Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Pražský sbor se stěhuje

 logos-05-2018-praha-02.jpg

S pražským sborem jste se mohli setkat na stránkách Logosu naposledy před třemi lety, krátce po přestěhování z centra Prahy na periferii. Přestěhování jsme tehdy vnímali jako začátek nové, úspěšnější etapy v životě sboru a je naší velkou radostí, že se vám znovu můžeme připomenout právě teď, když se tato etapa uzavírá a otvírá se před námi nová, ještě slavnější, na další adrese.

Uplynulé tři roky jsme s Boží pomocí prožívali jako období stabilizace a růstu. Obrátili se noví lidé, další se přidali po dlouhých letech sólového křesťanství bez církve. Dařilo se i našim misijním skupinám Teplicím a Pelhřimovu, o nichž bude ještě řeč v závěru článku. S přestěhováním sboru na sídliště Řepy začal pastor Petr Kuba klást důraz na evangelizaci. Nejprve nám pomáhal Harvest tým ze Slovenska, ale brzy začal spontánně vznikat pražský tým. Brzy se ukázala specifika Prahy. Lidé zde mají stále málo času, pořád někam spěchají a město jim nabízí spoustu atrakcí, aby se měli neustále čím zabavit a neměli čas poslechnout si evangelium.

logos-05-2018-peto-kuba.jpgZkoušíme stále vymýšlet nové způsoby evangelizace a hledáme, co lidi nejvíce zaujme. Chodíme do ulic, pořádáme někdy grilování a pikniky v parku, někdy koncerty, přednášky o rodině, rozjíždíme skupinku na vysokoškolských kolejích. Během všech těchto aktivit jsme vnímali, že zachraňování lidí není naše práce, ale Pánova. Často se stávaly zvláštní „náhody“, potkávali jsme lidi, kteří zrovna přemýšleli o Bohu nebo řešili složitou životní situaci. Přestože zatím nevidíme ve sboru mnoho těch, které jsme oslovili na ulici, vždy se stává, že tehdy, když kážeme na ulicích, najednou se začnou ve sboru objevovat noví lidé z řad našich známých anebo dokonce úplně cizí lidé, kteří přišli sami. Takto jsme postupně narostli. Zkrátka, pokud nadšeně a s vírou děláme to, k čemu jsme povolaní, Bůh už má své způsoby, jak přivést lidi do sboru.

Zároveň s tím, jak sbor rostl, budoval se i zevnitř. Mnozí lidé se zapojili do služby, vzrostla úroveň chválící skupiny, objevují se kazatelské talenty. Viděli jsme i projevy Boží moci, byli jsme svědky několika uzdravení, kromě jiného i z rakoviny. Díky jednoduchým a silným kázáním Petra Kuby se někteří posílili ve víře, jiní začali horlivě kázat evangelium, další byli osvobozeni od náboženských představ. Peter Kuba nás dokázal nadchnout pro svou vizi růstu sboru a společně očekáváme, že uvidíme velké věci.

logos-05-2018-praha-01.jpg

Stěhování není jen logickým vyústěním stavu, kdy nám stávající budova začíná být malá, ale také součástí naší vize. Chceme se stát velkým, vlivným, moderním, velkoměstským sborem, který nebude možné v milionové Praze přehlédnout. Velkou inspirací a povzbuzením pro nás byl výlet do sboru Hillsong v Londýně. Začali jsme tedy hledat budovu, která naší církev posune o krok blíž k vybudování megasboru ve stylu Hillsongu. Našli jsme asi nejlepší možný volný objekt v Praze, který odpovídá našim požadavkům – budovu bývalého kina na Smíchově. Budovu jsme získali do dlouhodobého pronájmu, podařilo se nám dojednat snížení nájemného a v současné době probíhají poslední úpravy před nastěhováním. Z kina vznikne sál na bohoslužby s kapacitou 250 míst, z vestibulu se stane kavárna, kde budou po bohoslužbě věřící moci posedět a budovat vztahy a přes týden v ní bude možné pořádat evangelizační akce.

Věříme, že Pán odpoví na náš skutek víry a naplní budovu nově obrácenými lidmi. Až se sál naplní, plánujeme přidat další bohoslužbu, pak třetí a čtvrtou, tak jak je to běžné ve velkých sborech na Západě. Pokud naplníme dvě bohoslužby v sobotu a dvě v neděli, znamená to, že jsme dosáhli počtu 1000 členů a nastane čas posunout se ke stavbě vlastní budovy. I na tento krok se už prakticky připravujeme založením družstva a shromažďováním finančních prostředků. Naším cílem je sbor, který bude zcela moderní svým vzhledem, ale naprosto konzervativní svými hodnotami a biblickým učením. Víme, že v lidských očích se může takový plán zdát příliš smělý, ale věříme, že Pán bude i nadále doprovázet naši práci svými divy a zázraky a že uvidíme ještě mnohem více, než co si dnes dovedeme představit.

Lenka Pelíšková

Pelhřimov

Misijní skupina Pelhřimov se před nedávnem představila čtenářům Logosu vlastním článkem, ve kterém jste se mohli dočíst, co se u nás za poslední roky změnilo a kam nás Pán posunul. Zbývá tedy jen krátce zmínit, co jsme zažili v roce 2018. Nový rok jsme přivítali společnou oslavou a bohoslužbou ve sborových prostorách a hned brzy poté jsme zahájili nový evangelizační projekt pod názvem Otázky & odpovědi. Každý pátek večer zveme své přátele a náhodné známé na příjemné posezení u dobrého jídla a pití, kde nám mohou položit jakékoli otázky o Bohu, o víře nebo o životě a my jim odpovídáme z Božího slova. Na setkání panuje velmi příjemná a uvolněná atmosféra a otázky nevěřících bývají až překvapivě upřímné a hluboké. Jak zde, tak i při spontánních osobních rozhovorech v letošním roce s radostí pozorujeme, že nevěřící mají opravdový zájem o to, čemu věříme, a nezřídka nám dávají i za pravdu. Věříme, že naše úsilí začíná přinášet ovoce a že brzy přivítáme ve sboru nové věřící. Kromě evangelizace je naší prioritou pro rok 2018 budování jednoty uvnitř sboru a navazování vztahů napříč sbory. Jsme proto velice rádi, že jsme byli pověřeni organizací společné dovolené pro služebníky a rodiny z českých sborů. Věříme, že letošní dovolená bude ještě lepší než loňská a že opět půjde o kvalitně strávený čas, kdy na chvíli vysadíme hektické životní tempo a budeme mít příležitost se navzájem poznat, sdílet a povzbudit.

Teplice

Přímým důsledkem existence pražského sboru je také budování Božího díla v Teplicích. Vlivem úspěšné služby Petra Kuby vznikla v Teplicích stabilní misijní skupina, která má ambice se brzy stát sborem se vším všudy, co k tomu patří. V současné době se scházíme každé úterý v našich vlastních prostorech. Krásně rostou v pomazání chvály, budujeme se na základě kázaného Božího slova a posilujeme se i účastí na sobotních bohoslužbách v Praze. V letošním roce přijalo na Bohoslužbě Ježíše za svého Pána několik lidí. V Teplicích věříme, že Boží království má sílu růst geometrickou řadou. To znamená, že čím nás, Božích učedníků, bude v našem městě více, tím více se lidí se k Ježíši bude obracet! Proto už vyhlížíme nové, větší prostory, nové způsoby evangelizace a prosíme o vaše modlitby za nás a za město Teplice. Děkujeme.

Marek SabauSúvisiace články

Hněvejte se, a nehřešte!|Logos 3 / 2017 | Daniel Šobr |Vyučovanie
Sbor v Hradci Králové|Logos 2 / 2020 | Kamila Rosůlková|Predstavujeme
Církev víry – sbor v Olomouci|Logos 6 / 2016 | Lenka Škardová|Predstavujeme
Podepsal se Bůh do struktury hmoty?|Logos 9 / 2019 | Ivo Soural|Veda a viera
Nový sbor v centru Brna|Logos 12 / 2022 | Daniela Novosádová|Predstavujeme