Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Zakladanie kresťanských spoločenstiev v moslimskom svete

logos-04-2016-krestania-v-moslimskom-svete.jpg

Znepokojujúce správy o migrantoch prichádzajúcich do Európy zo severnej Afriky, Blízkeho východu a Ázie, ako aj správy o prenasledovaní kresťanov v týchto oblastiach sú, možno prekvapivo, len jednou časťou reality dnešných dní.

Hoci táto situá­cia má dôležitý vplyv na Európu, paralelne s ňou dochádza k opačným procesom, o ktorých sa však až tak veľmi nehovorí. Vzhľadom na bezpečnostné riziká je však pochopiteľné a priam potrebné, aby zostali nepovšimnuté.

Stovky kresťanských organizácií v západnom svete prijali Ježišovo poslanie šíriť evanjelium do všetkých končín sveta, teda aj k národom, kde nie je sloboda vierovyznania, ako sú moslimské štáty. Na­priek nebezpečenstvu a hrozbám, ktoré z tejto práce v daných štátoch plynú, tieto organizácie aj dnes aktívne pracujú na splnení tohto cieľa. 3P Ministries, so sídlom vo Veľkej Británii, je jednou z nich.

Popri poslaní Ježiš stanovil aj stratégiu pre jeho splnenie: „Posielam vás ako ovce medzi vlkov, buďte teda chytrí ako hady a nevinní ako holubice“ (Mt 10,16). Predstava misionárov, ktorí tajne prídu do vybranej krajiny a začnú slúžiť, budovať komunitu veriacich a pracujú na prebudení, je preto v tomto prípade mylná.

logos-04-2016-iraq-orphan-project.jpg3P, ktorá rozbehla svoju aktivitu v desiatich štátoch Blízkeho východu, Strednej Ázie a severnej Afriky, k moslimom neposiela ľudí zo Západu, aby tu nejaký čas pôsobili. Vždy hľadá lokálnych partnerov – veriacich, ktorých vedie a trénuje za národných lídrov, aby zakladali a budovali cirkvi vo vlastných národoch aj uprostred tých najťažších situácií. Títo jednotlivci potom idú a získavajú svojich „vlastných“ pre Krista a zakladajú kresťanské spoločenstvá, hoci je to náročné a nebezpečné.

Šírenie evanjelia sa uskutočňuje na pozadí oficiálnych a neoficiálnych aktivít v daných štátoch. Vo väčšine moslimských štátov je nelegálne distri­buovať Bibliu, získavať moslimov pre Ježiša a stretávať sa v zhromaždeniach. Tí, ktorí uveria, sú veľmi pravdepodobne odmietnutí rodinou, stratia prácu, čelia perzekúcii a dokonca ich zabíjajú kvôli potupeniu rodiny a svojho náboženstva. „Islam nie je náboženstvom mieru, ako ho zobrazujú médiá. Je to násilné náboženstvo, ktoré prostredníctvom strachu kontroluje moslimov. Samozrejme, jednotliví moslimovia sú zbožní a dobrosrdeční ľudia, ktorí často odmietajú násilie, čo sa musí vnímať odlišne v porovnaní s učením Koránu,“ tvrdí 3P.

3P však nie je „značka“. Mnohé podzemné cirkvi, ktorým pomohla vyrásť, jej názov vôbec nepoznajú. Cieľom nie je kontrola spoločenstiev v moslimských štátoch, ale prostredníctvom partnerského vzťahu ich viesť k tomu, aby mali vlastnú identitu a spoliehali sa na Božie slovo a na Jeho vedenie. Vzniknutým cirkvám a ich lídrom 3P poskytuje tréning, priateľstvo a koučing.

Mená členov 3P nie sú z bezpečnostných dôvodov verejne dostupné, avšak jej zakladateľ, volajme ho Paul, bol ochotný porozprávať o jej aktivitách niečo viac:

Čo ťa viedlo k založeniu takejto organizácie a ako vyberáte krajiny, kde pomáhate zakladať kresťanské spoločenstvá?

Bolo to Božie povolanie a my sme si dobrovoľne vybrali tie najťažšie štáty, kde iní pravdepodobne nepôjdu a kde je málo „robotníkov“.

Ako dlho sa venujete tejto práci?

Od roku 1994 do 2002 som pracoval s kľúčovými lídrami v mnohých štátoch. V roku 2002 vznikla potreba pre niečo formálnejšie a legálne, aby sme mohli pokračovať a rozhodli sme sa založiť charitatívnu organizáciu vo Veľkej Británii. Posledných 13 rokov tím skúsených lídrov dôveroval Bohu a pracoval na tom, aby to bolo úspešné.

Cieľom 3P je nájsť a trénovať národných lídrov, ktorí víziu miestnej cirkvi začnú napĺňať – ako ich nájdete v moslimskej krajine, v ktorej chcete začať prácu?

logos-04-2016-krestania-v-moslimskom-svete-2.jpgNavštevujeme náročné štáty, uzavreté voči evanjeliu a Duch Svätý nás vedie ku kľúčovým ľuďom, ktorí môžu byť katalyzátormi a vizionármi pre Boha. Veľa sa modlíme a pracujeme v rámci siete veriacich.

To znamená, že idete do novej krajiny bez toho, aby ste vopred získali kontakty a hľadáte ľudí priamo na mieste alebo cestujete po tom, ako ste už nadviazali s niekým komunikáciu?

No, nie tak celkom, ale skvelá otázka. Pre mnohých je ťažké pochopiť, ako to funguje. Krajiny, v ktorých pôsobíme, nemajú rovnaké hodnoty alebo kultúru. „Dôvera a priateľstvo“ sú vyššie hodnoty než sú „vzdelanie alebo kvalifikácia“. Dôslednosť a efektivita sú hlboko dole na zozname dôležitých atribútov. Tréning sa môže uskutočniť len vtedy, keď vznikne dôvera, pretože oni vám nedovolia vstúpiť do svojich kruhov, pokiaľ vás neakceptovali.

Títo ľudia vám dôverujú od začiatku?

Tím 3P roky pracoval v ťažkých a nebezpečných situáciách. Čiže, nepovedal by som, že nám dôverujú od začiatku, ale máme „vysokú mieru dôveryhodnosti“ a „dobré výsledky“.

Do akej miery sa títo miestni kresťania odvážia budovať cirkev v moslimskom štáte a s čím sa často stretávajú?

Aby som bol úprimný, ich viera a odvaha ma zahanbuje a hanbím sa za to, že my kresťania na Západe sme takí slabí a zbabelí. Nie je tu priestor na to, aby som opísal všetky tie hrdinské príbehy, ktorých sme svedkami.

Takže stať sa kresťanom v týchto štátoch automaticky znamená žiť a bojovať so strachom denno­denne?

Paul: V knihe Skutkov sú odpor a prenasledovanie normálnou skúsenosťou tých, ktorí nasledujú Ježiša. Väčšina ľudí, s ktorými pracujeme, nemajú rovnaký strach ako mávame my, keďže čítajú Bibliu „takú aká je,“ skôr „než cez okuliare Západu“.

Je veľká miera vrážd veriacich v týchto komunitách?

Byť martýrom pre Ježiša je v 21. storočí bežnejšie než kedykoľvek predtým. V jednom štáte, ktorý sme nedávno navštívili, bola miestna cirkev napadnutá militantmi a niekoľkých zabili. Na mnohých miestach sa zvyčajne deje to, že ľudia sú odvrhnutí rodinou, stratia prácu alebo je na nich vyvíjaný tlak, aby konvertovali späť na islam.

Aké početné sú tieto komunity?

logos-04-2016-krestania-v-moslimskom-svete-3.jpgTo je rôzne v závislosti od štátu. Vo všeobecnosti ide o skupiny od 4 do 15 ľudí. Vo väčšine štátov sú skupiny „tajné“, ale väčšinou sú tam aj informátori a vláda a militanti prenasledujú veriacich (a tiež radikálni moslimovia a politickí aktivisti).

Ako prebieha váš tréning a koľkí vycestujete do vybranej krajiny?

Trénujeme na bezpečných miestach vybraných našimi partnermi a snažíme sa cestovať vo dvojiciach (Lukáš 10), ale nie je to vždy možné, keďže máme tak veľa žiadostí o tréning. Tréning je interaktívny a vyžaduje zapájanie sa, vždy je cieľom trénovať miestnych lídrov.

Čo je pre vás najväčšou výzvou?

Najväčšou výzvou sú ľudské zdroje, aby sme vedeli reagovať na všetky príležitosti.

Akým prekážkam najčastejšie čelíte a ako ich zdolávate?

Misionári zo Západu často prinášajú kultúrne vzorce a modely cirkvi, ktoré nefungujú v moslimských štátoch. Urobiť zmenu v týchto vzorcoch a prijať nové spôsoby sú výzvou tu doma, ako aj v zahraničí.

V ktorom štáte vidíte najlepšie výsledky, a naopak, kde je práca najnáročnejšia? Prečo?

Najväčšie ovocie vidno v severnej Afrike, kde čelili prenasledovaniu, ale prekonali to tým, že dôverovali Bohu. Najmenšie ovocie je na Blízkom východe, kde napätie s tradičnou cirkvou a spomienky na križiacke vojny spôsobili veľký odpor voči evanjeliu.

Akej najnebezpečnejšej situácii ste museli čeliť?

V jednom štáte, kde sme trénovali, boli naši partneri napadnutí islamskými fundamentalistami dva dni po tom, ako sme odišli. Zabili lídra aj jeho deti.

Aké sú vaše ďalšie aktivity v 3P okrem zakladania kresťanských spoločenstiev?

Kľúčovou úlohou v našej stratégii je pripravovať lídrov a vysoko efektívne tímy. V niektorých prípadoch využívame iný typ služby, ktorá otvára dvere, ako je starostlivosť o siroty alebo humanitárna pomoc.

Ako je 3P financovaná? Postačuje to?

logos-04-2016-krestania-v-moslimskom-svete-4.jpgSme podporovaní z viacerých zdrojov: a) nadácie z USA b) cirkvi c) veľa jednotlivcov, ktorí dávajú drobné. Máme nedostatok ľudských zdrojov, ale aj financií, keďže musíme rozšíriť tím o mužov a ženy viery (zo Západu, ale aj nie), ktorí by reagovali na obrovskú potrebu. „Polia sa už belejú...“

Ako vás môžu ľudia mimo UK podporiť?

Ak nás chcú cirkvi alebo jednotlivci podporiť, môžu to urobiť niekoľkými spôsobmi. Najlepšie by bolo kontaktovať nás priamo, aby sme si dohodli detaily – daniel@3pministries.org

Aké sú vaše vízie do budúcnosti?

Vytvoriť hnutie zakladania cirkví a vedenia lídrov, ktoré by zmenilo národy v najtvrdších moslimských štátoch na zemi.

Ako vidíš situáciu v Európe – terorizmus, masívnu imigráciu?

Toto je náročná otázka. Nárast fundamentalizmu pokračuje už viac než 30 rokov a Západ si to ani nevšimol. Zahraničná politika Západu v 20. a 21. storočí bola naivná, ale cirkev tiež zlyhala v prezentovaní evanjelia kultúrne vhodným spôsobom.

Zdroj: https://3pministries.com/Súvisiace články

História„ kresťanských“ omylov|Logos 7 / 2016 | Martin Vincurský|Z histórie
Problém ľavice|Logos 9 / 2018 | Michal Tausk|Vyučovanie
Kresťan vo víre digitálnej doby|Logos 4 / 2020 | Paulína Bartošíková|Vyučovanie
Božie dielo na zemi|Logos 1 / 2022 | Daniel Šobr |Vyučovanie
Genocídy v atómovej dobe|Logos 10 / 2014 | Tímea Frechet|Eschatológia