Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Opäť medzi nás prišiel pastor Alexey Ledyaev

logos-10-2019-ledyaev-1.jpg

Pastor Alexey vedie veľký charizmatický zbor v Rige a okrem toho založil množstvo ďalších zborov v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. V našich zboroch sme tiež mohli vidieť muzikál Archa zmluvy, ktorého je autorom. Alexey Ledyaev je totiž aj vynikajúci hudobník a venuje sa tiež písaniu kníh.

Pastor Ledyaev svoju návštevu odštartoval v piatok 4. októbra 2019 v bratislavskom zbore, kde hovoril o dôležitosti spasenia spasených. Túto tému potom viac rozobral na seminári pre služobníkov, ktorý sa konal v sobotu v Banskej Bystrici. Poukazoval na to, že spasenie neobráteného človeka sa udeje za pár sekúnd, keď urobí pokánie a vyzná Pána Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa, avšak spasenie spasených je dlhodobý proces premieňania nášho charakteru na Pánov obraz a odolávanie satanovým nástrahám. Diablovi totiž nejde hlavne o naše financie či naše zdravie, to všetko nám vie Hospodin vrátiť. Diablovi ide o naše spasenie – o to, aby ho ukradol a človek ho stratil – a na to si my musíme dávať pozor. Na konci seminára ešte prebehla voľná diskusia, kde mu bratia kládli otázky ohľadom politiky, keďže pastor Ledyaev je v úzkom kontakte s viacerými európskymi politikmi.

logos-10-2019-ledyaev-2.jpg

Na nedeľňajšom zhromaždení sa pri príležitosti jeho návštevy v Banskej Bystrici zišli aj bratia a sestry z Brezna a Lučenca. Tentokrát pastor Alexey začal hovoriť o studniach – o tom, že v minulosti nebolo samozrejmé mať kdekoľvek studňu, pretože vodu bolo potrebné nájsť. Tak aj my v cirkvi potrebujeme takéto studne živej vody a na to, aby sme vodu našli, potrebujeme vedenie. Takáto cirkev, ktorá má živú vodu, sa potom má snažiť o to, aby národ, v ktorom sa nachádza, bol spasený. V nebeskom Jeruzaleme totiž budú po zlatých uliciach kráčať spasené národy so svojimi spasenými kráľmi a my by sme mali dbať na to, aby aj náš národ bol medzi nimi. Preto nemôžeme zostať niekde na nízkej úrovni, spokojní s tým, čo máme, ale aj my sa máme snažiť dosiahnuť vysoké pozície. Tak ako napríklad v minulosti bol Jozef druhý najvplyvnejší muž v Egypte, tak aj dnes Boh chce, aby vo vysokých funkciách boli predstavitelia Božieho kráľovstva. K tomu aj my musíme prispieť tým, že sa budeme vzdelávať, budovať kariéru a zároveň sa budeme držať Pána.

logos-10-2019-ledyaev-3.jpg

To, aby Lotyšsko či Slovensko bolo spasené, je túžbou pastora Ledyaeva, a preto sa aj na konci zhromaždenia modlil za to, aby sa nám i jemu tieto ciele podarilo naplniť. Celé zhromaždenie a tak aj tri dni návštevy pastora Alexeya sme zakončili radostnými chválami na slávu Pánovu a dobre naladení sa s ním rozlúčili.

Ďakujeme za túto návštevu a už teraz sa môžeme tešiť na jeho ďalšiu návštevu v našich zboroch na východom Slovensku koncom roka.

Foto: Ondrej Filipko

Fotografie zo zhromaždenia si môžete pozrieť vo fotogalérii.Súvisiace články

Opäť o démonoch|Logos 2 / 2016 | Jaroslav Kříž |Vyučovanie
Spravodliví medzi národmi |Logos 2 / 2011 | Rastislav Bravčok |Reportáž
Ian McCormack opäť na Slovensku|Logos 12 / 2009 | Alena Filipková |Reportáž
Spravodliví medzi národmi|Logos 2 / 2012 | Rastislav Bravčok |Reportáž
Pastor Gabriel Minárik|Logos 10 / 2013 | Daniel Šobr |Osobnosť