A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Dr. Rodney Howard-Browne na Slovensku

November bol pre Kresťanské spoločenstvá Milosť výnimočný. Navštívil nás medzinárodne známy služobník Dr. Rodney Howard-Browne. Zhromaždenie s Rodneym sa konalo v piatok večer 9.novembra v športovej hale Elán v Bratislave.

091118-0375-1.jpg

Prípravy konferencie začali už o šiestej hodine ráno, kedy ochotní bratia z Bratislavy, z Banskej Bystrice a okolitých zborov začali pripravovať miestnosť na večerné zhromaždenie. Do atletickej haly nanosili 2 000 stoličiek, postavili pódium, zapojili aparatúru, rozložili kamery, tlmočnícku techniku. Konferencia oficiálne začínala o 18:30, no ľudia začali prichádzať už pred piatou. Hostia z celého Slovenska, Čiech, Poľska i Maďarska si obsadzovali miesta na sedenie. Sála bola plná a očakávanie veľké.

091118-0243-1.jpg

Niet ani divu. Pastor Rodney bol v našom regióne naposledy pred 20-timi rokmi – týždeň slúžil v budapeštianskom Zbore viery. Odvtedy svoju službu orientoval na iné časti sveta ako Európu. Služba Rodneyho sa vyznačuje dôrazom, ktorý kladie na prítomnosť a pomazanie Ducha Svätého. Na Slovensko prišiel pastor Rodney počas svojho turné Európa v plameňoch. Navštívil 16 miest v 14 krajinách. Cieľom týchto zhromaždení bolo zapaľovať oheň Ducha Svätého v kresťanoch, ktorí potom pôjdu ďalej a budú zapaľovať svoje okolie, zakladať nové zbory, misijné skupiny a privádzať ľudí k Bohu.

091118-0388-1.jpg

Pastor Rodney povzbudzoval cirkev k smelosti. Naše uspokojenie nemá byť v tom, čo hovoria ľudia, ale v tom, čo hovorí Boh. Nemôžeme hľadať uznanie a ocenenie v tomto svete, ale v tom, že robíme to, k čomu nás povolal Boh. Nie je nič lepšie, ako jednoducho poslúchať Pána. Dôležité je zobrať oheň Svätého Ducha a ísť v pomazaní. Keď pustíme do našich životov Ducha Svätého, budeme iní. Dotyk Ducha Svätého vie úplne zmeniť ľudské životy. Vie zmeniť našich manželov, manželky, deti, rodičov, či priateľov na nepoznanie.

Pastor Rodney sa modlil, aby nám dal Boh tri veci: 

Smelosť – aby sme boli smelí a smelo kázali evanjelium.

Duše – aby nám Boh dal veľa duší, ktoré privedieme do Božieho kráľovstva.

Dar viery – aby sme robili veci, ktoré pred nami ešte nikto nerobil, a o ktorých ľudia povedali, že sú nemožné. My vieme robiť veci, ktoré sú nemožné, lebo ich nerobíme ani silou, ani mocou, ale Božím Duchom.

Počas bohoslužby dal pastor Rodney výzvu pre ľudí, ktorí chcú pozvať Ježiša do svojho života, pre tých, ktorí sa chcú navrátiť k Pánovi a pre tých, ktorí nemajú uistenie o svojom spasení. Ľudia vyšli dopredu v stovkách a odovzdali svoje životy Bohu. 

091118-0176-1.jpg091118-0296-1.jpg

Počas celého zhromaždenia bola hmatateľná prítomnosť Ducha Svätého v celej sále. Ľudia plakali, smiali sa, behali, padali... Keď Duch Svätý zostúpil na deň Letníc, ľudia si mysleli, že učeníci sú opití. No oni boli zasiahnutí radosťou Svätého Ducha. Aj počas zhromaždenia s pastorom Rodneym prišla na celé zhromaždenie veľká radosť.

Pastor Rodney sa modlil za rozhojnenie a rast služby pastora Jaroslava Kříža. Modlil sa, aby ovocie nasledujúcich troch rokov jeho služby bolo také veľké, ako za všetky roky jeho služby doteraz.

Počas bohoslužby sa udiala ešte jedna zaujímavá vec. Bratia z Budapešti odovzdali pozvanie od pastora Šándora Németha na sobotňajšiu bohoslužbu v Zbore viery. Pastor Rodney mal túto jedinú sobotu vyhradenú ako deň oddychu. Pozvanie prijal a už v piatok večer odcestoval do Budapešti a v sobotu slúžil v Zbore viery. Aj toto zhromaždenie bolo veľmi požehnané.

Na záver zhromaždenia zazneli ešte dve chvály. Ľudia sa postupne poberali domov. Služobníci zbalili pódium, techniku, kamery, stoličky, pre nich sa konferencia skončila až v ranných hodinách. Zorganizovanie tejto výnimočnej konferencie si vyžadovalo priniesť obete. No Boh hľadí na to, čo sme ochotní obetovať a akú cenu zaplatiť. Pastor Rodney povedal, že zhromaždenie nikdy nekončí, iba my sa musíme pripojiť na Božiu vlnu. Je teraz na nás, aby sme niesli pomazanie a oheň Ducha Svätého všade, kam pôjdeme.Súvisiace články

Rodney Howard-Browne|Logos 10 / 2018 | Daniel Šobr |Osobnosť
Protireformácia na Slovensku|Logos 9 / 2007 | Soňa Žabková|Z histórie
Ian McCormack opäť na Slovensku|Logos 12 / 2009 | Alena Filipková |Reportáž
Kresťanstvo v USA a na Slovensku|Logos 4 / 2008 | Radovan Kapusta |Reportáž
Dr. Christian Harfouche na Slovensku|Logos 10 / 2010 | Daniel Šobr |Téma