Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Logos november 2017


Vyberáme

Ešte o duši

Jaroslav Kříž | Téma

Ešte o duši

Hlavnou témou, ktorou sme sa zaoberali na jeseň, bola premena duše, jej uzdravenie a zosúladenie procesov v nej prebiehajúcich, ako sú myšlienky a emócie, s Božím slovom, znovuzrodeným ľudským duchom a Duchom Božím. Čítať viac...

Hodnota práce

András Kánai | Vyučovanie

Hodnota práce

Prednedávnom sme začali rozoberať knihu Alvina J. Schmidta, ktorú napísal v roku 2004. Profesor sociológie na dôchodku vo svojej knihe How Christianity Changed the World (Ako kresťanstvo zmenilo svet) poukazuje na také zásadné zmeny, ktoré v Čítať viac...

Zlaté teľa: bohovia, či Boh?

Martin Vincurský | Vyučovanie

Zlaté teľa: bohovia, či Boh?

Príbeh z knihy Exodus o tom, ako si Izraeliti uliali zlaté teľa, sochu mladého býka alebo vola, a uctievali ho, je veľmi dobre známy. Domnievam sa ale, že nebýva vždy správne pochopený. Čítať viac...