Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Pokračujeme

Konečnou stanicou každého z nás je spasenie – večný život. Majme to na mysli, keď na nás útočí hriech alebo únava a znechutenie. Držme pred očami Ježiša, Nebeské kráľovstvo, večnosť a fakt, že sa každý deň približuje stretnutie s Bohom.

Keďže duša človeka má takú veľkú cenu, budeme ďalej pokračovať v žatve, kázaní evanjelia, v ktorom je moc tieto duše spasiť. Nikdy sa v tom nesmieme unaviť. Na to, aby v nás neustále horel oheň, sme prijali Ducha Svätého. Každému odporúčam knihu Reinharda Bonnkeho, ktorá je obrovským povzbudením, že je možné celý život slúžiť Pánovi a nikdy nezvlažnieť.

Ďalším celoživotným cieľom je v našom pozemskom živote osláviť Boha. Svätý, bezdémonický život, naplnený láskou a dobrými skutkami, má pred naším Stvoriteľom obrovskú cenu. Robme všetko pre to, aby sme rástli v poznaní Boha. Všetko, čo sa naučíme v tomto živote, nás formuje a odídeme s tým na večnosť. Preto vám s radosťou oznamujem, že v septembri začína biblická škola. Prvé vyučovanie bude v piatok 29. septembra o 18,00 hod. Bližšie informácie nájdete na našich webstránkach.

Leto prebieha super, tešíme sa na jeseň.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme