Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Logos január 2019


Vyberáme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Prečo je stále dobré povzbudzovať sa ku kázaniu evanjelia? Čítať viac...