Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Zimné podujatia Kresťanského spoločenstva Milosť

270118-0376.jpg

Januárová konferencia

Začiatok roka bol pre cirkev pomerne intenzívny. Počas posledného januárového týždňa prebehla v Banskej Bystrici ďalšia z pravidelných konferencií, na ktorej slúžil senior pastor Jaroslav Kříž spolu s niekoľkými ďalšími pastormi našich zborov. Konferenčnými témami rezonovali odkazy o obnove koreňov života viery, o vysporiadaní sa s horkosťou a o obnove prvej lásky a hľadania Boha kvôli Nemu samému, a nie kvôli tomu, čo od Neho potrebujeme. Na konferencii sme opäť zaznamenali početnú návštevu veriacich zo Slovenska aj z Českej republiky. Tradične prebehli aj krsty niekoľkých desiatok nových bratov a sestier z rôznych zborov.

 

Seminár pre tých, ktorí dvíhajú ruky pastorom

Dňa 10. februára sa v žilinskom zbore uskutočnil celocirkevný seminár pre všetkých presbyterov, vedúcich misijných aj domácich skupín, jednoducho ľudí, ktorí už vstúpili alebo chcú vstúpiť do služby. Účastníci seminára, ktorí do posledného miesta naplnili zborovú budovu KS Milosť v Žiline, si vypočuli praktické vyučovanie senior pastora Kříža o tom, ako dosiahnuť úspech v službe a trvale donášať ovocie.

 

100218-0016.jpg

Seminár o rodine a výchove detí

V rovnakom termíne prebehol v banskobystrickom zbore seminár vedený biblickými učiteľmi zo školy Rhema Bible Training Centre, manželmi Markom a Robin Sixovcami, o tom, ako zabezpečiť úspech v živote našich detí. Ich vyučovanie bolo veľmi praktické a postavené na systematickom uplatňovaní biblických princípov vo výchove, ktorej cieľom je naučiť deti poslušnosti a úcte k rodičom. Prednášky manželov Sixovcov boli veľmi povzbudzujúce a stretli sa s vďačným prijatím zúčastnených poslucháčov. Záznam tohto seminára je možné si objednať v kancelárii zboru KS Milosť Banská Bystrica.

 

130218-0006.jpg

Seminár Biblia a peniaze

V utorok 16. februára sa v Banskej Bystrici uskutočnil ešte jeden seminár na tému Biblia a peniaze, na ktorom prednášal pán Igor Rintel, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. Záznam prednášky pána Rintela je možné si pozrieť na webe milost.tv.

 Súvisiace články

NF Milost|Logos 1 / 2018 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
NF Milost|Logos 8 / 2021 | Jaroslava Marcienková |Reportáž
NF Milost|Logos 11 / 2017 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
25 rokov Kresťanského spoločenstva |Logos 9 / 2016 | Redakcia |Zo života cirkvi
Konferencia Kresťanského spoločenstva Milosť v Košiciach|Logos 6 / 2015 | Alžbeta Zemančíková|Zo života cirkvi