Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Sen mnohých z nás sa naplnil

logos-11-12-konferencia-poprad.jpg

Popradská Aréna, miesto konania mnohých športových i spoločenských akcií. Miesto, po ktorom sme túžili aj my kresťania – stretnúť sa tu vo veľkom počte, spolu chváliť nášho Pána a počúvať Jeho slovo. To všetko sa naplnilo 25.10.2014 na konferencii kresťanov Slovenska v Poprade.

Bol nádherný jesenný deň, slnko krásne svietilo a na parkoviskách nás vítali naši usmiati bratia v reflexných vestách. Pri vstupe do Arény boli pripravení podať nám ruku uvádzači a popriať nám dobrý čas v Božej prítomnosti. Neopísateľný pocit mala aj naša hudobná skupina Ty&My, keď po prvýkrát viedla ľudí do Božej prítomnosti z veľkého pódia a pred sebou mala množstvo ľudí, ktorí s nadšením chválili Pána a počúvali Božie slovo.

O deti bolo výborne postarané v detských besiedkach a mamičky s malými deťmi mali tiež svoju miestnosť, kde ich mohli v pokoji nakŕmiť či prebaliť.

Tešili sme sa z prítomnosti bratov a sestier z celého Slovenska a ďakujeme všetkým za to, že nás prišli povzbudiť a pomôcť nám v duchovnom boji, ktorý neprestajne prebieha v duchovnej oblasti. Veríme, že táto konferencia bola prelomová pre celé východné Slovensko a že Božie slovo sa tu bude ďalej šíriť efektívnejšie a vo väčšej miere ako doteraz. Popoludní prebehli aj krsty vo vode.

Neopísateľný pocit mala aj naša hudobná skupina Ty&My, keď po prvýkrát viedla ľudí do Božej prítomnosti z veľkého pódia.

Hlavným posolstvom celej konferencie boli verše z listu Židom 10. kapitoly, kde sa píše: „Ajhľa, idem, aby som plnil Tvoju vôľu.“ Toto sú slová Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel na túto zem nie preto, aby ukázal, aký je dokonalý a jedinečný, ale preto, aby raz a navždy obetoval svoje telo za teba i za mňa, aby sme, keď príde náš čas, strávili večnosť v Božom kráľovstve spolu s Ním, očistení, posvätení a vykúpení Jeho krvou. Naše vykúpenie sa uskutočnilo tak, že Ježiš sa v Getsemanskej záhrade rozhodol konať vôľu svojho Otca, nie svoju, keď sa modlil: „Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja.“

Apoštol Pavol nás vo svojich listoch mnohokrát vyzýva, aby sme boli, rovnako ako on, konateľmi Božej vôle. Pavol si nesplietol Ježiša Krista so zlatou rybkou, ktorá plní jeho želania, ale celou jeho službou sa niesla túžba naplniť Božiu vôľu, do ktorej ho On povolal.

Šťastný je ten človek, ktorý sa dostane do Božej vôle. Otázkou však je: Ako sa tam dostať? Ak by sme to chceli vyjadriť v bodoch, mohlo by to byť aj takto:

  1. Chcieť konať Božiu vôľu.
  2. Dostať sa do stavu byť schopný plniť Božiu vôľu.
  3. Poznať Božiu vôľu.
  4. Vykonať Božiu vôľu.

Treba hľadať Božiu vôľu pre svoj život, pýtať sa Pána, lebo On nás chce viesť. Keď sme v Jeho prítomnosti, je to ľahké, keď sa z nej vzďaľujeme, je to ťažšie, ale keď nie sme s Pánom, je to nemožné. Podľa Písma je Božou vôľou, aby sme žili v posvätení, preto sa vyvarujme skutkov, ktoré sú proti Písmu, lebo ak hrešíme, nedokážeme naplniť Božiu vôľu. Ani vtedy nie sme schopní naplniť Božiu vôľu, ak konáme svoju vôľu, alebo ak sme manipulovaní inými ľuďmi – niekto iný nás núti konať jeho vôľu. Preto sa treba z toho vyslobodiť, nech vôľa iných ľudí nad nami nepanuje.

Dôležité sú aj naše postoje. Nevieme plniť Božiu vôľu, ak nás ovládajú démoni, ktorí sú napr. za hnevom, prchkosťou, nenávisťou, urážkami, sexuálnymi závislosťami… Nezničme hnevom či urážkou to, čo sme budovali roky, nenechajme sa limitovať zranením. Nech je nám zostať v Božej vôli viac, ako sa nahnevať. Ak sa niekto trápi a nie je spokojný so svojím životom, pravdepodobne nie je v Božej vôli. Urovnajme si teda svoje srdcia pred Pánom, ak sme vybočili z Božej vôle, navráťme sa späť, opustime hriech, urovnajme si svoje srdcia. Dovoľme Svätému Duchu, aby odrezal to, čo treba odrezať, aby pracoval s nami.

Ak niekto chce konať Božiu vôľu, rozpozná, čo je dobré a čo zlé, a on sám sa modlí: „Pane, zbav ma všetkého zlého.“ V Jánovom liste 9,31 sa píše, že Boh vypočuje toho, kto je bohabojný a koná Jeho vôľu, ktorá je spojená s pokojom, spravodlivosťou a radosťou. Pravidelným čítaním Božieho slova sa skladá v našich srdciach správne smerovanie, preto ak by nás niekto chcel manipulovať, alebo nám dať radu, ktorá nie je pre náš život dobrá, rozpoznáme to.

Ježiš vie, čo je v nás, pozná nás a vidí aj naše myšlienky. On nás miluje a chce nás viesť. Jeho jarmo nie je ťažké, ale lahodné a ľahké.

Žehnám vám, aby ste neboli pod otroctvom iných ľudí, ale aby ste boli slobodní hľadať a konať vôľu nášho Pána vo svojom živote.Súvisiace články

Čo nás zapáli|Logos 6 / 2016 | Jaroslav Kříž |Téma
Navštívil nás Ian McCormack|Logos 10 / 2009 | Redakcia |Zo života cirkvi
Navštívil nás izraelský veľvyslanec|Logos 2 / 2015 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Z čoho nás Pán Ježiš zachránil?|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Téma
Čo im na nás vadí?|Logos 4 / 2016 | Michal Tausk|Aktuálne