Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Logos november 2006


Vyberáme