Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Pastor Enoch Adeboye na Slovensku

Rok 2022 je od začiatku sprevádzaný veľkými požehnaniami pre naše zbory. Potvrdzuje to aj konferencia Festival života v Bratislave, ktorý bol 24. apríla 2022 s pastorom Enochom Adeboyem z Nigérie a jeho manželkou.

Zaplnená športová hala Elán v Bratislave zažila silnú Božiu prítomnosť, uzdravenia a prielomy v životoch ľudí. O atmosféru chvál a uctievania sa postarala bratislavská gospelová kapela Rockstanders, a taktiež sme mohli zažiť originálny gospel v podaní našich afrických hostí. Počas celej konferencie bola zdôrazňovaná moc Kristovho vzkriesenia, a to, čo bolo pre nás touto mocou vydobyté.

Pastor Enoch Adeboye je bývalý profesor matematiky na Univerzite v Lagose, je ženatý viac ako 45 rokov s manželkou Foluke Adeboye, s ktorou majú troch synov a jednu dcéru. Od roku 1981 vedie The Redeemed Christian Church of God (RCCG – Božia vykúpená cirkev). Každý mesiac navštívia budovu cirkvi milióny veriacich. V roku 1999 zorganizoval zhromaždenie v Lekki, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 12 miliónov ľudí. Pastor Adeboye vedie sieť spriaznených zborov v 186-tich národoch sveta. Je autorom viac ako 60-tich kníh. Jeho kniha Open Heavens (Otvoriť nebesia) – sa tlačí každý rok v náklade 1 milión kusov. Pastor Adeboye je významná osobnosť, ktorá radí prezidentom, je uznávaný v náboženských aj svetských kruhoch, o čom svedčia mnohé vyznamenania a ocenenia. V roku 2009 bol zaradený medzi 50-tich najvplyvnejších ľudí sveta. Bol ocenený čestným doktorátom z mnohých univerzít v USA, Kanade a Nigérii a predsedal tiež Globálnemu summitu OSN pre Blízky východ.

Už od rána bolo pri prípravách na konferenciu v hale Elán cítiť Božiu prítomnosť, čo ešte posilnila skorá ranná návšteva pastora Enocha s jeho tímom. Vo veľkej pokore a skromnosti prišiel do haly, kde pred rozostavaným pódiom urobili spolu s jeho tímom a našimi pastormi kruh a pomodlili sa, požehnali miesto a celú konferenciu. Aj vďaka tomu akcia začala načas a Boží dotyk sa pomaly šíril naplnenou halou Elán.