Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Spoločná veľkonočná bohoslužba banskobystrických zborov

logos-04-2017-bohosluzba-1.jpg

logos-04-2017-bohosluzba-2.jpgNa Veľký piatok, 14. apríla 2017, sa v aule Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici opäť po roku zišli veriaci z miestnych evanjelikálnych, letničných a charizmatických zborov. Hlavnými usporiadateľmi boli pastori a kazatelia Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej a Kresťanského spoločenstva Milosť.

V tomto zložení sa podujatie uskutočnilo už po tretí raz a oproti predchádzajúcim rokom malo asi najväčšiu návštevnosť. Sála sa celkom naplnila a organizátori museli narýchlo dokladať stoličky. Atmosféra stretnutia a jeho odkaz korešpondovali s Veľkým piatkom. Podobne ako sa starozákonný Izrael stretával v Jeruzaleme počas troch sviatkov, Boží ľud z Banskej Bystrice sa tiež, aj keď iba raz počas roka, stretol pri spoločnom uctievaní Boha, počúvaní Slova a Večeri Pánovej.

Ohlasy účastníkov stretnutia boli dobré, pri niektorých starších účastníkoch aj pomerne emotívne, pri ktorých bolo ťažké skrývať slzy dojatia. Každý zbor má totiž počas roka vlastný program a slúži Pánovi podľa svojej vízie a povolania, ktoré prijal od Pána. Aj keď máme každý svoje dôrazy a špecifiká, toto stretnutie bolo príležitosťou spoločne poďakovať Pánovi za to, čo pre nás vykonal počas veľkonočných udalostí. Jeho utrpenie na kríži a slávne vzkriesenie je spolu s biblickou vierou základom, na ktorom sú vybudované všetky zúčastnené cirkevné zbory.Súvisiace články

Pravá bohoslužba|Logos 4 / 2010 | Jaroslav Kříž |Vyučovanie
Veľkonočná konferencia|Logos 5 / 2009 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Veľkonočná konferencia v Bratislave|Logos 4 / 2012 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Návšteva siedmich zborov zo Zjavenia apoštola Jána|Logos 5 / 2019 | Katarína Nováková|Zo života cirkvi
O bohoslužbe|Logos 12 / 2007 | Jaroslav Kříž |Téma