Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos september 2016


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Prichádzajúce jesenné sviatky nám pripomínajú, že je potrebné zmieriť sa s Bohom a pripraviť sa na Pánov príchod. Čítať viac...