Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos október 2017


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Rok 2017 sa blíži do finále. Je dôležité, aby sme skonštatovali, že bol lepší ako predchádzajúce. Čítať viac...