Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Logos august 2017


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

„Kto zotrvá až do konca, bude spasený.“ (Mk 13,13b) Čítať viac...

Júnová konferencia

Daniel Šobr | Zo života cirkvi

Júnová konferencia

Dávid vo svojom 133. žalme hovorí o tom, že keď sa bratia a sestry zídu na jednom mieste a sú v jednote, je to dobré a milé. Čítať viac...