Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Církev víry – sbor v Olomouci

logos-06-2016-olomouc-1-1.jpg

V roce 2002 se do Olomouce přestěhoval z Bánské Bystrice náš pastor Martin Mazúch s rodinou s cílem založit zde sbor. V roce 2005 se tato vize stala skutečností, když se počet místních véřících rozrostl na sbor. Nyní, po čtrnácti letech usilovné práce, máme v Olomouci stabilní rostoucí sbor, který rozvíjí mnoho evangelizačních aktivit s cílem prolomit se do velké žatvy. Detailně se o vzniku olomouckého sboru můžete dočíst v minulých číslech Logosu, proto bych se nyní ráda soustředila především na jeho nedávnou minulost a přítomnost.

Léčení

logos-06-2016-olomouc-3.jpgVýznamným mezníkem, který posunul sbor dopředu, bylo Léčení v létě a na podzim roku 2011. Sborem tehdy prošly stovky lidí toužících po uzdravení a naše prostory nám najednou nestačily.

Na místě se běžně děly takové zázraky jako obnovení zraku a sluchu, vyléčení pohybového aparátu, či mizení nádorů. Před zraky přítomných dokonce dorostlo několik kratších končetin.

Mnoho lidí se tehdy také obrátilo, a ačkoliv jsme nebyli připraveni a ani kapacitně schopni všechny podchytit a zabudovat do shromáždění, někteří se dali pokřtít. Mnozí z nich jsou dosud členy sboru, s jinými se nepochybně sejdeme v nebi, protože se ve většině případů jednalo o seniory.

Léčení natrvalo změnilo složení shromáždění, které do té doby mělo převážně studentský charakter (Olomouc je univerzitní město a evangelizační těžiště spočívalo zpočátku především na kolejích).

Z Léčení vyrostla služba našeho bratra MUDr. Jozefa Škardy, jehož odborné evangelizační přednášky stabilně přinášejí ovoce nejen nám, ale žehnají i další sbory. Jejich smyslem je nejen uzdravení z chorob, ale především trvalá a věčná záchrana skrze spasení. O kvalitě a pomazání této služby svědčí i dvojí pozvání do maďarské Církve víry.

Nová budova

logos-06-2016-olomouc-2.jpgBěhem vlny Léčení jsme se kvůli nevyhovující kapacitě sborových prostor přestěhovali do nové budovy, kterou jsme dlouho náročně rekonstruovali. V přízemí se nachází prostorný sál s pódiem se světelnými efekty a stylová kavárna. V patře jsme postupně zřídili dvě velké besídky a nedělní školu.

Se změnou místa sbor přišel o vyhlášené prostory, které proslavilo Léčení. Získali jsme však důstojné prostředí s dostatečnou kapacitou i pro velké akce s hosty (Peter Gammons, Taxovi, Bill Moore) a tolik potřebné zázemí pro děti.

Sbor v této době totiž opět skokově narostl, tentokrát skrze populační vlnu v nejmenší besídce. Tato vlna do příchodu Pána už zřejmě neopadne, protože rodiny se 3-4 dětmi jsou u nás běžné. V současné době má sbor několik desítek dětí a služba pro ně se neustále rozvíjí a zkvalitňuje. Děkujeme Bohu, že náš pastor s manželkou dětskou službu nadstandardně podporují a žehnají.

3D Klub a Mašinka

logos-06-2016-olomouc-4.jpgDíky tomuto vidění se v našem sboru uskutečnilo už několik úspěšných dětských akcí zaměřených na veřejnost. Nejprve to byly akce 3D Klubu pro starší děti se zábavně-naučným programem (Noc s knihou, Noc s kostrou, Velikonoční guláš).

A po zkušebním karnevalu jsme nedávno zahájili veřejný bezplatný klub pro maminky s dětmi a dětskou hernu s názvem Mašinka (inspirováno ostravským sborem), čímž se částečně naplnila naše mnohaletá vize o dětském a rodinném centru.

Na slavnostní otevření přišlo přes třicet maminek s dětmi a do budoucna očekáváme, že jejich počet poroste. Církev takto slouží mnoha rodinám a dětem mimo sbor a pozitivním a přirozeným způsobem se dostává do povědomí okolí a celého města.

Alfakurz, Od mínusu k plusu, Večer svědectví

Kromě toho od počátku pravidelně zařazujeme mezi naše evangelizační aktivity Alfakurz, skrze který jsme získali pro sbor několik vzácných lidí. Zapojili jsme se také do evangelizační kampaně Cfanu Reinharda Bonnkeho a Daniela Kolendy Od mínusu k plusu a rozdali po Olomouci několik set evangelizačních DVD. Novinkou jsou populární Večery svědectví, na kterých zaznívají zajímavá svědectví z našich životů, díky nimž už se několik lidí obrátilo.

Harvest Team a mládež

logos-06-2016-olomouc-5.jpgVeřejné evangelizace na ulici od počátku tvořily jednu z hlavních evangelizačních aktivit sboru. Po návštěvě Harvest Teamu ze Slovenska v roce 2014 se do nich stále více zapojuje mládež. Rozvíjí se také její formy, novinkou je veřejný evangelizační piknik, kdy se lidé v parku spontánně zastavují, aby poslouchali čtení a výklad z Bible.

Velice se vydařilo také vypravení plného autobusu hostů na křesťanský festival v Bratislavě. Toho jsme docílili i díky propagačnímu stánku na olomouckém Leteckém dni, kde si děti užívaly malování na obličej a my jsme do mikrofonu volně zvali na akci v Bratislavě – ohlas byl opravdu veliký.

Pathmos

V roce 2012 se naplnila pastorova vize vydávat důležité tituly s křesťanskou tématikou, které v našem prostředí dosud chyběly. Vzniklo Nakladatelství Pathmos, mezi jehož nejúspěšnější vydané knihy patří:

Morris Cerullo – Pane, nauč nás modlit se
David Rubin – Bůh, Izrael a Šílo
Bill a Anne Moore
 – Inovace
Sándor Németh – Naděje
Marilyn Hickey – Co by každý měl vědět o modlitbě
Norman Robertson – Desátek: Boží finanční plán
Tim Dudley
 – Lester Sumrall: Životní příběh


Díky našemu pastorovi a Svatému Duchu ve sboru nikdy nechybí radost a pomazání. Jsme vděční za vše dobré v minulosti a těšíme se na slavnou budoucnost, o které sníme. Nechybí v ní vlastní sborová budova, silné působení sboru na společnost a hlavně zástupy spasených lidí. Olomouc para Cristo!Súvisiace články

Církev Víry Hodonín|Logos 4 / 2017 | Redakcia |Predstavujeme
Církev víry Brno|Logos 10 / 2017 | Tomáš Kuba|Predstavujeme
Církev víry v Prostějově|Logos 10 / 2018 | Milada Pajerová|Predstavujeme
Cirkev má budúcnosť|Logos 8 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Jak roste církev|Logos 5 / 2010 | Jaroslav Kříž |Téma