Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Bez modlitby to nejde

logos-07-modlitba2.jpgHovoriť o modlitbe nie je ľahké. Ak dá niekto audiovizuálnu kázeň na milost.tv, o počte ľudí, ktorí si ju pozrú, rozhoduje po prvé to, kto hovorí, a po druhé, o čom hovorí. Hovoriť o modlitbe znamená mať nízku sledovanosť. Je to zvláštne, lebo to, ako sa vieme modliť, rozhoduje o úspechu nášho kresťanského života. Problém je, že všetci to teoreticky vieme, ale do modlitby sa nám nechce. Dôvody sú vo všeobecnosti známe. Okrem lenivosti a zaneprázd­nenosti hrá v Európe veľkú úlohu materializmus a to, čo nazývame „duch nemodlenia“. Aj tak som presvedčený, že Boh nás teraz volá k modlitbám. Konkrétne k modlitbám prímluvným. Takže niekoľko myšlienok pre motiváciu.

Bez modlitby je problém istý

„Skadiaľ pochádzajú vojny a odkiaľ boje medzi vami? Či nie stadiaľto: z vašich rozkoší, ktoré vojujú vo vašich údoch? Žiadate a nemáte, vraždíte a závidíte a nemôžete dosiahnuť; boríte sa a vojujete, ale nemáte, pretože si neprosíte; prosíte a neberiete, pretože si zle prosíte, aby ste to spotrebovali vo svojich rozkošiach.“ (Jk 4,1-3) Jakub presne vystihuje stav človeka, ktorý sa nemodlí. Takému človeku čosi chýba, nemá to, čo po­trebuje, lebo si to nevie vymodliť. Preto v ňom začne pracovať okrem závisti nespokojnosť a sily, ktoré ho vedú do bojovania. Taký človek sa sťažuje, frfle, reptá, kritizuje a vyvoláva roztržky. Všimnite si, napríklad, že ľudia, ktorí vyvolávajú v cirkvi napätia, rôznice, vzbury, ktoré v mnohých prípadoch vyústia do ich odchodu, majú jeden znak, ktorý ich charakterizuje – dlhodobo sa nezúčastňovali cirkevných modlitieb. Je ich plno na sociálnych sieťach, vyjadrujú sa k tomu, čo by sa malo robiť, ale podobne ako aj farizeji nikdy nič neurobia. Tento stav je protikladom tomu, o čom hovorí Ježiš: „Dosiaľ ste za nič neprosili v mojom mene; proste a dostanete, aby vaša radosť bola naplnená.“ (Jn 16,24) Preto je dobré sa každého nespokojenca spýtať: „Koľko sa modlíš, priateľu?“ V žiadnom prípade sa neoplatí pustiť sa s ním do polemiky, lebo pokiaľ sa nezačne modliť, je nenapraviteľný. „Preto si neomluviteľný, ó, človeče, každý, kto súdiš, lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ, lebo robíš to isté sám ty, ktorý súdiš.“ (Rim 2,1)

Pravidelná osobná modlitba

Keď Ježiš povzbudzuje svojich učeníkov, aby sa modlili ustavične, nemal na mysli, že všetko nechajú, nepôjdu do roboty a budú sa od rána do večera modliť, ale hovoril o tom, aby si zaužívali modlitby pravidelné a každodenné podľa vzoru každodennej a pravidelnej ustavičnej obeti. Na inom mieste hovorí, aby sme si zaužívali oddeliť si čas iba pre Boha, vošli do nerušenej intimity a boli s Bohom. Osobné modlitebné chvíle strávime dobre tak, že začneme chválou a ďakovaním, potom príde na rad očistenie srdca od horkosti, urážok a neodpustenia, a prosby, v ktorých predkladáme také témy a potreby, ktoré nám život bezprostredne prináša – rodina, každodenný chlieb… Potom sa treba modliť aj také modlitby, ktoré nám ukazuje Písmo a ktoré sa nás netýkajú až tak bezprostredne, ako sú napr. región, vláda atď. Na osobných modlitbách sa môžeme správať takým spôsobom, ktorý nie je vhodný na modlitby spoločné. Pred Bohom si môžeš vyliať srdce, môžeš byť ticho, kričať, plakať alebo sa smiať, môžeš kľačať, stáť alebo ležať. Hlavne nájdi taký spôsob, že si budeš istý, že dochádza ku komunikácii, Boh ťa počuje a bude odpovedať na tvoje modlitby.

Spoločné modlitby sú vrchol

Na niektoré ciele je však osobná modlitba málo. Je potrebné, aby sa modlila celá cirkev. Samotný fakt, že sa kresťania stretnú na jednom mieste na modlitebnom stretnutí ale nestačí (keď sa ale nestretnú, nestane sa vôbec nič). Pri spoločnej modlitbe sú dôležité aj ďalšie kvality a to sú zhoda, viera a naliehavosť. Uveďme jeden príklad: „A tak bol Peter strážený v žalári, ale cirkev sa napnute modlila Bohu za neho.“ (Sk 12,5)

Na to, aby boli modlitby horlivé a naliehavé, je potrebné, aby sa kresťania modlili aj doma. Zhodu dosiahneme nasledovne: Po prvé, treba, aby modlitby niekto viedol a ostatní jeho vedenie s láskou prijímali. Ďalšou podmienkou je rešpekt k ostatným účastníkom modlitebného stretnutia. Na rozdiel od osobných modlitieb tu sa musíme správať primerane. Treba vynechať všetky extrémy, ktoré síce vyzerajú duchovne, ale v skutočnosti jednotu znemožnia. Primeraná musí byť aj dĺžka jednotlivých modlitieb. Keďže nám Písmo ukladá modliť sa aj za vládnych činiteľov a za problémy, ktoré presahujú hranice štátu, musíme byť opatrní, aby sme nepresadzovali svoj vyhranený politický názor. Určité politické presvedčenia musíme mať rovnaké (napríklad, sme proti antisemitizmu, rasizmu, proti nespravodlivosti a proti tomu, čo Biblia úplne jasne definuje ako hriech), ale v niektorých videniach by sme sa možno rozchádzali, a preto sa treba modliť tak, aby všetci prítomní s modlitbou súhlasili a povedali na to svoje amen.

Témy prímluvných modlitieb

Na spoločných prímluvách musíme ísť ďalej ako pri osobných, aj čo sa týka tém. Preto okrem modlitieb za osobné potreby sa celá cirkev musí zamerať na tieto témy:

1) Región – „A hľadajte pokoj mesta, do ktorého som vás presťahoval, a modlite sa zaň Hospodinovi, lebo v jeho pokoji budete mať pokoj.“ (Jer 29,7)
2) Vláda – „Napomínam teda, aby sa predovšetkým konali prosby, modlitby, prímluvy a poďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti.“ (1Tim 2,1-2)
3) Izrael – ochrana, spoznanie Mesiáša
4) Cirkev – bohoslužby, služobníci, novoobrátení, chvály ...

Myslím, že tieto témy sú celkom štandardné a bežne sú prednášané pred Pána. Apelujem však na celú cirkev, aby ste pridali nasledovné:

- Veriaci prenasledovaní pre Ježiša, špeciálne za trpiacich v Sudáne a v Severnej Kórei.
- Pád neľudského režimu v Severnej Kórei.
- Upokojenie konfliktu na Ukrajine, v Iraku, v Sýrii.
- Spravodlivé potrestanie vinníkov a vrahov v týchto konfliktoch.
- Nech nie sú straty na životoch a utrpenie.

Bratia a sestry, cítim, že Boh nás silnejšie volá do služby prímluvy. Musíme sa podobne ako Abrahám prímluvou zaangažovať do situácií, ktoré prinášajú utrpenie iným. Podľa možností sa zúčastnite tejto služby a zvýšme jej kvalitu. Riešenie osobných problémov ako aj rast cirkvi sa urýchli.Súvisiace články

Bez zamyslenia sa|Logos 10 / 2019 | Dr. Krisztina Bohács|Vyučovanie
Chceme svet bez kresťanov!|Logos 2 / 2015 | Tímea Frechet|Z histórie
Človek bez vplyvu|Logos 8 / 2013 | Redakcia |Vyučovanie
Po operácii bez následkov|Logos 9 / 2017 | Redakcia |Skutočný príbeh
Duša bez ducha|Logos 1 / 2015 | Endre Flaisz |Vyučovanie