Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

12 úrovní viery

Jesenné turné Dr. Petra Gammonsa po slovenských zboroch

logos-11-12-2015-gammons.jpg

Zbory KS Milosť v Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach, Martine a v Bratislave privítali počas druhého novembrového týždňa návštevu evanjelistu Dr. Petra Gammonsa. Tento svetovo (a už aj u nás) dobre známy kazateľ slúžil v jednotlivých mestách s odkazom o 12-tich úrovniach viery, ktoré sa prejavujú v životoch kresťanov. Zhromaždenia boli vo všetkých mestách hojne navštívené veriacimi aj pozvanými priateľmi členov našich zborov. Všetci účastníci jednotlivých zhromaždení pozitívne reagovali na posolstvo, čo sa prejavilo v množstve ľudí, ktorí sa rozhodli odovzdať svoje životy Kristovi aj tých, ktorí si na záver stretnutí prišli k Dr. Gammonsovi po požehnanie alebo modlitbu za uzdravenie či vyriešenie rôznych problémov.

Tentoraz mala návšteva Dr. Gammonsa aj jedno špecifikum a tým bola jeho služba na celocirkevnom stretnutí mládeže a dorastu v Martine, kde sa Boh zúčastnených mladých ľudí dotýkal takým mocným spôsobom, že na záver zhromaždenia zostalo máloktoré oko suché. Táto séria stretnutí bola pre naše zbory vskutku jedným z vrcholov jesenného obdobia.

12 úrovní viery podľa Dr. Gammonsa

 1. žiadna viera (Mk 4,40)
 2. malá viera (Mt 8,26; Lk 12,28)
 3. slabá viera (R 14,1)
 4. miera viery (R 12,3)
 5. prichádzajúca viera (R 10,17)
 6. rastúca viera (2Tes 1,3)
 7. primeraná viera (R12,6)
 8. viditeľná viera (Mk 2,5; Lk 5,20)
 9. úprimná viera (2Tm 1,5)
 10. viera v to, čo sa už udialo; „viera v minulom čase” (Ef 1,3; 1Pt 2,24)
 11. viera, ktorá je teraz (Žd 11,1)
 12. veľká viera (Mt 8,10; Mt 15,28)

Fotografie zo zhromaždenia v Banskej Bystrici si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Súvisiace články

Sínusoidy viery|Logos 9 / 2014 | Redakcia |Skutočný príbeh
Zbor Viery v Debrecéne|Logos 2 / 2007 | Jaroslav Kříž |Reportáž
O vzťahu vedy a viery|Logos 11 / 2017 | Miroslav Iliaš |Veda a viera
Skutky apoštolov 12.–13. kapitola|Logos 12 / 2016 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Božia dobrota – základ viery|Logos 2 / 2012 | Gloria Copeland|Vyučovanie