Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Logos august 2017


Vyberáme

Tak čo, si dospelý?

Jaroslav Kříž | Téma

Tak čo, si dospelý?

„Mnohé dcéry si vraj zmužile počínali; ale ty si ich prevýšila všetky.“ (Pr 31,29) Čítať viac...

Duch Jezábel

Németh Sándor | Vyučovanie

Duch Jezábel

Odkaz o duchu Jezábel sa nachádza v Novej zmluve v 2. kapitole Zjavenia Jána. Čítať viac...

Kniha vidiaceho Gáda

Michal Tausk | Vyučovanie

Kniha vidiaceho Gáda

Existuje trinásť kníh v Starom zákone, ktoré sú uvedené v Biblii ako ďalšie odporúčané čítanie. Medzi nimi sa nachádza kniha proroka Gáda, ktorá nebola zachovaná v kánone, no ľudia ju hľadali celé storočia. Čítať viac...