Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Pokračujeme

Rok 2017 sa blíži do finále. Je dôležité, aby sme skonštatovali, že bol lepší ako predchádzajúce. Ani tak nejde o tie viditeľné úspechy, ktoré dosahujeme, ale dôležitejšie je, aby v lepšom stave bolo naše „ja“, náš vnútorný človek, naše srdce. Biblia hovorí, že sa máme premieňať obnovením svojej mysle. „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!“ (Rim 12,2) Každý deň a každú chvíľu si človek môže vybrať, či sa bude meniť k horšiemu alebo k lepšiemu. Ak sa nesnaží vyhodiť sklamanie, hnev, frustráciu, horkosť, neodpustenie alebo nečistotu zo svojich myšlienok, tieto sily sa usadia v jeho srdci, začnú rásť, mohutnieť a človek sa mení k horšiemu – dalo by sa povedať, že na diablov obraz. Ak však človek do svojich myšlienok a slov zabuduje Božie slovo a také postoje, ako sú odpúšťanie, žehnanie a chvála, človek sa polepšuje – mení sa na Pánov obraz. Tento proces je uvedomelý a záleží na každom z nás, či na konci roku 2017 aj v tých nasledujúcich rokoch budeme ľuďmi lepšími alebo horšími. Každému prajem, aby bol lepší, aby donášal ovocie ducha, ktorým je „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť“ (Gal 5,22).

 


Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme