Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Nie všetci moslimovia ťa chcú zabiť

Bývalý moslim vysvetľuje stereotypy, ktoré sú okolo islamu, akým spôsobom je možné zasiahnuť nasledovníkov islamu.

logos-11-moslimovia.jpgZačiatkom sedemdesiatych rokov sa objavila na Blízkom východe postava, ktorá sa vynorila ako hrdina v moslimskom svete. Jeho meno bolo Jásir Arafat. On a aj jeho organizácia OOP (Organizácia za oslobodenie Palestíny) inšpirovali veľa mladých moslimov k tomu, aby sa pridali do ozbrojenej partizánskej vojny proti Izraelu a k podpore Palestínskej samosprávy. Medzi nimi bol jeden neprehliadnuteľný mladý muž, ktorý sa volal Mohamed.

Mohamed sa narodil v jednej Hashemitskej arabskej rodine. Jeho dedičstvo nebolo malé. Jeho rodina bola priamym potomkom Mohameda, proroka islamu a zakladateľa moslimského náboženstva. Boli rešpektovaným klanom pozostávajúcim z generálov, vysokopostavených vládnych úradníkov, politikov a vysoko vzdelaných profesionálov. Mohamedov otec bol armádnym generálom, ktorý bol ocenený za statočnosť. Jeho rodina žila v Pakistane a tento mladý muž Mohamed tiež slúžil v armáde ako dôstojník a sníval o džiháde a mučeníctve.

Aj do Mohamedovho života prišlo veľké rozčarovanie zo života. Hľadal dôvod, prečo by mal žiť a za čo zomrieť.

Horlivosť za ciele OOP ho priviedla k rozhodnutiu, že sa stane takzvaným „bojovníkom za slobodu“ alebo pre ostatných teroristom. Začal zbierať zbrane a granáty, pripravovať sa na radikálny odpor, až kým ho nevaroval jeden jeho priateľ, dôstojník v armáde, že ide po ňom spravodajská služba a mal by obmedziť tieto svoje aktivity.

Potom jedného dňa v decembri 1975 sa stalo, že mladý Angličan, syn jedného z najbohatších a najznámejších kresťanov v Anglicku, prechádzal Pakistanom. Zastavil sa na pár dní v meste Lahore, kde žil Mohamed. Angličan sa rozhodol, že strávi čas tým, že rozdá na ulici niekoľko letákov. Pred tým, než išiel von, sklonil sa a prosil Boha, aby „mu dal aspoň jednu dušu pre Ježiša z tejto moslimskej krajiny!“

V ten deň bol Mohamed v meste a zahliadol vysokého bieleho muža ako rozdáva letáky. Prišiel k nemu a pozrel sa do jeho očí. Neskôr opisoval, čo videl: „Keď som sa pozrel do jeho očí, videl som radosť a pokoj, aký som ja nikdy nemal vo svojom živote. Mal niečo, čo som ja nikdy nemal. Veľmi som to chcel.“

Môj život je svedectvom toho, čo môže náš Pán Ježiš Kristus urobiť, keď sa zmocní moslima.

Angličan povedal mladému moslimovi o Ježišovi a on reagoval tým, že prijal Ježiša ako svojho Spasiteľa. O tri dni neskôr Mohamed prijal povolanie od Boha kázať evanjelium. Všetko zanechal a poslúchol Boha. Neskôr bol zatknutý za kázanie evanjelia moslimom a takmer rok bol vo väzení.

Po prepustení mu povedali, že ak nezaprie vieru v Ježiša a nevráti sa späť k islamu, zabijú ho. Rozhodol sa utiecť z Pakistanu. Po dlhej ceste cez mnohé krajiny skončil v Belgicku, kde pracoval s medzinárodnou misijnou a evanjelizačnou organizáciou Operation Mobilisation.

Služba vložila do Mohamedovho ducha horlivosť a vášeň priniesť evanjelium strateným. Z Belgicka odišiel do Švédska, kde mu udelili politický azyl. Bol taktiež pokrstený Duchom Svätým a pokračoval vo svojej službe strateným.

Dnes, tri desaťročia neskôr, tento bývalý moslim kázal Ježiša v 30 krajinách. Na jeho evanjelizáciách je možné vidieť viac než jeden milión ľudí, ktorí prichádzajú ku Kristovi. Ako výsledok jeho služby bolo založených viac než 1000 cirkví. Videl, ako mŕtvi boli vzkriesení, ako chromí začali chodiť a slepí vidieť. Oslavuje Ježiša za všetky mocné Božie skutky, ktoré mal privilégium vidieť.

Keď sa Ježiš zmocní moslima

Ja, ktorý to píšem, som ten mladý ex-moslim Mohamed.

Môj život je svedectvom toho, čo môže náš Pán Ježiš Kristus urobiť, keď sa zmocní moslima.

Dnes ma poznajú ako Christofera. Toto meno som si legálne vybral v roku 1981. V tom istom roku niekto ku mne priviedol mladého Araba – moslima. Chcel počuť o Ježišovi Kristovi. Niekoľko dní som mu rozprával o Ježišovi a on vydal svoj život Ježišovi. Pokrstili sme ho vo vode a niekoľko mesiacov bol mojím učeníkom. Potom som išiel na Biblickú školu do USA a jeho som poslal, aby žil s mojimi priateľmi v Anglicku.

Boh ho dnes mocne používa v moslimskej krajine. To, čo sa tam dnes deje, pripomína knihu Skutkov. Mŕtvi ožívajú, chromí chodia, slepí vidia a zástupy prichádzajú k Ježišovi. Vo svojich zboroch má desiatky tisíc znovuzrodených, Duchom naplnených ex-moslimov. Je v centre najväčšieho súčasného Božieho hnutia v arabskom svete.

To je to, čo náš Pán Ježiš Kristus môže urobiť, keď sa zmocní moslima.

Toto všetko sa stalo kvôli tomu, že jeden mladý Angličan prosil Boha „len o jednu dušu pre Ježiša!“. Ďakujem Bohu, že tento človek si zvolil milovať moslimov, namiesto toho, aby ich nenávidel. Rozhodol sa priniesť mi Ježiša, namiesto toho, aby volal po mojej smrti a pozeral na mňa ako na nepriateľa.

Ale vieš, čo ma naozaj dostalo? Bola to pravdivá a úprimná láska a prijatie, ktoré som videl v očiach tohto prvého kresťana, ktorého som stretol. To ma zlomilo! Na Ježišovu lásku, nemá islam odpoveď!

Biblia hovorí: „Milujte svojich nepriateľov“; „Žehnajte tým, ktorí vás preklínajú“; „Zlé premáhajte dobrým“. Na Ježišovu lásku islam nemá odpoveď!

Za oponou islamu

Islam ako náboženstvo existuje 1400 rokov. Moslimovia tvoria dnes 20% svetovej populácie, resp. každý piaty človek je moslim. Keďže kresťania nesú evanjelium do celého sveta, potrebujeme vedieť, čomu moslimovia veria.

logos-11-moslimovia-01.jpg

Sú monoteisti, to znamená, že veria v jedného boha, ktorého volajú Allah. Nanešťastie slovo Allah predchádza islam. Nepatrí exkluzívne iba moslimom. Arabskí kresťania to slovo vždy používali ako rodové slovo pre božstvo (tak ako v slovenčine sa používa slovo boh).

Keď prišiel Mohamed, zobral to slovo a urobil z neho meno boha, ktorého uctieval. Takže pre moslimov „Allah“ nie je iba rodové slovo „Boh“ v arabskom jazyku, ale je to tiež meno ich boha tak, ako Jehova je meno nášho Boha. Arabskí kresťania používajú slovo Allah v modlitbe, keď sa modlia, ale nemodlia sa k moslimskému bohu, ale používajú rodové slovo pre Boha.

Moslimovia tiež veria, že Ježiš (po arabsky Isa) bol najväčším z prorokov po Mohamedovi. Veria, že sa narodil z panny, vystúpil do neba, je s bohom a vráti sa späť. Veria, že je Mesiáš alebo Pomazaný a že uzdravoval chorých. Veria, že v Jeho mene je možné aj dnes robiť zázraky. To je dôvod, prečo vidím tak veľa chorých moslimov, ako prichádzajú na moje zhromaždenia v moslimských krajinách!

Na druhej strane moslimovia neveria, že Ježiš je Boží Syn. Neveria ani tomu, že zomrel na kríži. Tieto dve popierania – Jeho synovstvo a smrť na kríži, sú jasne uvedené v ich písme v Koráne. Ale napriek tomu dávajú úctu a rešpekt Ježišovi Kristovi a starozákonným prorokom.

Po prečítaní týchto riadkov by si niekto mohol myslieť, že islam je veľmi podobný kresťanstvu a že moslimovia a kresťania uctievajú toho istého Boha. Pravdou je, že jasné a kategorické odmietnutie božstva, ukrižovania a vzkriesenia Pána Ježiša Krista v Koráne, odhaľuje pravý démonický pôvod islamu. Taktiež ukazuje, ako je v skutočnosti islam vzdialený od kresťanstva.

Pravdou je, že moslimovia i kresťania zdieľajú v mnohých veciach rovnaké hodnoty a presvedčenia, faktom ale zostáva, že základom kresťanstva je božstvo Ježiša, Jeho zmierujúca smrť na kríži a moc vzkriesenia. Islam tieto základy našej viery úplne popiera.

Sú všetci moslimovia teroristi?

Väčšina článkov a kníh, ktoré boli v ostatnom čase napísané kresťanmi o islame a moslimoch sa sústreďovali na islamský terorizmus. Zanechali v ľuďoch dojem, že väčšina moslimov sú teroristi a útoční zabijaci. Toto zasadilo do sŕdc mnohých Američanov strach, nedôveru a otvorenú nenávisť voči moslimom.

Pri niekoľkých príležitostiach prišli za mnou kresťania so slzami v očiach a vyznávali, že nenávideli moslimov a Arabov. Takmer nič sa nenapísalo o tom, že Boh miluje aj moslimov, že Ježiš za nich zomrel a že oni tiež musia byť zasiahnutí evanjeliom.

K tomu by som ešte dodal fakt, že verzia kresťanstva, ktorú mnohí v Amerike praktizujú, je naplnená nacionalizmom a politikou. Toto spôsobilo, že po septembri 2001 sa moslimovia stali nepriateľmi Ameriky a poťažne aj Božími nepriateľmi.

Hoci to je pravda, že existujú extrémne násilní islamskí fundamentalisti, ktorí ohrozujú svet, je potrebné pripomenúť, že tvoria len malú časť z 1,3 miliardy moslimov vo svete. Väčšina moslimov v našom strede sú obyčajní ľudia, ktorí pracujú, aby nakŕmili rodiny a vychovali svoje deti. Nechovajú nenávisť voči Amerike. Prišli do Ameriky s rovnakými snami ako ostatní imigranti, aby mali lepší život.

Keďže kresťania nesú evanjelium do celého sveta, potrebujeme vedieť, čomu moslimovia veria.

Keďže tu žijú, starostia sa o tie isté veci, ktoré trápia aj nás. Robí im starosti morálny stav spoločnosti a jeho vplyv na naše deti. Chcú ochrániť svoje rodiny tak ako my. Žijú medzi nami a sú naši susedia.

Musíme o nich premýšľať týmto spôsobom: Je možné, že Boh ich priviedol k nám z moslimských národov, aby prijali Ježiša a potom išli k svojim ľuďom s evanjeliom? Musíme ich zasiahnuť evanjeliom.

Musíme si tiež pamätať, že moslimovia nie sú naši nepriatelia, ale ten duch, ktorý stojí za islamom. Boj proti tomuto duchu nemôžeme viesť v tele. Tento boj môžeme vyhrať len na kolenách a úsilím zasiahnuť týchto drahocenných ľudí evanjeliom Ježiša Krista.

Ako môžeme zasiahnuť moslimov?

My, kresťania by sme nemali mať nepriateľov, pretože naša DNA je DNA viery a lásky, nie strachu a nenávisti. Nesmieme zabúdať, že sme prijali prikázanie žehnať tých, ktorí nás preklínajú, premáhať zlé dobrým a kázať evanjelium strateným.

Ohľadne týchto vecí by nemal byť v prvej línii nášho srdca a mysle duch strachu, keď sa pozeráme na moslimov žijúcich v našom strede. Ak sme ochotní položiť svoje životy, aby sme zasiahli určitú skupinu ľudí Ježišovou láskou, bude pre nás nemožné nenávidieť ich!

Mám tri kľúče ako zasiahnuť moslimov evanjeliom:

1. Božia láska

Moslimovia sú vo všeobecnosti srdeční a priateľskí ľudia, ktorí dobre reagujú voči láske a náklonnosti. Ich kultúra je pohostinná, štedrá a priateľská. Na Blízkom východe je všetko založené na vzťahoch a zmluvách. Namiesto toho, aby si sa na moslimov pozeral so strachom a podozrievaním, spriateľ sa s nimi, pozvi ich domov na jedlo (nie bravčové) a ukáž im srdečnosť a náklonnosť. Budeš prekvapený, ako budú reagovať.

2. Osobné svedectvá

Moslimovia tiež veľmi dobre reagujú na osobné svedectvá o tom, čo Ježiš urobil v ľudskom živote, svedectvá o zmenených ľudských životoch, o uzdravení, o odpovediach na modlitbu a o Božom zaopatrení. Je to pre nich fascinujúce a pútavé, pretože tieto veci sú pre moslimov úplne cudzie. Ich Boh je ticho a neprehovoril už 1400 rokov!

3. Znamenia, divy a zázraky

Moslimovia úžasne reagujú a rešpektujú nadprirodzenú Božiu prácu – znamenia, divy a zázraky. Toto je hlavný kľúč. Moslimovia uznávajú, že v Ježišovi je uzdravenie, a nie v Mohamedovi. Nikdy som sa nestretol s moslimom, ktorý by odmietol pozvanie na modlitbu v mene Ježiš, čo sa týka choroby alebo démonického útlaku.

Viera v islam bola u mnohých z nich otrasená a potrebujú Ježiša Krista. Tak ako to bolo v mojom prípade, aj oni Ho môžu vidieť len keď my necháme, aby Jeho život, svetlo a láska žiarili skrze nás. Ježiš Kristus zmenil môj život, vyviedol ma z temnoty islamu do svojho svetla.

Pozerám na obrovské množstvo moslimov, ktorí sú ešte stále v otroctve islamu. Ježiš zomrel za nich, aby boli spasení. Aká úžasná žatva duší je pred nami, pripravená k tomu, aby sme ju zožali pre Božie kráľovstvo!

CHRISTOPHER ALAM
je zakladateľom Dynamis World Ministries, ktorú začal ako misijnú organizáciu za účelom kázania za „železnou oponou“ pred tým, ako padol komunizmus vo východnej Európe. Služba zasiahla Áziu, Afriku a Latinskú Ameriku a Alam kázal evanjelium v 70 krajinách. Jeho biografia „Out of islam“ (Von z islamu) hovorí o jeho ceste viery.

 

Zdroj: Charizma
Preklad: Jaroslava MarcinekováSúvisiace články

Nie cynizmu|Logos 3 / 2017 | Jaroslav Kříž |Téma
Ovca nie je všežravec|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Téma
Čo chcú Palestínčania?|Logos 1 / 2011 | Miroslav Iliaš |Izrael
Všetci spolu za Jeruzalem|Logos 11 / 2011 | Roman Farkaš|Zo sveta
Ježiš je tá cesta|Logos 5 / 2015 | Redakcia |Skutočný príbeh