A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Znovuzrodení kresťania v Libanone

Svedectvo muža, ktorý nám porozpráva, ako vydal svoje srdce do Ježišových rúk priamo v Libanone

libanon-1-1.jpg

Počet znovuzrodených kresťanov neustále rastie po celom svete. Ľudia pochádzajúci z rôznych krajín a rôznych pozadí odovzdávajú svoje životy Ježišovi. Poďme sa teraz bližšie pozrieť na svedectvo jedného muža, ktorý nám porozpráva, ako vydal svoje srdce do Ježišových rúk priamo v Libanone, obklopený Moslimami, Maronitmi a Drúzmi, a tiež nám priblíži, ako jeho zbor Abundant Life Church funguje.

Volám sa Bernard Abou Nader a pochádzam z Libanonu. V marci budem mať 30 rokov. Ježiša, ako osobného Spasiteľa, som spoznal pred 12 rokmi v jednom charizmatickom zbore. Predtým sme boli Maroniti. Maronitské učenie je podobné katolíckemu, uctievajú rôznych svätých, čo však popierajú, a tiež uctievajú Pannu Máriu.

Pred tým, ako som sa obrátil, sa raz môj otec pozeral v jeho obchode na televíziu. Pozeral sa na maronitskú chváliacu skupinu, ktorá spievala Ježišovi. Skupina sa volala Agape, čo znamená láska. Prekvapujúco hrali hudbu podobnú charizmatickému štýlu hrania. Maroniti zriedka akceptujú tento štýl uctievania. Vtom prišla do obchodu jedna znovuzrodená žena a uvidela môjho otca pozerať sa na tú skupinu, a tak ho pozvala, hovoriac mu: ,,Príďte do nášho zboru, máme taký istý štýl chvál s gitarami a tak ďalej...“ Táto myšlienka sa mu páčila a prvý raz išiel do toho zboru sám. Ten zbor bol v časti Bejrútu, ktorá sa volá Rawda. Druhýkrát som tam šiel s ním. Videli sme tam malú skupinku ľudí a ja som sa čudoval, prečo sú všetci takí šťastní, lebo ja som nebol. Sám v sebe som si pomyslel, že aj ja by som chcel mať to ,,šťastie“, ktoré majú oni, a keď som od nich odchádzal, povedal som im: ,, Je pre vás dobre, že ste takí šťastní.“ Nasledujúci raz sa ma otec spýtal, či sa idem s ním pozrieť do iného zboru, ktorý bol v inom meste, ale ja som odmietol, a tak ma stále presviedčal, aby som išiel s ním. Nakoniec som súhlasil.

Nevedeli sme nájsť cestu do toho zboru, pretože sme išli do Bourj Hammoude (severovýchodná časť Bejrútu, kde sídli môj súčasný zbor). Bol som rád, pretože som tam nechcel ísť, a tak mi môj otec povedal: ,,Skúsme ísť touto cestou, a ak to nenájdeme, pôjdeme domov.“ Samozrejme, že som bol šťastný, pretože som si myslel, že ten zbor nenájdeme. Avšak nakoniec sme ten zbor predsa len našli. Vyšli sme po schodoch na tretie poschodie. Videl som tam skupinku iba desiatich ľudí. Keď som počúval kázeň, nevenoval som veľkú pozornosť kazateľovi, pretože som sa stále obzeral dookola. Všetko bolo pre mňa nové, neboli tam žiadne sochy a žiadne obrazy Márie, Ježiša alebo svätých. Po 30 minútach som bol znudený, a preto som požiadal otca, aby sme odišli. A tak sme nakoniec išli domov.

Do zboru som sa ale vrátil a na štvrtom zhromaždení som odovzdal svoj život Ježišovi. Toto bola moja modlitba: ,,Ježiš, ak existuješ, tak ma zachráň z môjho strašného stavu, mám už po krk tohto života...“ A keď som sa tak modlil z celého srdca, Ježiš ma zachránil, pretože videl moje srdce a v tom momente som sa cítil taký ľahký ako pierko, akoby zo mňa odpadlo nejaké bremeno. Na šiestom alebo siedmom zhromaždení som bol naplnený Duchom Svätým a začal som hovoriť novými jazykmi. Môj život začal napredovať, zvlášť kvôli hovoreniu v jazykoch, ktoré budovali moje vnútro, ako je to napísané v Biblii. Keď sme išli domov, boli sme s otcom ako opití, pretože sme boli naplnení Duchom Svätým, tak ako sa to stalo v Skutkoch 2, keď si ľudia mysleli o kresťanoch, že sú opití. Moja mama a moja sestra sa začali na nás smiať, pretože sme vyzerali naozaj ako opití. Snažili sme sa im to vysvetliť, ale nedalo sa, pretože sme boli len novoobrátení. Ale HALELUJA, po niekoľkých týždňoch sa moja sestra a mama rozhodli ísť a pozrieť sa, čo sa deje v tom zbore, len preto, že boli zvedavé. Avšak nakoniec padli do Božej ,,pasce“ a tiež sa znovuzrodili.

Zbor ABUNDANT LIFE

V našom zbore máme viac ako 400 členov. Sme najväčším charizmatickým prebudeneckým zborom v Libanone. Ako znovuzrodení kresťania sme oficiálne uznaní štátom, ale pod evanjelickou záštitou. Sme ale nezávislým zborom, ktorý aj koná nezávisle.

Mávame tri zhromaždenia za týždeň - v utorok, v piatok a v nedeľu. V utorok máme biblické štúdium, kde sa niekedy rôzni služobníci s nami zdieľajú o Božom Slove. Piatok máme zhromaždenie, ktoré sa volá ,,Uzdravenie a Duch Svätý“. V nedeľu máme dve bohoslužby, prvá je o jedenástej a druhá je o pol ôsmej večer. Piatkové bohoslužby máme najdlhšie, pretože mnohí ľudia v sobotu nepracujú. Na týchto zhromaždeniach sú mnohí uzdravení z rôznych druhov chorôb, a tiež sú mnohí spasení. Uctievame Pána a Božia prítomnosť je zreteľne viditeľná a citeľná.

Abundant Life je najväčším charizmatickým prebudeneckým zborom v Libanone.

Tiež máme povolenie verejne organizovať evanjelizácie, pretože máme slobodu náboženstva a slobodu reči, na rozdiel od iných arabských krajín. Ďakujem Bohu za slobodu, ktorú máme v Kristovi. Niektorí naši členovia evanjelizujú verejne a iní preferujú ukazovať lásku Kristovu iným skrze priateľstvo, ktoré verím, je najefektívnejším prostriedkom, ako získať ľudí pre Ježiša.

Náš zbor je finančne nezávislý, nemáme žiadnu externú ani žiadnu finančnú podporu zo zahraničia, odkedy sme zborom viery. Ako členovia podporujeme miestny zbor z vlastných prostriedkov a aj z toho, keď nás Boh požehná z nečakaných zdrojov. Osobne podporujem svojho pastora z celého srdca, odkedy som sa znovuzrodil v tomto zbore. Biblia nás učí, že máme byť pod duchovnou autoritou. A tak rešpektujem a podporujem môjho pastora, ktorý nesie Božiu víziu v jeho srdci pre svet a zvlášť Arabov.

Okrem dní, kedy máme zhromaždenia, máme každý deň modlitebné stretnutia. Verím, že tieto stretnutia sú ako kyslík pre pľúca zboru. Ďakujem každému modlitebníkovi, ktorý stojí v modlitbe za progres a napredovanie tela Kristovho v Libanone. Naše domáce skupinky sa na čas zastavili kvôli problémom, ktoré sa vyskytli v našom zbore. Božou milosťou je však všetko späť v normále a sme silnejším zborom, ako nikdy predtým a satan z toho šťastný nie je. Tým, kým sme, sme iba vďaka Božej milosti.

Naša každoročná konferencia sa uskutočňuje vždy v auguste. Ľudia z rôznych arabských štátov sa zúčastňujú našej konferencie, takisto ako ľudia z Európy, Ázie a z USA. Zahraniční kazatelia prichádzajú z USA a Anglicka a kážu spolu s naším pastorom Chadym El Aouadom. Zaberie to veľa času pripraviť sa na takú veľkú udalosť. Ľudia však pracujú pilne ako včeličky a snažia sa to urobiť najlepšie ako vedia, aby zožali veľkú úrodu. Zvyčajne trvá konferencia štyri dni a výsledky sú úžasné.

Ako som už povedal predtým, môžeme otvorene evanjelizovať nominálnych kresťanov, moslimov a Drúzov (nábožensko – národná skupina s oddelenou kultúrou, identitou, tradíciami a zvykmi, žijúca v horách južného Libanonu). Reakcia je často rovnaká. Niektorí nechcú počúvať evanjelium, pretože si myslia, že sme Svedkovia Jehovovi a niektorí preto, lebo jednoducho nechcú. Sú však aj iní, ktorí pozorne počúvajú a prídu do zboru (ako sa to stalo mne), kvôli ťažkému životu alebo depresii... Všeobecne sú veľmi zriedkavé fyzické perzekúcie, najrozšírenejšie je slovné napádanie zo strany neveriacich.

Verím, že nás čakajú ešte mnohé a úžasné veci, pretože žijeme v posledných dobách. Očakávame veľké prebudenie u nás v Libanone. Ale tiež si želám, aby toto prebudenie zasiahlo aj Slovensko a celú Európu. Buďte veľmi požehnaní.

Veronika Vozárová v spolupráci s Bernardom Abou Naderom.Súvisiace články

Prenasledovaní kresťania|Logos 1 / 2017 | Redakcia |Zo sveta
Prenasledovaní kresťania|Logos 2 / 2017 | Redakcia |Zo sveta
Prenasledovaní kresťania|Logos 3 / 2017 | Redakcia |Aktuálne
Migranti, utečenci a kresťania|Logos 10 / 2015 | Martin Bielik |Aktuálne
Európski kresťania pre Izrael|Logos 12 / 2012 | Katarína Nováková|Reportáž