Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Posledná Židovka z Uličskej doliny

Odišla zmierená s Kristom

logos-09-2015-zidovka.jpgOdišla posledná Židovka z Uličskej doliny, pani Gizela Lipovská. 3. augusta 2015 skonala vo veku nedožitých 93 rokov v Snine. Gizela Lipovská, rodená Weissbergerová, bola vskutku poslednou žijúcou obeťou rasového prenasledovania Židov v regióne Humenné a Snina. Pred sedemdesiatimi rokmi bola ako 22-ročná transportovaná do vyhladzovacieho tábora Osvienčim, kde sa musela podrobiť zverským pokusom Jozefa Mengeleho, po ktorých už nikdy nemohla mať deti. Jej evidenčné číslo bolo 8712. Okrem nej a jej dvoch bratov celá jej mnohopočetná rodina skončila v plyne. Akoby zázrakom sa jej podarilo prežiť. Prekonala pochod smrti do nemeckých táborov v Ravensbrucku, Dachau a Frankfurte n. Mohanom, kde ju zastihlo oslobodenie a mohla sa vrátiť domov do svojej rodnej dediny Uličské Krivé do najvýchodnejšieho cípu Slovenska.

Medzitým sa zastavila v Budapešti, kde prijala pozvanie na zotavovací pobyt v súkromnom sanatóriu. Sanatórium patrilo židovskému lekárovi, otcovi dievčaťa, s ktorým sa zblížila počas útrap v koncentračnom tábore. Ponúkli jej dokonca, že môže zostať v ich rodine, ale ona sa rozhodla, hneď po tom, ako nabrala silu, vrátiť sa na Slovensko a zistiť, kto z jej najbližších prežil. Namiesto svojej rodiny našla v rodnom dome nasťahovaných cudzích ľudí, ktorým počas vojny zhorel ich dom.

Zdržanie v Budapešti jej znovu zachránilo život. Hranicu z Užhorodu prekročila začiatkom januára 1946, čo bolo, našťastie, už po pogrome, ktorý sa odohral v decembri 1945 v neďalekej dedine Kolbasov a je označovaný za najhroznejšiu protižidovskú akciu v povojnovom Československu. Bolo tam chladnokrvne zavraždených 11 mladých ľudí židovského pôvodu, ktorí sa nedávno vrátili z koncentračných táborov, kde stratili najbližších, a tak sa snažili držať spolu a navzájom si pomáhať. Gizela by sa určite tohto stretnutia zúčastnila, ak by už bola bývala späť doma. Veď ich všetkých poznala, keďže počas vojny pracovala s niektorými z nich na píle v Kolbasove. Ale ako zvykla hovoriť: „Boh mi aj vtedy, neviem už po koľký krát znovu zachránil život a nechal ma v Maďarsku, aby ma ochránil. On je dobrý, len my sme zlí....“

A tak Gizka, ako jej hovorili najbližší, prežila v  Uličskom Krivom neďaleko ukrajinskej hranice celý svoj ďalší život. Vydala sa za kresťana a keďže nemohli mať deti, sústredila svoje aktivity na pomoc ostatným. Už či ako zakladajúca členka Červeného kríža v obci alebo ako členka Zväzu protifašistických bojovníkov. Svojím utrpením nezaťažovala svoje okolie a verejnosti poskytla celý svoj príbeh až vo veľmi vysokom veku v knihe „Posledná Židovka z Uličskej doliny“.

Pani Gizela svoje židovstvo nepopierala ani po vojne, aj keď to nebolo ľahké. Hlavne v období, keď sa na severovýchode Slovenska začali objavovať banderovci a iné polovojenské zoskupenia, o ktorých kolovali zvesti, že likvidujú hlavne Židov a komunistov. Možno na tých správach o banderovcoch bolo niečo aj pravdivé, ale ich primárnym cieľom bolo prebiť sa na územie obsadené západnými mocnosťami. Cestou sa snažili získať nejaké potraviny a šatstvo od dedinčanov a postupovať ďalej na západ. Horšie to ale bolo s miestnym obyvateľstvom, ktoré nebolo veľmi nadšené z toho, že sa niektorí Židia vrátili a oni im museli vrátiť zhabané majetky. Aj v týchto neľahkých časoch sa pani Gizela utiekala k Bohu Abraháma, Izáka a Jakoba, aby nakoniec v poslednej dekáde pred koncom svojho dlhého a strastiplného života prijala Krista ako svojho Spasiteľa. Udialo sa to počas rozhovorov pri príprave knihy o jej životnom osude. Boh je naozaj dobrý, ako to zvykla hovoriť pani Gizka. A má svoj čas a spôsob ako zachrániť každého človeka a je v tom veľmi vynaliezavý.

Pochovaná je v spoločnom hrobe so svojím manželom na miestnom cintoríne v Uličskom Krivom. Kamienky na náhrobku pripomínajú stopy židovstva, ktoré tu prišli možno z neďalekej Galície v Poľsku alebo po našom z Haliče, ale určite vedú k Abrahámovi a jeho potomstvu, ktorému Boh prisľúbil, že jeho potomkov bude ako hviezd na nebi a ako piesku v mori…

Knihu o životnom osude Gizely Lipovskej POSLEDNÁ ŽIDOVKA Z ULIČSKEJ DOLINY si môžete objednať na www. milost.sk/obchodSúvisiace články

Memoriál Jaroslava Kapustu ml.|Logos 2 / 2020 | Marián Kapusta|Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia október 2012|Logos 12 / 2012 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Last Folio|Logos 10 / 2013 | Jaroslava Marcienková |Kultúra
Pohár zostal doma|Logos 2 / 2008 | Radovan Kapusta |Zo života cirkvi
Billy Joe Daugherty zomrel vo veku 57 rokov|Logos 12 / 2009 | Redakcia |Osobnosť