Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Decembrová konferencia

logos-12-konferencia-1-1.jpg

Koniec roka sa blíži, predvianočný zhon je už v plnom prúde, no aj napriek týmto okolnostiam si veriaci našli čas a zúčastnili sa poslednej konferencie v tomto roku, ktorá sa konala 2.-4. decembra 2011. Bola ako obyčajne vynikajúca a každý sa mohol občerstviť, priblížiť Bohu a načerpať nových síl do nasledujúceho obdobia.

Štart konferencie patril piatkovému stretnutiu mládeže. Mladým sa prihovoril požehnaný Boží služobník Daniel Šobr. Rozprával veľmi pútavo o duchu rastu a zrelosti a Božie slovo veľmi reálne zakomponoval do rôznych životných situácií, v ktorých sa môže mladý človek ocitnúť.

Hlavným dejiskom konferencie Kresťanského spoločenstva bola opäť Športová hala na Štiavničkách v Banskej Bystrici. Hlavným rečníkom bol senior pastor Jaroslav Kříž. Počas sobotného ranného zhromaždenia otvoril tému Jeruzalema a hovoril o dôležitosti Jeruzalema, o Božích plánoch s týmto mestom, o spojení Jeruzalema s významnými Božími služobníkmi, ako boli Abrahám, Dávid alebo Šalamún, a so samotným Ježišom Kristom. Témou večerného zhromaždenia bola sláva. Pastor rozprával o dvoch druhoch slávy – pozemskej a nebeskej, o tom, ako Mesiáš priniesol slávu na zem a ako sa človek vie do Božej slávy navrátiť. Počas nedeľného zhromaždenia pokračoval v tejto téme a hovoril o dôvodoch, prečo Boh zjavuje svoju slávu a ako by mohla Božia sláva prísť do života človeka. Na záver konferencie všetci prítomní spoločne pristúpili k Večeri Pánovej a pastori sa modlili za veriacich.

Počas konferencie sa konali aj krsty ľudí, ktorí sa v priebehu posledných týždňov obrátili k Bohu. Je to znakom toho, že dielo Božie rastie aj v našom regióne. Stretneme sa na konferencii v roku 2012.Súvisiace články

Veľkonočná konferencia|Logos 5 / 2009 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Septembrová konferencia|Logos 10 / 2016 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Júnová konferencia|Logos 8 / 2017 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi