Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Logos február 2009


Vyberáme

Tajomstvo sejby

Jaroslav Kříž | Vyučovanie

Tajomstvo sejby

Princíp sejby a žatvy je jedným z najdôležitejších princípov Božieho kráľovstva, na základe ktorého prebieha rozvoj. Pri zmluve s Noachom Boh povedal: „Odteraz, dokiaľ bude trvať zem, po všetky jej dni, sejba a žatva, studeno a teplo, l Čítať viac...

Obránci víry

Daniel Šobr | Z histórie

Obránci víry

Nedávno jsme na stránkách našeho časopisu psali o pronásledováních, kterým čelili první křesťané v Římské říši. Někdy byla tato pronásledování pouhým projevem zlé vůle lidu vůči skupině s jiným životním stylem, jindy se je Čítať viac...

Pokušenia mediálnej generácie

Júlia Arató | Prevzaté z Új Exodus

Pokušenia mediálnej generácie

Čítať viac...