Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Ciklag — púšť alebo prameň?

Balázs Szabó v Banskej Bystrici

logos-06-2016-sabo.jpgV nedeľu 5. júna navštívil banskobystrický zbor Kresťanského spoločenstva Milosť pastor maďarských Zborov viery v Šoproni a v Keszthelyi. Jeho vierou a radosťou presiaknuté posolstvo nás povzbudilo a duchovne posilnilo.

Pastor Balázs hovoril príbeh Dávida, ktorý v období, kedy ešte nebol kráľom, čelil veľmi ťažkej situácii, keď sídlo jeho družiny v Ciklagu bolo prepadnuté Amálekovcami, vypálené a ženy s deťmi odvlečené do zajatia. Nielenže utrpel osobnú stratu, keď boli odvlečené aj jeho manželky, ale jeho vlastní muži mu dávali za vinu vzniknutú situáciu a chceli ho zabiť. O tom, ako sa posilnil v Bohu a danú situáciu vyriešil, kázal Balázs takým spôsobom, že sa tento Dávidov príbeh stal osobným príkladom a povzbudením pre všetkých zúčastnených. Princípy, ktoré zmienil vo svojej kázni, dobre ilustroval tiež na konkrétnych situáciách, ktoré zažil vo svojom živote a službe. Hlavný dôraz kázne bol zreteľný: je iba na nás, či sa ťažké okolnosti nášho života premenia na púšť alebo s Božou pomocou na prameň. Nechýbalo ani vyliatie Ducha Svätého a modlitby za rôzne potreby veriacich na konci zhromaždenia.

Záznam z tejto bohoslužby si môžete pozrieť na našej internetovej televízii milost.tv.

Fotografie z bohoslužby si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Súvisiace články

Materská dovolenka - púšť, alebo požehnanie?|Logos 9 / 2016 | Katka Štugnerová|Vyučovanie
Baránok alebo šelma?|Logos 6 / 2015 | Jaroslav Kříž |Téma
Pravé alebo plné evanjelium|Logos 4 / 2009 | Adrián Šesták |Vyučovanie
Rozsudzovanie, alebo obyčajné sudičstvo|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Vyučovanie
Prerušenie tehotenstva alebo vražda|Logos 11 / 2008 | Bohuslav Šlichtík |Aktuálne