Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Pokračujeme

Prečo je stále dobré povzbudzovať sa ku kázaniu evanjelia? Preto, lebo evanjelium je Božou mocou na spasenie každému, kto verí (Rim 1,16). Keďže evanjelium je Božou mocou na spasenie, znamená to, že človek bez evanjelia spasený nie je, čo je fakt, o ktorom ľudia neradi počujú, a horšie je, že sa o tom prestáva aj kázať. Ježiš však hovorí jasne – kto nebude spasený, bude zatratený a skončí naveky v pekle. Ak prestaneme hovoriť o tomto fakte, veľa nedosiahneme, lebo kresťania nebudú mať Božiu bázeň a nebudú sa báť vo svojom živote robiť kompromisy a hrešiť.

Ak sa kresťanstvo stane iba súčasťou národných tradícií alebo doplnkom kultúrneho koloritu života, je to málo. Rovnako tak je málo neustále zdôrazňovať potrebu kvalitných vzťahov alebo dobre fungujúcej rodiny. Na scestie ťa dostáva tiež kresťanstvo, ktorého cieľom je požehnanie vzťahujúce sa len na tento časný život, ako je uzdravenie, vyslobodenie alebo prosperita.

Podstatou evanjelia je záchrana pred večným zahynutím, a preto s bázňou a trasením pracujme na svojom spasení. Nezabúdajme na to ani v roku 2019, ani v nasledujúcich a vydržme až do konca.

 


Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme