Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos október 2019


Vyberáme

Bude vojna?

Jaroslav Kříž | Téma

Bude vojna?

Bitka pri Armagedone je notoricky známa vec, ale... Čítať viac...

Budete mi svedkami

Daniel Šobr | Vyučovanie

Budete mi svedkami

Naša identita a moc Ducha Svätého ako predpoklady svedeckého života. Čítať viac...

Bez zamyslenia sa

Dr. Krisztina Bohács | Vyučovanie

Bez zamyslenia sa

Aké zmeny vo vývoji mozgu dnešných detí spôsobujú digitálne výdobytky. Čítať viac...