Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Prípad Kristus

SVEDECKÁ VÝPOVEĎ

logos-2020-12-dsc-5771.jpg

STARÝ ŽIVOT

Sme Tomáš (32) a Zuzana (32) Masarykovci, máme syna Tobiasa (3) a žijeme v Bratislave. Obaja pracujeme v policajnom zbore, kde sme sa zoznámili a spoločne slúžili. Po dvoch rokoch spoločnej služby a priateľstva sme začali tvoriť pár. Tu začala naša spoločná cesta osobného rozvoja a napredovania. Obaja sme športovci, a tak sme hľadali a študovali, ako sa v tejto oblasti rozvíjať. V tom čase sme sa intenzívne venovali cvičeniu s vlastným telom workout-u, následne pribudlo otužovanie, a tak sme začali sledovať rôzne známe osoby, ktoré sa stali naším vzorom a inšpiráciou. Boli sme veľmi nadšení zo stále nových zaujímavých informácií a výsledkov, ktoré sme dosahovali. Následne pribudla ďalšia oblasť, ktorú sme začali študovať, a to bola strava, kde sme čítali mnohé zaujímavé knihy a experimentovali. Tento životný štýl nám prinášal obrovskú radosť a naplnenie do tak stereotypného kolobehu bežného života. Na blogoch osôb, ktoré sme sledovali, boli odporúčania na rôzne knihy, a to nielen z oblasti športu a stravy, ale aj z oblasti mysle a duchovného rozvoja. Začali sme čítať aj tieto knihy, a to začalo otvárať brány do úplne nového, dovtedy nepoznaného sveta – duchovného sveta. Stále sme pracovali na osobnom rozvoji v troch oblastiach – telo, duša (myseľ, emócie) a duch. Bol to kolotoč, ktorý sa rozbehol na plné obrátky, vo forme cvičenia, meditácií, afirmácii na tvorbu úspešnej budúcnosti, nákupov v ezoterických obchodoch a pribúdali stále nové a nové oblasti, ktorými sme sa zaoberali. Boli sme presvedčení, že sme odhalili skutočnú podstatu života a pravdu. Začalo to zdravým a funkčným telom, super zdravými bio potravinami v top kvalite, zmenou myslenia, až sme došli do bodu, kde sme sa rozhodli, že odídeme z práce a rozbehneme vlastný biznis. V práci sme to ukončili a rozhodli sme sa odletieť na Bali (tak duchovnej krajiny). V tomto čase sme čakali na posledné očkovania a balili kufre, no to, čo sa udialo 3. a 4. 5. 2019, úplne zmenilo naše životy.

BOŽÍ DOTYK

Zuzana

Obaja sme boli súčasťou hnutia New Age, čo by bolo možné označiť ako zmes moderných presvedčení a smerov, kde sa mieša veda s rôznymi filozofiami, učeniami, náboženstvami (budhizmus, hinduizmus) a spiritualita (rituály, šamanizmus, pohanské božstvá). Toto hnutie preniklo do mnohých oblastí, ako sú cvičenie, strava, výchova detí a mnohé ďalšie, a postupne premieňa myslenie ľudí tak, že sa človek sústreďuje na seba samého, a stáva sa svojím „bohom“. A presne dňa 3. 5. 2019 som hľadala niečo z tejto oblasti na internete, kde som narazila na video jednej zo známych predstaviteliek tohto hnutia, kde rozpráva svoje svedectvo o tom, ako sa jej život obrátil o 180° a všetko to, čo robila do toho momentu zlomu, všetky knihy, celá jej 30–ročná práca vo sfére New Age hnutia je obrovský podvod a lož, čo uvidela, keď do jej života vstúpil Ježiš a ona zažila Boží dotyk. Na konci svojho videa povedala modlitbu, ktorú, ak človek verí v to, čo sa v nej hovorí, môže sa ju pomodliť, a tak pozvať Ježiša do svojho srdca. Túto modlitbu som sa nahlas pomodlila tak, že som rozmýšľala nad každým jedným slovom, ktoré som vyslovila. Po modlitbe som išla spať, pričom som nepocítila nič zvláštne. No ráno, keď som sa zobudila, vedela som, že sa niečo zmenilo, v mojom vnútri som počula hlas, ktorý hovoril: „Neboj sa, už som s tebou.“ Počas noci sa so mnou niečo udialo a vedela som, že život, ktorý som žila doteraz, je preč. Tomáš mal prísť z práce po nočnej službe a ja som vedela, že už nie som tá istá osoba, ako keď odchádzal. To, čo sa so mnou udialo toho večera, však nebolo možné opísať slovami, táto zmena sa udiala v mojom vnútri, akoby niekto vymenil moje srdce.

Tomáš

So Zuzkou sme vždy mali veľmi úprimný a dôverný vzťah, a preto keď som toho rána prišiel z nočnej služby domov a vypočul si, čo sa jej udialo počas večera, otvoril som sa pre to, aby som tomu porozumel. Videl som, že je tu niečo, čomu nerozumiem, no pre ňu to bolo úplne skutočné. Na základe jej rozprávania som si pozrel video, kde som prvýkrát v živote počul evanjelium. Veril som v tom čase, že duchovný svet existuje, a tak som slová evanjelia vpustil do svojho srdca, uveril som, že je to možné a pomodlil sa modlitbu, kde som pozval Ježiša do svojho života. Tieto slová sa stali pre mňa živými a v priebehu krátkej chvíle som vo svojom vnútri uvidel svoj život, moje zlé konanie, ako som či už vedome alebo nevedome ubližoval ľuďom, jasne som videl, že som hriešny človek, a tak ma to zaplavilo, že som prosil Boha o odpustenie. Všetko som zo srdca oľutoval, všetko, na čo som si v jednom krátkom okamihu spomenul a viem, že Boh so mnou niečo urobil. Pocítil som obrovskú lásku a cítil som sa tak slobodný, akoby zo mňa spadlo obrovské bremeno. Bol to moment, ktorý zmenil môj život. Od toho momentu, kedy sme obaja pocítili Boží dotyk, sme vedeli, že to, kadiaľ sme sa spoločne rozhodli ísť, nie je správna cesta, ale nevedeli sme, kadiaľ pôjde tá nová, ktorá sa objavila skrze Ježiša – On mal totiž úplne iný plán ako my.

BOŽIE VEDENIE

Od toho dňa sme začali pátrať a hľadať odpovede, a tak sme doslova investigatívnou prácou postupne odhaľovali cestu, ktorá sa jasne začala pred nami črtať. V tom čase sme mali silný vnútorný pocit, ktorý nás viedol k tomu, aby sme si vypočuli evanjeliá, ktoré hovoria o živote Ježiša. Taktiež sme si na internete našli mnohé svedectvá iných ľudí, ktorí opisovali to, čo sme práve prežívali my, keďže sme doteraz o ničom takom nepočuli. Takto sa pomaly pred nami odkrývala cesta, až sme došli do bodu, kde sme vedeli, že potrebujeme vodný krst. To nás doviedlo na miesto, kde patríme, do Božej rodiny, ktorú sme našli v Kresťanskom spoločenstve Milosť v Bratislave. Musíme povedať, že v tomto krátkom časovom úseku od modlitby po prvý príchod do tohto kresťanského zboru (čo trvalo asi mesiac) bol Boh jednoznačne s nami. Nebolo by možné dôjsť až tam bez Jeho pomoci, keďže počas tohto obdobia sme chceli mnohokrát uhnúť napravo alebo naľavo, ale vždy, keď sme smerovali inam, prišla nejaká informácia, niečo, čo nás vždy vrátilo späť na tú správnu cestu. Keď sme prišli do tohto kresťanského zboru, pocítili sme, že je tu prítomné niečo, čo vo svete človek nenájde, a to je Božia prítomnosť. Boží dotyk, ktorý to celé začal, bol ako kompas, a tak človek vedel, že je na správnom mieste.

NOVÝ ŽIVOT

Boh s nami počas nášho prvého roku s Ním mocne konal a koná doteraz. Začiatky boli naozaj veľmi silné a pravdou je, že sme sa museli Boha držať naozaj pevne všetkou silou, keďže vo svete je mnoho zlého, čo sa skrýva za Boha a snaží sa nás od Neho odtiahnuť. Samotný akt, ktorým živý Boh vstupuje do našich životov, sa nazýva znovuzrodenie, lebo sme ako deti, čo sa práve narodili a začínajú sa učiť všetko od začiatku. Človek má mnoho predsudkov, predstáv a myšlienkových vzorcov, ktoré počas života nadobudol. Keď však do nášho života vstúpi jediný pravý a živý Boh, je dôležité pracovať práve v oblasti našej mysle, aby sme poznávali Božie myšlienky, a tak sa učili ako Božie deti od svojho Nebeského Otca, ako kráčať po tej správnej ceste životom. Tomu sa jednoducho povie Božia výchova, ktorú Otec robí skrze Božie slovo.

A práve tu s nami Boh postupne začal konať. Počas prvých mesiacov sme vnútorne cítili silnú potrebu odstrániť z našich životov hriech. Krátko po znovuzrodení v nás vzplanula silná túžba uzavrieť manželstvo, čo sme aj v priebehu krátkeho času urobili. Vedeli sme vo svojom vnútri, že ako muž a žena nemôžeme ďalej žiť v intímnom vzťahu, pokiaľ neuzavrieme manželskú zmluvu. Pre okolie to vyzeralo ako dosť radikálny postoj, no my sme aj napriek tlaku okolia vedeli, že tak je to pred Bohom správne. Tieto zmeny postupne prichádzali v ďalších oblastiach života, ako sú výchova dieťaťa, vzťahy s ľuďmi, prístup k práci, spôsob vyjadrovania a komunikácie, prístup k financiám a iné. Niektoré zmeny sa udiali akoby samé a niektoré prichádzali postupne, ako sme začali poznávať Boha, a to, ako sa na svet, život a človeka pozerá On. To však nebola jediná oblasť života, s ktorou Boh konal. On má totiž pre nás pripravené omnoho viac ako len požehnanie v osobnom živote. Boh nám začal ukazovať, aký je zmysel života človeka a svoju víziu, ktorú má pre ľudstvo a svet. Začal nám odhaľovať svoje ciele a to, ako aj my ako jednotlivci, ktorí sme súčasťou jeho spoločenstva, ktorým je cirkev Ježiša Krista, môžeme pomôcť pri ich napĺňaní, čím nám ukázal našu obrovskú hodnotu a zmysel nášho ako aj každého života človeka. A tu stojíme teraz. Horí v nás oheň, ktorý zapálil, aby sme spolupracovali na Božom diele spolu s ostatnými, a tak dokončili to, čo začal a čo nám ukázal skrze Ježiša Krista. Ev. Jána 14,6–7: „Ježiš mu povedal: ‚Ja som cesta, pravda a život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.‘“ On je cesta, ako máš prísť k Bohu, žiť a konať Božie dielo. On je pravda, ktorá ťa oslobodí. On je život – večný život.Súvisiace články

Fascinujúci Kristus I.|Logos 1 / 2019 | Branislav Matušek|Vyučovanie
Kristus ukřižovaný|Logos 12 / 2012 | Daniel Šobr |Vyučovanie
KRISTUS vs ANTIKRIST|Logos 3 / 2012 | Jaroslav Kříž |Téma
Fascinujúci Kristus II.|Logos 2 / 2019 | Branislav Matušek|Vyučovanie
Prečo Kristus|Logos 10 / 2017 | Jaroslav Kříž |Téma