Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Detský tábor Bystrá 2014

Návrat rytierstva do krajov slovenských

logos-08-deti.jpg

Do krajiny za niekoľkými dolami a niekoľkými horami, pod statným Ďumbierom a Chopkom, v povodí riečky Bystrá, vrátili sa na začiatku mesiaca júl staré zvyklosti. Udatní rytieri, sir Ementál, sir Encián a Sir Bambino, priviedli sem pážatá z celej zeme slovenskej i českej. So svojou družinou pracovali tvrdo na výchove mladých hrdinov. Ach, nešlo to veru vždy ako po masle. Hneď na začiatku bolo potrebné pokoriť nepriateľa v podobe milióna dažďových kvapiek. Podarilo sa! Slnko sa úspešne vyslobodilo spomedzi mrakov. A potom už týždeň plynul ako voda.

Na začiatok bolo pážatám potrebné vysvetliť, čo robí rytiera rytierom. Viete, aby mali motiváciu sa ním stať. Vytasili sme preto dlhý zoznam pravidiel a cností. Nevyhnutnou potrebou hrdinu je dobrý meč a štít, ktorých výrobu chlapci podnikli v prvý deň. Dievčatá, ako správne dvorné dámy, sa zatiaľ venovali vyšívaniu a iným ručným prácam. Hrdina by mal mať tímového ducha. Preto sme ho u pážat budovali rôznymi kolektívnymi hrami. Život rytiera je úzko spätý s majestátnym tátošom, a tak sme nemohli vynechať ani jazdy na koňoch. Ukážku lovu nám urobil dvorský sokoliar. Okrem menších dravcov sme mohli vidieť aj orliaka bielohlavého, ktorý má rozpätie krídel až 2,5 metra. Svoju obratnosť v prekonávaní prekážok si otestovali na lanových prekážkach ukrytých v korunách mohutných stromov, ako aj v niekoľkých turnajoch a súťažiach. Akí sú naši hrdinovia nebojácni, ukázali pri nočných hliadkach. Ich úloha spočívala v ustrážení kľúča od truhlice s pokladom pred banditami a lúpežníkmi. S uspokojením môžeme konštatovať, že naše pážatká boli naozaj statočné.

Pri výchove hrdinov sa ale sir Ementál, Encián a Bambino nemohli zamerať len na stránku fyzickej prípravy. Hrdinom treba byť tiež mysľou. Tam spadá oblasť spravovania peňazí. Celý týždeň si deti za svoju snahu mohli zarobiť žold pre vlastnú družinu – deravé groše. Starší si okrem toho vyskúšali, ako funguje obchodovanie v prístavoch. Pážatám bolo vysvetlené, ako sa taký statočný muž či žena má správať. Hrdinu robí hrdinom viera, obeť a boj. Rytier verí svojmu pánovi, obetuje preň svoje pohodlie a bojuje za jeho ciele. Na príkladoch z minulosti sme si ukázali, že hrdinom môže byť každý. I keď sa na to necíti. Vhodne na to poslúžil príbeh Gladys Aylwardovej. Jednoduchá, nie veľmi pôvabná žienka, sa stala obľúbenou misionárkou v Číne. A to aj napriek tomu, že jej povedali, že čínština je nad jej schopnosti. Gladys jednoducho poslúchla povolanie, ktoré jej Boh dal. Vedela, že ju v tom nenechá. Deti porozumeli, že každý je niečím výnimočný. Nemusíme byť len kopou priemerných. V ďalších dňoch príbeh Samsona poslúžil na ilustráciu, ako ľahko môže človek vybočiť zo svojej hrdinskej dráhy. Len sila nestačí! Pri tejto príležitosti sa Betka Zemančíková a Ondrej Palkoci predviedli ako SuperSamson a Dalila v modernom prevedení. Kto nevidel, môže ľutovať. :)

Misia skončila. Snaha celej družiny vedúcich splnila svoj cieľ. Na konci týždňa sir Ementál, sir Encián a sir Bambino pasovali približne stovku pážat a panošov za rytierov modrého a červeného rádu.

Fotografie z tábora si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Súvisiace články

Detský tábor 2008|Logos 8 / 2008 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Detský tábor 2013|Logos 8 / 2013 | Redakcia |Zo života cirkvi
Mládežnícky tábor Ždiar 2014|Logos 8 / 2014 | Martina Šafaříková|Zo života cirkvi
Mládežnícky tábor|Logos 8 / 2015 | Alžbeta Zemančíková|Reportáž
Tábor v Černé Hoře 2014|Logos 9 / 2014 | J. Lee Grady |Zo života cirkvi