Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Pokračujeme

230917-0067.jpg

Blíži sa koniec roka a my vám prinášame zimné dvojčíslo, ktoré uzatvára 14. ročník časopisu Logos. Pre nás, pracovníkov redakcie, je cťou a privilégiom, že vám, čitateľom, už tak dlho môžeme prinášať aktuálny duchovný a odborný obsah a že náš časopis si za ten čas našiel množstvo čitateľov na Slovensku aj v Čechách.

Vo svetle veľmi nedávnej udalosti, konkrétne uznania Jeruzalema za hlavné mesto Izraela zo strany najväčšej svetovej mocnosti USA, ku ktorej sa ako jediný európsky štát pridala Česká republika, môžeme povedať, že uzatvárame veľmi pozoruhodný rok z hľadiska eschatológie. Biblickí kresťania vedia, že Izrael je niečo ako ručička na hodinách prorockých dejín sveta. Je pozoruhodné, že všetky dôležité rozhodnutia a míľniky v dejinách tohto maličkého, no veľmi významného blízkovýchodného štátu sa odohrali počas jubilejných rokov, opakujúcich sa v 50-ročných cykloch. Balfourova deklarácia, ktorá hovorí o práve na vznik domoviny pre židovský národ na britskom mandátnom území Palestína, bola napísaná v roku 1917. V roku 1967 Izrael obsadil jeruzalemské Staré mesto s Chrámovou horou a vyhlásil nad ním suverenitu a teraz v roku 2017 došlo k americkému uznaniu Jeruzalema ako hlavného mesta Izraela. Všetky udalosti prebehli vždy počas jubilejného roka. Je úžasné vidieť Božiu ruku, ako koná v dejinách.

Keďže spomínaný krok vyvolal silnú vlnu rozhorčenia tak v arabských štátoch ako aj v mnohých významných krajinách na celom svete, Izrael bude potrebovať modlitby a podporu kresťanov viac ako kedykoľvek predtým. Žehnajme Jeruzalemu tak, ako to hovorí kráľ Dávid v 122. žalme: „Jeruzalemu vyprosujte pokoj. Kiež v pokoji žijú tí, čo ťa milujú! Kiež je pokoj na tvojich hradbách, istota v tvojich palácoch! Pre svojich bratov a priateľov hovorím: Pokoj v tebe! Pre dom Hospodina, nášho Boha, chcem prosiť o tvoje blaho.“

O ďalšom vývoji vo Svätej zemi, ako aj o ostatnom dianí vás budeme informovať a ukazovať vám kresťanský uhol pohľadu na vec i v nadchádzajúcom roku.

V mene redakcie vám, drahí čitatelia, prajem pokojné a požehnané prežitie koncoročných sviatkov a hojnosť Božej milosti v roku 2018!Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme