Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Logos október 2017


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Rok 2017 sa blíži do finále. Je dôležité, aby sme skonštatovali, že bol lepší ako predchádzajúce. Čítať viac...