Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Logos apríl 2010


Vyberáme

Spirituál & gospel

Jana Belková | Z histórie

Spirituál & gospel

Piesne nádeje a chvály Čítať viac...