Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos apríl 2010


Vyberáme

Spirituál & gospel

Jana Belková | Z histórie

Spirituál & gospel

Piesne nádeje a chvály Čítať viac...