa raduj, pretože je v tom Božie požehnanie. Uvedomila si si niekedy, keď si utíšila svoje dieťa, že tak isto sa môže Tvoje srdce upokojiť v Božom náručí? Všimla si si, aké bezpečie Tvoje dieťa vtedy cíti? „Ale isteže som upokojoval a tíšil svoju dušu ako odlúčené dieťa pri jeho matke. Ako odlúčené dieťa je u mňa moja duša.“ (Ž 131,2) Nie je žiadna iná činnosť, pri ktorej by si vedela porozumieť hĺbke týchto slov a pochopiť, ako môžeš bezpečne odpočívať v Božom náručí. Veď aj Ty si milované Božie dieťa. Boh dokonca vie, ako sa cítiš po prebdenej noci, keď si strážila a starala sa o svoje choré dieťa. Veď On sám nespí, pretože Ťa chráni a bude Ťa chrániť po všetky dni. „Hľa nedrieme a nespí Ten, ktorý ostríha Izraela. Hospodin je Tvojím strážcom…“ (Ž 121,4-5)

Boh Ťa môže naučiť toľkým pravdám práve preto, že si matkou. Budeš užasnutá, ako bude hovoriť k Tvojmu srdcu v tých pre Teba „neduchovných“ činnostiach. Teš sa z toho, pretože je to Tvoja služba, môžeš ju robiť ako pre Pána celým srdcom a s radosťou. „…Čokoľvek robíte, robte všetko na slávu Božiu.“ (1Kor 10,31) Tie každodenné opakujúce sa činnosti Boh vidí a nezabúda na Tvoje úsilie, slzy, únavu, obete. „Znám Tvoje skutky aj Tvoju lásku, aj službu aj vernosť aj trpezlivosť aj Tvoje skutky, aj tie posledné, ktorých je viac ako prvých.“ (Zj. Jn 2,19)

Boh skúma Tvoje srdce a ver, že keď sa budeš s láskou starať o najbližších, zverí Ti viac, ako si dokážeš predstaviť. Buď verná, nepohŕdaj sebou preto, že si žena v domácnosti. Znova napíšem: Tvoja hodnota je nevyčísliteľná, vysoko prevyšuje perly! „Kto nájde statočnú ženu chrabrú? Lebo jej cena je ďaleko nad perly.“ (Prísl 31,10)

Buď prameňom čerstvej Božej prítomnosti pre svoju rodinu. Tráv čas s Pánom pri čítaní Biblie a v modlitbe. Popros Ducha Svätého, aby Ti ukazoval poklady z Božieho slova. Možno sa Ti nedá počas bohoslužby plnohodnotne sústrediť na kázeň, pretože si v besiedke a dávaš pozor na svoje ratolesti. Netráp sa tým a aj tak príď! Či máš jedno dieťatko, či viac. Deti nie sú prekážkou chodenia do cirkvi. Možno budeš musieť vstať skôr, navariť skôr, ale stojí to za to! Možno Ťa to bude stáť aj vypätie síl, nevadí. Nenechaj sa odradiť!

Služba na Božom diele

Možno sa Ti zatiaľ nedá priložiť ruky k Božiemu dielu praktickou službou, ale srdce priložiť môžeš. To, že svojou prítomnosťou podporíš bohoslužbu či modlitby maminiek, má veľký význam. A aj to, že sa ponúkneš upratať zborové priestory alebo besiedku. Áno, je to možné aj s detičkami, zober ich so sebou a zapoj ich. Sú to momenty v ich živote, kedy sa služba na Božom diele stáva pre nich prirodzená a aj Ty sama budeš mať z toho obrovskú radosť. Ver tomu, že keď Ti bude na tom záležať, keď to budeš Bohu predkladať, On otvorí možnosti a dá Ti k tomu milosť. Boh vidí Tvoju obeť, vidí to, čo ostatní nevidia, a On Ti odplatí zjavne. Je to tá najlepšia sejba nielen do Tvojho života, ale aj do života detí. Ony patria Pánovi, zveril Ti ich, aby si ich učila Božím hodnotám, preto ich uč príkladom. Nech vidia, ako doma chváliš Pána, zavolaj ich a spievajte si spolu. Keď začnú bľabotať prvé slová, uč ich, ako môžu prosiť a ďakovať. Už v malom veku môžu mať vypočuté modlitby a je to pre ne úžasná skúsenosť. Čítaj im Božie slovo, modli sa za ne, keď sú choré. Budeš prekvapená, ako rýchlo sa dostanú z každého ochorenia a budú poznať Boha ako Toho, ktorý uzdravuje. To všetko prinesie žatvu a Ty budeš v dojatí a vďake chváliť Boha za všetky Jeho skutky a priazeň, ktoré uvidíš.

„Ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.“ (Joz 24,15) Je niečo krajšie, čo by si si mohla priať? Deti sú zrkadlom rodičov, veď aj Ježiš hovoril to, čo sa naučil od Otca a robil všetko, čo videl robiť Otca. „Amen, amen Vám hovorím, že Syn nemôže robiť nič sám od seba, iba to, čo vidí činiť svojho Otca, lebo čokoľvek On činí, to podobne činí aj Syn.“ (Jn 5,19) Naše deti patria k tej generácii, pred ktorou sú obrovské výzvy. Je našou zodpovednosťou vychovať z nich bohabojných statočných mladých mužov a ženy, ktorí budú milovať Boha. Sú kľúčoví pre zasiahnutie tejto generácie. Sú šípmi, ktoré doletia a zasiahnu cieľ omnoho ďalej, ako by sme dokázali my. „Ako strely v ruke hrdinu, tak synovia mladosti. Blahoslavený muž, ktorý nimi naplnil svoj túl…“ (Ž 127,4-5) Napnime pevne luk v našich rukách, nech má naše potomstvo správny štart do života a jasné smerovanie až do konca.

logos-09-2016-dovolenka2.jpg

Utekaj do Božieho náručia

Aby si zvládla všetky úlohy a výzvy, ktoré prináša manželstvo a materstvo, potrebuješ si oddeliť čas, kedy Bohu vyleješ svoje srdce, to, čo Ťa teší, trápi, hnevá. Buď úprimná k Nemu a aj k sebe. Dovoľ, aby Ťa trpezlivo formoval ako Hrnčiar. „Hľa, ako hlina v ruke hrnčiara, takí ste aj Vy v mojej ruke…“ (Jer 18,6) Keby si len vedela, akú nádhernú podobu už máš a Boh ešte neskončil. Všetko to úžasné dielo, ktoré v Tebe začal, aj dokončí.

V tom všetkom sa raduj a budeš silná, pretože „... radosť Hospodinova je Tvojou silou“. (Neh 8,10) Dostala si dar byť manželkou a matkou. Nie je to bremeno, je to nádherné poslanie! Nebuď na seba prísna a dovoľ si aj zlyhať. Neobviňuj sa, ale vždy utekaj do Božieho náručia. Tam nájdeš dostatok pochopenia, súcitu, ale aj očistenie, slobodu a silu ísť ďalej.

Vykupuj doma čas, nepremárni ho na internete, ale využi každú voľnú chvíľu, aby si si mohla sadnúť k Ježišovým nohám ako Mária. Sýtila sa Božím slovom a to môžeš aj Ty. Pretože je veľký rozdiel medzi starostlivosťou o domácnosť a ustarostenosťou, ktorá pohltila Martu. „Marta, Marta, staráš sa a nepokojíš pre mnohé veci a jedného je treba. Mária si vyvolila dobrú čiastku, ktorá nebude odňatá od nej.“ (Lk 10,41-42) Preto tráv čas s Pánom osamote, pros o milosť, priazeň, Jeho dotyk a obnovu. Modli sa v jazykoch popri domácich činnostiach, Boží Duch sa Ťa vie dotknúť a prihovoriť sa k Tvojmu duchu aj pri umývaní riadu. Naozaj! Boh nie je náboženský, práveže má obrovský zmysel pre humor.

Skratky neexistujú

Ďakuj Bohu, že môžeš udržovať doma čistotu. „... lebo Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja…“ (1Kor 14,33) Ver tomu, že keď bude domácnosť usporiadaná, nebudeš mať chaos a nepokoj ani v duchovnom živote. Je to Tvoja príprava na väčšie veci, skratky v Božej vôli neexistujú a toto je škola, ktorú potrebuješ absolvovať. Skončíš ju na výbornú, nie je sa čoho báť. Nič Ťa tak nepremení, nevyformuje, neobrúsi, ako to, že si manželkou a matkou. Bude z Teba nádherný diamant, odrážajúci Pánovu slávu. Boh Ťa učí a bude učiť práve v tých každodenných, všedných činnostiach. Maj otvorené a poddajné srdce, nezaťažuj svoju myseľ negatívnymi myšlienkami, neplň svoje ústa šomraním a sťažovaním. Buď plná Slova. „Lebo čím je preplnené srdce, to hovoria ústa.“ (Mt 12,34) Prečo je to dôležité? Pretože stretávaš veľa maminiek na ihrisku, pieskovisku, detských centrách. Buď v dobrej duchovnej kondícii, aby Boží život prúdil skrze Teba. Nedovoľ, aby Ťa ich sťažovanie ovplyvnilo, buď naladená na inú vlnu – nebeskú vlnu. Buď čerstvým prameňom, ku ktorému tieto maminky môžu prísť a občerstviť sa, kde môžu zložiť svoju únavu a nájdu odpočinutie. Buď záhradou, kde môžu prísť a nasýtiť sa. Nech je v Tvojom živote nádherné Božie ovocie. „A budeš ako zavlažovaná záhrada a ako prameň vôd, ktorého vody nesklamú.“ (Iz 58,11)

Modlitebníčka – žena plná viery

Môžeš byť modlitebníčkou, ženou plnou viery a postaviť sa do medzery za životy týchto žien a ich rodín. Boh vypočuje Tvoje prosby a uvidíš, aké zmeny sa udejú, keď sa budeš modliť. Si kľúčom k tomu, aby Tvoje okolie spoznalo Spasiteľa, milovaného Božieho Syna. Si súčasťou Harvest tímu, milá manželka a mamina! Vedela si o tom? Pieskoviská, ihriská, detské centrá… to všetko je Tvoje misijné pole. Už vidíš, aká si nenahraditeľná práve pre tie maminy, s ktorými sa stretávaš. Môžeš ich zasiahnuť Božou pravdou a láskou a skrze ne celé rodiny. Akú zodpovednú a vzácnu službu máš! Prosím, nenechaj sa prevalcovať starosťami o svoju rodinu, manželstvo a deti. Vystri svoje ruky k iným, rozšír svoje srdce a posuň kolíky svojho stanu ďalej, ako je prah Vášho domu. Boh je Tvojím Zaopatriteľom, Bohom každého potešenia a nádeje. On Ťa všetkým prevedie, pozdvihne a poteší. A vieš prečo? Pretože Ťa miluje a je dobrý… ale ver, že má omnoho väčší dôvod! Skrze Teba chce tešiť ďalších, pomôže Ti vyjsť z ťažkých situácií, aby si podala ruku tým, ktorí to potrebujú. „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstiev a Boh každého potešenia, ktorý nás teší v každom našom súžení, aby sme aj my mohli tešiť tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení, potešením, ktorým sme sami tešení od Boha.“ (2Kor 1,3-4)

Túži sa osláviť v Tvojom živote, aby si bola dôkazom Jeho moci a lásky. Neboj sa výziev! Sú možnosťou zakúsiť Božie víťazstvá, o ktorých budeš môcť rozprávať tým vzácnym ženám v Tvojom okolí. Ony Boha nepoznajú, Ty áno. Na svoje trápenia sú samé, Ty nie. Poznáš pravdu, nenechávaj si ju pre seba, podeľ sa o to, čo už Pán Ježiš v Tvojom živote vykonal. Určite je toho veľa!

Nenechaj sa oklamať pocitmi, že nemôžeš slúžiť, že nemáš čo odovzdať iným. Porozmýšľaj a uvidíš, čo všetko môžeš dať. To je skutočné šťastie – rozdávať ďalej to, čo Boh dáva Tebe. Ak budeš dávať zo srdca aj to málo, Boh Ti zverí viac. Môžeš veľa dať skrze slová, veď ako „zlaté jablká strieborných pletienkoch je dobré slovo, povedané v svoj čas“ (Prísl 25,11). Povzbudzuj, prinášaj nádej, pozdvihuj, rozdávaj úsmev, pochopenie. Ukáž, aký je Boh úžasný, Ty si Jeho živým svedectvom. On k tým manželkám a maminám posiela práve Teba, si nástrojom v Jeho mocných a láskavých rukách. Si Jeho tlčúcim srdcom v tomto svete. Vykroč s vierou a odhodlaním, pretože Boh je s Tebou. Neboj sa, On Ťa nikdy nezanechá ani neopustí. „Lebo veď či som Ti neprikázal: Buď silný a pevný! Netras sa ani sa nestrachuj! Lebo s Tebou je Hospodin, Tvoj Boh, vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš.“ (Joz 1,9)

Tvoje srdce nedokáže obsiahnuť, čo všetko pre Teba Boh pripravil. „Ale ako je napísané: Čoho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí Ho milujú.“ (1Kor 2,9) Reaguj na Jeho lásku láskou, dôveruj Mu a On Ťa bude krok po kroku viesť do skutkov, ktoré pripravil. Boh Ti verí a vie, čo do Teba vložil. Tvoj život má pre Neho obrovskú hodnotu. Áno, práve Teba, na tom mieste, kde sa teraz nachádzaš, si chce Boh použiť. Dovolíš Mu to?Súvisiace články

Ciklag — púšť alebo prameň?|Logos 6 / 2016 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Abrahámovo požehnanie|Logos 1 / 2011 | Adrián Šesták |Téma
Baránok alebo šelma?|Logos 6 / 2015 | Jaroslav Kříž |Téma
Pravé alebo plné evanjelium|Logos 4 / 2009 | Adrián Šesták |Vyučovanie
Prerušenie tehotenstva alebo vražda|Logos 11 / 2008 | Bohuslav Šlichtík |Aktuálne