Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Moderné dni apoštola Pavla v Indii

Veľké poslanie: V roku 2011 založila organizácia TellAsia 4 800 nových domácich misijných skupín a v severnej indickej provincii Uttar Pradesh získali pre Krista ďalších 123 000 ľudí.

Ak by apoštol Pavol v tejto generácii pôsobil v severnej Indii, jeho stratégia by zrejme vyzerala ako misia Leanny Cinquanty. A to preto, lebo Leannina evanjelizačná stratégia sa riadi podľa biblickej knihy Skutky apoštolov.

Pod Leaninným vedením rozbehla misijná organizácia TellAsia (Povedz Ázii, pozn. prekl.) v roku 2008 vysielanie Sieť 2020, ktorého víziou je do roku 2020 zvýšiť percento kresťanov v severoindickej provincii Uttar Pradesh z jedného percenta na dvadsať percent. Len za štyri roky sa sieť rozrástla o 2 000 miestnych
pastorov zo všetkých 836 miest a mestečiek v provincii.

„Apoštol Pavol zapojil do služby na vedúce pozície generáciu prvých veriacich, ktorí pochádzali z miestnych zborov,“ hovorí Cinquanta. „Naším cieľom je objaviť túto prvú generáciu miestnych kresťanov, žijúcich v oblasti Gangetickej planiny[1], ktorí vyšli z hinduizmu a islamu. Týchto potom chceme vyškoliť a postaviť ich do vedúcich pozícií v miestnych zboroch.“

Leanna Cinquanta a misijná organizácia TellAsia Ministries zobrali svoju misijnú stratégiu priamo z knihy Skutky apoštolov – a sú svedkami znamení, divov a zázrakov.

Božia vízia organizácie TellAsia sa rýchlo stala realitou. V roku 2011 založila organizácia 4 800 nových domácich cirkví, ktoré sa stretávajú každý týždeň a vďaka tomuto hnutiu získalo spasenie 123 000 nových veriacich. Ale Cinquanta a jej tím lokálnych lídrov pri šírení evanjelia veru neodpočívajú. Do roku 2020 chcú v severnej Indii vidieť 20 % kresťanov, to znamená, že počet novoobrátených sa musí každý rok zvýšiť
takmer na dvojnásobok.

Odborník na cirkevný rast, C. Peter Wagner, verí, že stratégia organizácie TellAsia prinesie ovocie. „Keď sa pozriem naspäť na stretnutia s ľuďmi, ktoré som počas mojich 60 rokov na poli misie zažil, musím povedať, že som nestretol nadanejšiu a produktívnejšiu misionárku, akou je Leanna Cinquanta,“ hovorí Wagner. „Ona aplikuje svoje teoretické a praktické poznatky tak, ako to nedokáže nikto iný.“

Misijná služba organizácie TellAsia spočíva v tom, že okrem kázania evanjelia aj aplikuje jeho posolstvo v praxi a zameriava sa na uzdravovanie a oslobodzovaciu službu. Hoci hinduisti a moslimovia súhlasia, že evanjelium Ježiša Krista je krásne posolstvo, Cinquanta hovorí, že ho neprijmú ako pravdu, pokiaľ neuvidia, že Hospodin Boh je mocnejší ako ich bohovia.

„Je to všetko o prejavoch Božej moci a aktívnej participácie Boha v ich životoch. Keď je hinduista zúfalý, tak je dokonca schopný ísť hľadať pomoc aj do mešity,“ hovorí Cinquanta. „Máme evanjelizačné kampane, ale naši miestni vedúci sa tiež modlia za ľudí v domácich misijných skupinách za oslobodenie od démonov a
za uzdravenie. Toto získa pozornosť nespasených.“ TellAsia sa snaží pomáhať aj prakticky, a to službou v chudobných komunitách severnej Indie. Organizácia spravuje sirotinec pre 32 detí, školu pre 500 študentov zo vzdialených dedín a organizuje vzdelávacie kurzy pre mladé ženy, aby sa mohli vymaniť z chudoby. TellAsia tiež spravuje vidiecke vzdelávacie centrá, v ktorých sa vyučuje písanie a čítanie. Vďaka centrám sa 23 000 chudobných detí naučilo čítať a písať. Ich misijná služba sa zameriava aj na školenia pre učeníkov a budúcich lídrov, ktorí sa stanú pastormi. TellAsia nedávno rozbehla projekt na záchranu detí, ktoré boli
zatiahnuté do obchodovania so sexom.

Mocná vyslobodzovacia služba, ktorá má za cieľ vyslobodzovať nielen od démonov, ale aj z chudoby, sexuálneho zneužívania, či nevzdelanosti, získala pozornosť démonických kniežatstiev a mocností ovládajúcich tento región. Dôkazom toho je silné prenasledovanie kresťanov. Cinquanta a jej tím vníma, že duchovný boj začína byť veľmi intenzívny. „Radikálni hinduisti sa často skrývajú v kríkoch s rôznymi palicami a útočia na veriacich na ich ceste do zboru,“ hovorí Cinquanta. „Nikdy neviete, kedy k prenasledovaniu dôjde. Vždy sa modlíme za veriacich, aby boli odvážni a ochotní pre evanjelium aj trpieť.“

Okrem fyzických atakov sa dejú aj ataky duchovné. Cinquanta hovorí, že duchovné pozadie v meste Varanasi, ktoré sa nachádza na brehu rieky Gangy v provincii Uttar Pradesh, je tak blízko pekla, ako len na zemi môže byť. Mesto opisuje ako najväčšiu hinduistickú a budhistickú pevnosť na svete. Je to rodisko oboch náboženstiev. „História mesta sa datuje do čias Ninive a Babylona,“ hovorí Cinquanta. „Temnotu tu dokážete cítiť. Radikálni hinduisti uvalili na mesto kliatbu, ktorá hovorí, že ktokoľvek sa dotkne mesta, stane sa démonom boha Šivu. Iné meno boha Šivu je aj Ničiteľ. Varanasi je pevnosť, a preto sme museli začať odtiaľto. Vybudovali sme okolo tohto mesta zbory a stále sa snažíme rozbíjať hradby. Ale víťazstvo Ježiša nad týmito mocnosťami je absolútne jasné.“

[1] Gangetická planina – rozľahlá a úrodná rovina na území severnej a východnej Indie.

Zdroj: Charisma
Preklad: Zuzana HladkáSúvisiace články

Turecko - Po stopách apoštola Pavla|Logos 8 / 2011 | Martin Petr|Reportáž
Dni príprav|Logos 10 / 2007 | Adrián Šesták |Prevzaté z Új Exodus
Dni pokánia|Logos 10 / 2016 | Tibor Ruff |Vyučovanie
1. list apoštola Pavla Timotejovi|Logos 8 / 2011 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Dni chaosu|Logos 2 / 2016 | Michal Tausk|Aktuálne