Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Logos december 2020


Vyberáme

Kto je Ježiš Kristus

Jaroslav Kříž | Téma

Kto je Ježiš Kristus

Pán Ježiš Kristus je v živote veriacich tou najdôležitejšou osobou. Čítať viac...

Tajomstvo spoločenstva

Daniel Šobr | Vyučovanie

Tajomstvo spoločenstva

Ako vyjsť zo samoty Čítať viac...

Odvážni k pravde

Michal Tausk | Aktuálne

Odvážni k pravde

Zdá sa, akoby sme vchádzali do obdobia, ktoré vyžaduje od kresťanov mieru odvahy stáť za Božie hodnoty. Čítať viac...