Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Logos október 2017


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Rok 2017 sa blíži do finále. Je dôležité, aby sme skonštatovali, že bol lepší ako predchádzajúce. Čítať viac...