Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Prenasledovaní kresťania

Afrika
Dievča,vyhlásené za mŕtve, vstalo a šokovalo lekárov
Vzkriesenie štrnásťročného dievčaťa, ktoré napadli a zmrzačili moslimovia v Afrike.

V bližšie neurčenej severoafrickej krajine upadlo do kómy 14-ročné dievča, ktoré napadli a zmrzačili moslimovia rozzúrení jej obrátením sa ku Kristovi. Lekári aj nemocniční pracovníci boli doslova šokovaní tým, že vstala zo svojho lôžka a odišla domov. Dvaja z lekárov ju totiž predtým prehlásili za mŕtvu.

Lýdia, dcéra Yunisova, bola hospitalizovaná a bola jej diagnostikovaná terminálna kóma po tom, ako ju napadli moslimovia. Svedčí o tom správa kresťanskej organizácie Biblie pre Blízky východ. Ide o skupinu, ktorá pracuje v utajení, distribuuje Biblie a ponúka pomoc ľuďom, ktorí žijú na Blízkom východe obývanom moslimskou väčšinou. Mnohokrát preto musí utajovať údaje o ľuďoch, s ktorými pracuje, aby chránila svojich pracovníkov aj tých, ktorí od nich dostávajú Biblie. „Mená dcéry a jej otca boli preto v tejto správe zmenené, aby boli ochránení pred pomstou,“ hovorí riaditeľ skupiny pastor Paul Ciniraj.

Podľa jeho slov bolo dievča napadnuté fanatickými moslimskými mužmi a jednou ženou, keď kráčala domov zo školy. Zatiahli ju do neďalekého domu a tam jej brutálnym spôsobom zmrzačili genitálie. Zanechali ju tam ležať v kóme.

Yunis pôvodne pochádza z inej časti Afriky. Býval islamským učencom. Jedného dňa, keď vyučoval svojich moslimských študentov, mal videnie Pána Ježiša Krista a hneď ho prijal ako svojho Pána a Spasiteľa. Jeho rodina ho nasledovala do Božieho kráľovstva. Kvôli ťažkému prenasledovaniu, ktorému čelili vo svojej rodnej dedine, sa celá rodina musela presťahovať do svojho súčasného domova.

Yunis tvrdo pracoval, aby si zarobil na živobytie, potajomky evanjelizoval medzi miestnymi a neprestajne sa modlil. Členovia miestnej moslimskej komunity len nedávno zistili, že opustil islam a teraz vedie moslimov ku Kristovi. Imám miestnej mešity sa ho spolu s vodcami miestnej komunity snažili presvedčiť, aby sa vrátil k islamu. Sľubovali mu množstvo darov a jeho rodine ponúkali rôzne služby, ak sa zriekne svojej novej viery, on však odmietol a nebojácne trval na svojej viere v Krista. Lýdia rovnako statočne kázala Ježiša ako Božieho Syna a jediného Spasiteľa celého sveta. Rada hovorila o tom, ako zomrel na golgotskom kríži a vstal z mŕtvych, aby spasil každého človeka od hriechu a smrti.

Lýdia po spomínanom brutálnom útoku, ktorý sa odohral, keď sa vracala zo školy, upadla do kómy. V kóme bola šesť dní a potom dvaja lekári konštatovali jej smrť. Brat Yunis okamžite po útoku na Lýdiu kontaktoval pastora Paula, riaditeľa organizácie Biblie pre Blízky východ a vedúceho Spoločenstva milujúceho Boha.

Hodinu po Lýdiinej smrti prišli pracovníci nemocnice, aby odniesli jej telo z nemocničnej izby. Jej rodičia, bratia a sestry spolu s ďalšími veriacimi ju obkolesili a plakali nad tragickou stratou svojej milovanej. Doktori, zdravotné sestry a ostatní zamestnanci nemocnice prišli, aby sa posledný raz pozreli na Lýdiino telo, ktoré nevykazovalo známky života a bolo zabalené v plachte. Zrazu si niekto všimol, že sa plachta zachvela. Mohol to byť vietor, ktorý fúkal do miestnosti oknami? Chvenie bolo čoraz intenzívnejšie a bolo jasne vidieť pohyb, ktorý prebiehal pod plachtou. Zrazu zo seba Lýdia zhodila plachtu, vyskočila z postele a radostne vykríkla: „Mama, náš Pán Ježiš, náš Pán a Boh Ježiš Kristus!“

Zatiaľ, čo sestry a zamestnanci nemocnice kričali: „Duch, duch!“ a rozutekali sa, Lýdia prehovorila ku svojej matke: „Mama, to som ja, Lýdia, nie som duch. Som živá! Ježiš mi vrátil môj život a uzdravil ma! Práve zmizol tam hore v oblakoch,“ ukázala smerom k nebu.

Lýdia ďalej vysvetľovala: „Moja duša opustila telo a bola som mŕtva. Prišli anjeli a prijali ma do neba. Ježiš sa však objavil predo mnou a povedal: ,Nemôžem sa otočiť chrbtom k modlitbám svojich detí. Moje oči hľadia na moje deti a moje uši sú otvorené ich modlitbám. Preto ti dávam naspäť tvoj život, lebo mne patria východiská zo smrti. Choď a buď mojím svedkom.‘ Nato priblížil svoju tvár k mojej, dýchol do mojich nosných dierok a moja duša sa vrátila. Potom pohol svojimi prebodnutými rukami nad mojím telom a úplne ma uzdravil!“

Podľa slov pastora Ciniraja Lýdia takmer okamžite opustila nemocnicu a odmietla snahy doktorov podrobiť ju dôkladnej prehliadke. Jej rodičia a veriaci to nedovolili, pretože doktori predtým hovorili, že je mŕtva. Ciniraj zdôrazňoval mieru nebezpečenstva, v ktorom Lýdiina rodina žije. Miera ohrozenia zo strany islamistov je veľmi veľká.

Organizácia Biblie pre Blízky východ pôsobí v takmer 20 blízkovýchodných krajinách, v ktorých je islam väčšinovým náboženstvom. „Tisícky a tisícky ľudí však v tajnosti veria v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa,“ hovorí Ciniraj.

Zdroj: www.wnd.com
Redakčne upravený preklad: Daniel ŠobrSúvisiace články

Prenasledovaní kresťania|Logos 1 / 2017 | Redakcia |Zo sveta
Prenasledovaní kresťania|Logos 2 / 2017 | Redakcia |Zo sveta
Migranti, utečenci a kresťania|Logos 10 / 2015 | Martin Bielik |Aktuálne
Znovuzrodení kresťania v Libanone|Logos 3 / 2011 | Veronika Vozárová|Zo sveta
Európski kresťania pre Izrael|Logos 12 / 2012 | Katarína Nováková|Reportáž