Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Všetci spolu za Jeruzalem

Postrehy z konferencie konanej 30.10.2011 v Budapešti.

logos-11-jeruzalem.jpg

Jeruzalem je večným a nedeliteľným hlavným mestom Izraela – deklarovali parlamentní poslanci podporujúci Izrael, zoskupení do medzinárodnej nadácie IIACF.

Republikánsky poslanec Doug Lamborn, predseda energetického výboru USA, zhrnul hlavné posolstvo takto:

„Jeruzalem je nedeliteľným hlavným mestom Izraela“ a žiadal o uznanie tohto stavu za celú nadáciu aj ostatné štáty. Izraelský poslanec Knesetu David Rotem považoval za zvláštne to, prečo sa vlastne vynorila rozprava o rozdelení Jeruzalema. Poukázal na skutočnosť, že mesto už tritisíc rokov obývajú židia a nezávisí od uznania alebo neuznania tohto stavu inými štátmi. „Jeruzalem zostane hlavným mestom Izraela,“ uzavrel. To isté potvrdil aj James Lunney, konzervatívny poslanec kanadského parlamentu, ktorý vyzdvihol, že aj právne, historické a morálne dôvody podopierajú právo Izraela na Jeruzalem. Podčiarkol, že história židovstva na Blízkom východe sa nezačala vznikom štátu v roku 1947, ale pred viac tisíc rokmi a nebrať do úvahy túto historickú skutočnosť by bola veľká chyba. Fínsky poslanec európskeho parlamentu Hannu Takkula vyhlásil, že „Budapeštianskym vyhlásením by sme chceli zaslať jasný odkaz medzinárodnému spoločenstvu, čo sa týka štatútu Jeruzalema.“ Potvrdil: „Je historickým faktom, že Jeruzalem bol vždy hlavným mestom židovského štátu a nikdy iný štát neformoval nároky privlastniť si ho.“

Na slávnostnom zhromaždení izraelský veľvyslanec Han Mor pochválil „pozitívnu energiu“ a poďakoval sa za to, že izraelský štát nie je osamotený. Vyjadril svoju vďaku, že jeho krajina má priateľov v Maďarsku aj vo svete, ktorí povedia terorizmu svoje nie a svoje áno za mier. Veľvyslanec prijal poďakovanie za vyjadrené gratulácie k desiatej Nobelovej cene Izraela za vedu a hovoril o tom, čo znamená v modernom svete biblické pomenovanie, že „Izrael je fakľou národov“.

Člen predsedníctva Európskeho parlamentu za Európsku koalíciu za Izrael (ECI) podotkol, že Európa už raz potvrdila židovstvu, čo znamená, keď zostane v tichosti, a práve preto nadišiel čas, aby pozdvihla svoj hlas za národ, od ktorého sme obdržali Božie slovo.

Jeruzalem je večným a nedeliteľným hlavným mestom Izraela.

Taliansky senátor Lucio Malan, člen parlamentného zhromaždenia NATO, poukázal na to, že v poslednom čase Taliansko vážne podporovalo Izrael, ale židovský štát treba podporovať aj vo svetovej politike. Vyhlásil, že sa nemôžeme hýbať len v defenzíve, ale je potrebné vykonať proaktívne kroky. Podľa neho by bolo potrebné postaviť sa ráznejšie voči takým štátom, ktoré vyvolávajú nevraživosť voči židovstvu. Musíme bojovať za spravodlivosť. Hoci v dnešných dňoch sú v strede pozornosti hospodárske otázky, horšie od nedostatku peňazí je nedostatok spravodlivosti – zhrnul senátor.

„Preto sme tu, aby sme spevnili most medzi kresťanmi a židmi,“ začínal svoje vystúpenie Benjamin Elon bývalý minister turistiky Izraela. Podľa názoru izraelského politika, Európska únia je spojená so židovstvom aj cez vedu, nielen cez Bibliu. Výzvou je, aby sme pochopili otázky nebeského aj pozemského Jeruzalema.

Izraelský poslanec Ayoob Kara za stranu Likud upriamil pozornosť na to, že od dohody v Oslo sa dajú počuť dva hlasy z palestínskej strany: smerom na Západ hovoria pekne, no v arabčine už hovoria úplne iným tónom a veľakrát počuť výzvu, že „treba všetko spraviť za islamizáciu Izraela“. Kara sa veľmi negatívne vyjadril o tzv. arabskej jari a vyslovil svoje presvedčenie, že najväčším nebezpečenstvom na Blízkom východe je arabský fundamentalizmus.

Ján Dzeidziczak za poľskú stranu Právo a spravodlivosť vyhlásil, že celý svet sa musí zastať Izraela, lebo keď stratíme Izrael, stratíme našu civilizáciu.

Kanadský poslanec James Lunney dodal, že priama reč je vždy dôležitá, aj keď pre dnešné časy nie je príliš charakteristická. Je dôležité stavať mosty medzi národami, treba byť za rozhovory v otázkach izraelsko-palestínskych vzťahov a netreba podporovať jednostranné palestínske návrhy.

Predseda Kresťansko-demokratickej strany z Južnej Afriky Keneth Meshoe (ktorý je pomocným pastorom R. Bonnkeho) ho doplnil, že je nemožné zhodnúť sa v otázkach dvoch štátov, kým Palestína neuzná Izrael.Súvisiace články

Jeruzalem a Križiaci|Logos 12 / 2006 | Barbora Bieliková|Z histórie
Bude vzkriesený Jeruzalem? Miesto prozreteľnosti|Logos 5 / 2010 | Tibor Ruff |Vyučovanie
Bojovali za slovo|Logos 2 / 2012 | Árpád Kulcsár|Z histórie
V Ženeve za Izrael|Logos 3 / 2016 | Daniel Šobr |Reportáž
Pochod za Ježiša|Logos 7 / 2014 | Jaroslav Prašil |Zo sveta