Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Znovuzrodenie – Boží zázrak

Svedectvo manželov Blaškovcov

logos-11-12-2016-svedectvo.jpg

Uverili sme spoločne s manželom 5. 7. 1997 a stále vidíme naše znovuzrodenie ako Boží zázrak, za ktorý sme vďační nášmu Pánovi. Vzhľadom na to, že manžel pochádzal zo silného náboženského prostredia (v tom čase sme ešte neboli manželmi), „delostrelecké“ útoky nepriateľa nenechali na seba dlho čakať. Obklopovala nás však nielen mocná Božia milosť, ale aj bratia a sestry zo zboru, ktorí sa za nás intenzívne modlili a pomáhali nám postaviť sa na nohy a zbudovať sa v Božom slove. Boh je verný a sila Jeho zasľúbení tak obrovská. Bez kompromisov sme sa rozhodli opustiť náboženský život i hriechy a Boh sa nám za to bohato odvďačil. Zaopatril nás v každej oblasti, otvoril dvere, ktoré iba On môže otvoriť, dal nám dve požehnané deti, prácu a v neposlednom rade cirkev Kresťanské spoločenstvo Milosť v Martine a misijnú skupinu v Ružomberku, ktoré sú naším duchovným kormidlom v nasledovaní Pána.

Chceme vás týmto povzbudiť: Choďte za Ježišom bez bremena kompromisov a hriechu. Božie kráľovstvo napreduje rýchlym tempom a vy nebudete stíhať s ťarchou na svojich pleciach. Zhoďte to zo seba a Boh vás vovedie do zasľúbenej zeme.

Stále žasneme nad tým, čo Boh dokáže urobiť s našimi životmi, ktoré sme mu zverili: zrúcal múry, ktoré nastaval diabol (menejcennosť, pýcha, strach zo zlyhania, z ľudí, neodpustenie atď.). Čím viac sme pre Neho otvorení, tým viac sme slobodnejší v hlásaní Božieho slova, v prezentovaní nášho kresťanského životného štýlu a On sa k nám priznáva. Odkrýva nám viac zo seba, vedie nás do hlbšieho vzťahu s Ním, sme nadšení z toho, aké mocné sú účinky našich modlitieb, vyznávania Božieho slova nad hriechmi, chorobami, nepriaznivými životnými situáciami. Boh do našej blízkosti privádza ľudí, ktorí majú hlad po Jeho živom slove, prítomnosti, zázrakoch a my Ho vidíme konať. Je úžasný, s Ním má náš život reálny zmysel.

Pane, prosíme Ťa, naplň naše srdcia ešte väčšou túžbou vidieť žatvu množstva ľudí privádzaných do Božieho kráľovstva.Súvisiace články

Největší zázrak|Logos 4 / 2020 | Redakcia |Skutočný príbeh
Boží řeč k lidem|Logos 1 / 2007 | Redakcia |Vyučovanie
Operácia „Boží hnev“|Logos 3 / 2018 | rcs |Izrael
Budujeme Boží dom|Logos 5 / 2016 | Júlia Bečková|Predstavujeme
Zázrak v meste Almolongo|Logos 9 / 2008 | Adrián Šesták |Aktuálne