Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Uzdravenie z pohľadu medicíny

logos-02-2015-skarda.jpg

Vo štvrtok 29. januára 2015 budovu banskobystrického zboru navštívil zaujímavý hosť.
Odborník vo svojej oblasti, MUDr. et. MVDr. Jozef Škarda, PhD.

Je zamestnancom Ústavu klinickej a molekulárnej patológie Lekárskej fakulty Univerzity Palackého a Fakultnej nemocnice v Olomouci, kde pracuje na výskume nádorov a molekulárnej genetiky ich vzniku. Tu sa často stretáva s prípadmi, ktoré bežná medicína nedokáže liečiť.

No na čo je medicína krátka, Boh krátky nie je. Pýtaš sa, či je možné uzdravenie z nevyliečiteľného? Doktor Škarda odpovie: „Áno.“

Bránou medzi genetikou a duchovným je naše srdce. Keď prijmeme identitu Kristovu, má to vplyv aj na naše gény. Pretože pokým sa srdce človeka zmení pod vplyvom Božieho slova, do jeho genetiky budú vysielané mnohé impulzy, ktoré prinesú zmeny a nápravy. Vďaka tomu sa vieme vymaniť spod vplyvu generačných chorôb.

Jozef Škarda uviedol, že 50 % genetiky ovplyvňujú skutky a myslenie človeka. To je dôvod, prečo sa oplatí investovať do zdravého životného štýlu. Nepredstavme si však len akési BIO potraviny či fitness centrá. V tomto prípade sa myslí fyzická, psychická, sociálna a estetická pohoda.

Okolo nás vidíme, ako ľudia žijú pod stresom či v uponáhľanom svete. To je práve to, čo prispieva k zhoršeniu zdravotného stavu a vzniku chorôb. Pod civilizačné ochorenia sa podpisujú okrem iného práve stres, preťažovanie sa, morálne hriechy alebo zaťažené svedomie. Pokiaľ človek funguje mimo stresového prostredia, jeho imunitný systém si vie hravo poradiť s nádorovými bunkami, ktorých v tele koluje okolo 3 000.

Dobrou správou pre nás je, že tak, ako sa vieme od týchto chorôb chrániť zmenou našich postojov a životného štýlu, tak tu máme i toho najvyššieho Lekára. Boh chce človeka dokonale uzdraviť a obnoviť! Potrebuješ uzdravenie? Boh je silnejší ako tvoje klinické príznaky. Avšak je na nás, aby sme prejavili aktívny postoj – našu vieru.

Takže ako získať svoje uzdravenie?

1. ODMIETNI CHOROBU

Slová majú veľkú moc. Vyznávaj svoje uzdravenie. Ale ak vyznávaš a stále myslíš len na to, aký je tvoj stav zlý, nebude to fungovať. Odmietni chorobu aj vo svojej mysli, vyznávaj a spoľahni sa na Božiu uzdravujúcu moc.

2. NEBUĎ ZAHORKNUTÝ

Vyhoď zo svojho srdca negatívne veci, ako je neodpustenie, urážka, sebaľútosť či zatrpknutie. Tie nielen uberajú silu človeka bojovať s chorobou, ale tiež zvyšujú úroveň stresu. Ten spôsobuje epigenetickú zmenu na úrovni receptorov, ktorá podnecuje rozvoj ochorenia.

3. MAJ VIERU V BOHA, KTORÝ UZDRAVUJE

Ježiš je ten istý včera, dnes i naveky. Tak ako uzdravoval pred 2 000 rokmi, tak isto uzdravuje aj dnes. Buď pevne presvedčený, že Boh vykoná, čo prisľúbil.

 

Fotografie zo zhromaždenia si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Súvisiace články

Uzdravenie|Logos 6 / 2013 | Gejza Tóth|Vyučovanie
Modlitby za uzdravenie fungujú!|Logos 7 / 2016 | Redakcia |Skutočný príbeh
Dr. Peter Gammons|Logos 10 / 2011 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Božie slovo ako liek|Logos 10 / 2011 | Joyce Meyerová|Vyučovanie
Nádej pre Albánsko|Logos 8 / 2014 | Zuzana Mináriková|Reportáž