A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Kŕmte hladných

Česko-slovenský nadačný fond Milosť na pomoc ľuďom v núdzi

logos-12-2012-krmte-hladnych1.jpg

V Evanjeliu Matúša sa spomína, že Syn človeka príde a posadí sa na tróne, kde budú pred Ním zhromaždené všetky národy a On podľa určitého kľúča oddelí niektoré národy na pravú stranu a iné na ľavú stranu. Čo bude tým kľúčom, podľa ktorého Ježiš urobí toto rozdelenie? Je to zaujímavé, ale deliacou čiarou nebude nič zdanlivo duchovné, ale praktické, a síce či sme nakŕmili tých, ktorí boli hladní, či sme sa dali napiť smädným, alebo či sme dali šaty tým, ktorí nemali čo na seba. Ježiš nás teda bude posudzovať aj podľa toho, ako sme reagovali na nedostatok základných materiálnych potrieb ľudí. A to nielen ako jednotlivci, ale aj ako cirkev, spoločenstvo a národ. Prečo? „… nakoľko ste to učinili jednému z týchto najmenších bratov, mne ste to učinili.“ (Mt 25,40)

Ako cirkev sme sa preto rozhodli založiť Česko-slovenský nadačný fond Milosť na pomoc ľuďom v núdzi (skrátená forma Nadačný fond Milosť), ktorý chceme použiť ako nástroj k tomu, aby sme mohli oficiálnou cestou zhromažďovať finančné prostriedky a posielať ich tým, ktorí to najviac potrebujú.

... nakoľko ste to učinili jednému z týchto najmenších bratov, mne ste to učinili.

V tejto práci na pomoc núdznym ľuďom chceme nasledovať víziu Lestera Sumralla, o ktorej hovorí aj vo svojej životopisnej knihe Lester Sumrall – životný príbeh. Boh mu povedal: „Jedna z vecí, ktorá ma zaujíma najviac, je môj vlastný ľud, časť mojej cirkvi. Nechcem, aby zomierali od hladu, než sa vrátim. Nakŕmiš môj ľud? Hladovanie je trýznivá smrť. Chcem, aby si dával tým, ktorí umierajú.“

Potom Lester Sumrall dostal od Boha presný plán, ako má túto víziu naplniť. Spolu s jedlom mal priniesť hladujúcim aj evanjelium. Jedlo a pomoc sa mali rozdeľovať prostredníctvom miestnych pastorov, ktorí najlepšie poznajú situáciu svojich ľudí a presne vedia, kto ich potrebuje najviac. Božím zámerom je, aby milióny ľudí, ktorí sa každé ráno modlia: „Otče náš, ktorý si na nebesiach, daj nám náš každodenný chlieb“, zažili vo svojom živote zázrak, keď k nim ten chlieb naozaj dorazí a nemusia večer zaspávať s prázdnym žalúdkom.

logos-12-2012-krmte-hladnych2.jpgNadačný fond Milosť bol zriadený s cieľom ochrany ľudských práv a ochrany osôb v ťažkej sociálnej a zdravotnej situácii. Ďalším cieľom je pomoc osobám predovšetkým v krajinách tretieho sveta, ktoré trpia hladom a nedostatkom prostriedkov k životu, a podpora osôb, ktoré žijú v oblastiach postihnutých prírodnou alebo inou katastrofou. Ide nám o to, aby sme mohli posielať financie na pomoc tým ľuďom, ktorí skutočne zomierajú od hladu, a naše peniaze, za ktoré sa nakúpia potraviny a iné potrebné veci, ich doslova vytrhnú zo smrti a oni budú môcť byť vďační Bohu.

Rozhodli sme sa spolupracovať s overenými kresťanskými organizáciami, ktoré už dlhodobo pôsobia v tejto oblasti a ktoré pracujú nielen na záchrane tela, ale aj na záchrane duše a ducha človeka. V tejto prvotnej fáze sme nadviazali spoluprácu s americkou organizáciou LESEA Global FEED THE HUNGRY, ktorú v roku 1987 založil Dr. Lester Sumrall.

Nadačný fond Milosť bude mať zriadený účet na Slovensku i v Čechách, kde bude možné posielať príspevky. Darcovia budú pravidelne informovaní o tom, koľko finančných prostriedkov sa vyzbieralo a na aké konkrétne projekty budú použité. Keďže chceme byť čo najviac efektívni a vyhnúť sa zbytočným administratívnym a prevádzkovým nákladom, budeme vyzbierané financie posielať priamo americkej organizácii FEED THE HUNGRY (FTH) a taktiež flexibilne spolupracovať s pobočkami, ktoré majú zriadené v Európe.

Jeden z programov, ktorý môžeme časovo neobmedzene podporovať, je program EVERY CHILD EVERY DAY (Jedlo pre každé dieťa na každý deň). Cieľom tohto programu je to, aby každé dieťa v kresťanských sirotincoch po celom svete malo na každý deň aspoň jedno jedlo. Ide o deti, ktoré sa stali sirotami kvôli vojne, chorobe, prírodnej alebo inej katastrofe a bez pomoci kresťanských sirotincov by neprežili. Program začal v roku 2005 s 1000 deťmi a dnes FTH slúži v 20 krajinách a denne sa stará o 35 000 detí. Cieľom je pomôcť až 100 000 deťom, ktoré budú mať zaopatrené nielen jedlo a základné vzdelanie, ale budú dostávať aj duchovnú stravu. Náklady na zabezpečenie stravy pre jedno dieťa na mesiac predstavujú približne 7 eur. Jedno jedlo znamená, napríklad, zeleninové rizoto, ktoré sa skladá z ryže a dehydrovanej zeleniny.

Vďaka tomuto programu dostali dvojčatá narodené v Ugande šancu na lepší život. V niektorých krajinách pokladajú dvojčatá za produkt zlých duchov a po narodení ich odhodia alebo zabijú. Niektoré dvojčatá rodičia zaprú alebo ich ignorujú. Začiatkom roka sa dve takto „odhodené deti“ dostali k pastorovi Solomonovi, partnerovi Feed The Hungry v Ugande. „Obidvaja chlapci vyzerali veľmi zle. Boli veľmi vychudnutí z chronického hladu, nemali oblečenie a jeden mal veľký problém so zrakom,“ hovorí pastor. Ihneď ich zaradili do programu Jedlo pre každé dieťa na každý deň, kde začali chodiť do školy a v škole okrem vzdelania dostávali aj pravidelnú stravu. Čo je ale dôležitejšie, spoznali, ako ich Boh miluje a stará sa o nich. Zmena bola neuveriteľná. Po troch mesiacoch sa upravil ich výzor, pribrali a majú pred sebou budúcnosť. Z „odhodených detí“ dvojčiat Isingoma a Kato sa stali víťazi práve vďaka darom a modlitbám prispievateľov.

Momentálne najaktuálnejším projektom FTH, ktorý je možné podporiť, je pomoc utečencom z Demokratickej republiky Kongo, ktorí masovo utekajú do Ugandy, aby sa zachránili pred bojmi medzi vládnymi oddielmi a vzbúrencami M23. V utečeneckom tábore je momentálne 40 000 ľudí, ktorí tam prežívajú vo veľmi zúfalých podmienkach. Počet utečencov neustále narastá, keďže boje neutíchajú. FTH spolupracuje s pastorom Solomonom, tiež utečencom z Konga, ktorý sa snaží zabezpečiť program a stravu pre 4 000 detí v tábore. Náklady na stravu, ktorá zabezpečí nutričnú hodnotu na prežitie jedného dieťaťa na mesiac, sú 1,80 eur.

Ako príklad uvádzame príbeh 5-ročnej utečenkine Furahy.
Je to drobné, útle dievčatko, ktoré sa ocitlo medzi niekoľkými tisíckami detí v utečeneckom tábore Rwamwanja v Ugande. Pochádza z Uvira v Kongu. Na otázku, prečo prišla do Ugandy, odpovedala, že utekala pred guľkami. Na úteku z domu vojaci zabili jej otca i matku, jej štyria bratia a sestry boli tiež zabití. Videla, ako zomierali. Jej sa podarilo skryť. Muž, ktorý sa volal Mackley, ju našiel medzi mŕtvolami a zobral ju so sebou. Povedal jej, že keď prežijú cestu do Ugandy, tak ju zachráni. A podarilo sa, dostali sa do Ugandy a teraz malá Furaha zdieľa osud s ostatnými deťmi – utečencami v provizórnom tábore v džungli. Nesťažuje sa aj napriek hladu a zlým podmienkam. Je šťastná, že sa zachránila. Do Konga sa už nechce vrátiť kvôli zvuku lietajúcich guliek.

V čo najkratšom čase budeme čitateľov Logosu informovať o spôsobe a možnostiach podpory vybraných projektov, na ktorých bude Česko-slovenský nadačný fond Milosť na pomoc ľuďom v núdzi spolupracovať. Informácie budeme pravidelne uverejňovať aj na www.milost.skSúvisiace články

Bratislavu navštívil Pete Sumrall|Logos 8 / 2015 | Jaroslava Marcienková |Aktuálne
Nová škola v Ugande pre 450 detí|Logos 5 / 2019 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
Nový prezident a výkonný riaditeľ LeSea global Feed the hungry|Logos 1 / 2016 | Jaroslava Marcienková |Aktuálne
ISIS pokračuje v rabovaní, zabíjaní a ničení. Ježiš pokračuje v láske a obnove skrze tvoje dary.|Logos 6 / 2015 | Jaroslava Marcienková |Aktuálne
Júlová Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi