Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Prečo cirkev potrebuje pomazanie

logos-04-2015-gammons.jpg

Dr. Peter Gammons, cestujúci evanjelista, navštívil počas marca niekoľko zborov na Slovensku a v Čechách a vo štvrtok 26. marca 2015 poctil svojou prítomnosťou aj banskobystrický zbor.

Dr. Peter Gammons za posledných 40 rokov slúžil vo viac ako 70 krajinách sveta, kde stál pred viac než 100 miliónmi ľudí. Narodil sa v Londýne, no momentálne žije v Orlande na Floride, odkiaľ sa pravidelne prihovára miliónom ľudí vo vyše 200 krajinách sveta prostredníctvom svojho televízneho a rozhlasového vysielania. Je autorom viac ako 70 kníh. V roku 1996 založil Westward College, neďaleko Cambridge v Anglicku, s cieľom vychovať budúcu generáciu evanjelistov a pastorov. Jeho služba zahŕňa okrem kázania evanjelia aj humanitárnu pomoc pre chudobné časti sveta.

Tento Boží muž sa k nám prihovoril s cieľom objasniť význam pomazania pre cirkev. Vyslovil 20 dôvodov, prečo potrebujeme Ducha Svätého:

1. Boh nás chce naplniť Duchom Svätým. Boh pomazal Ježiša a aj apoštolov Duchom Svätým. A na ich životoch nám ukázal, čo môžeme robiť aj my, keď sme naplnení Duchom Svätým.
2. Duch Svätý z nás robí Boží chrám.
3. Duch Svätý nám umožňuje modliť sa dokonalé modlitby.
4. Duch Svätý nás zmocňuje.
5. Duch Svätý z nás robí ľudí, ktorí získavajú duše pre Ježiša.
6. Duch Svätý usvedčuje z hriechu.
7. Duch Svätý vyvyšuje Ježiša.
8. Duch Svätý nás uschopňuje konať aj nemožné veci.
9. Duch Svätý nám dáva nadprirodzenú prirodzenosť.
10. Duch Svätý nám dáva smelosť.
11. Duch Svätý nás pomazáva k tomu, aby sme kázali.
12. Duch Svätý nás uschopňuje uzdravovať a oslobodzovať.
13. Duch Svätý nás vedie k tomu, čo máme robiť.
14. Duch Svätý nás varuje pred nebezpečenstvom.
15. Duch Svätý nám dáva múdrosť.
16. Duch Svätý nás učí.
17. Duch Svätý nás vedie k zdravému učeniu.
18. Duch Svätý rieši problémy v zbore.
19. Duch Svätý ustanovuje služobníkov.
20. Duch Svätý pomazáva.

Tieto tvrdenia podložil jednotlivými veršami z Písma, najmä z knihy Skutkov apoštolov. Na záver sa Dr. Gammons modlil za každého, kto chcel byť naplnený Duchom Svätým a taktiež za každého, kto potreboval uzdravenie alebo oslobodenie z nejakej ťažkej životnej situácie. Božie pomazanie skrze neho prúdilo a ľudia boli uzdravení a naplnení Svätým Duchom.

Záznam zo zhromaždenia si môžete pozrieť na stránke milost.tv.

Fotografie zo zhromaždenia si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Súvisiace články

Prečo prenasledovanie|Logos 9 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Cirkev má budúcnosť|Logos 8 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Jak roste církev|Logos 5 / 2010 | Jaroslav Kříž |Téma
Příběh velkého rozkolu|Logos 10 / 2010 | Daniel Šobr |Z histórie
Cirkev? Áno!|Logos 4 / 2016 | Jaroslav Kříž |Téma