Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Pokračujeme

Pokoj vám! V posledných týždňoch prebehli v našich zboroch dve kampane, jedna s bratom Johnom Huizingom z Kanady, na druhej slúžil pastor Bruno Knutzen z Dánska. V ich službe Boh pôsobil nadprirodzene skrze duchovné dary – počuli sme niekoľko proroctiev. Som rád, že naše zbory majú vysokú mieru zrelosti, preto sa nemusíme obávať vstúpiť do nadprirodzena a prijať, keď niekto hovorí v mene Pánovom. Treba podčiarknuť, že obaja bratia sú veľmi fundovaní v Božom slove, ich život donáša ovocie a slová, ktoré vynášali, boli mimoriadne presné. Keď niekto vynáša proroctvo druhému človeku, pokúša sa dávať do slov duchovné vnemy, ktoré mu dáva Svätý Duch. Úplne výnimočne Boh hovorí k človeku zreteľným hlasom v slovách. Ježiš hovorí, že je Dobrý pastier a Jeho ovce počujú Jeho hlas. V skutočnosti ovca nerozumie takmer nič z toho, čo pastier hovorí, ale vie rozpoznať farbu, tón jeho hlasu. Vie tiež rozpoznať, či sa pastier prihovára láskavým alebo prísnym tónom, nadovšetko však vníma osobnú blízkosť pastiera. Podobne je to aj s nami. Musíme nasledovať nášho Pastiera, kamkoľvek sa pohne. Ako? Tým, že vieme rozoznávať Božiu prítomnosť a učíme sa rozoznávať dobré a zlé. Keď správne nasledujeme Pána Ježiša, máme pokoj a radosť – Biblia tomu hovorí vedenie Duchom. Preto žiadne proroctvo nie je nadradené ani nesmie byť v rozpore s tým, ako nás vedie Svätý Duch. Za to, ako nasledujeme Dobrého pastiera, sme zodpovední my ako ovce, je zodpovednosťou každého, aby správne spracoval proroctvo. Pokračujeme.

 


Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme