Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Lekári a univerzitní profesori spojili sily, aby potvrdili moc zázrakov

logos-10-2012-lekari.jpg

Boh je verný v uzdravovaní ľudí. Svetový zdravotnícky výskumný inštitút (Global Medical Research Institute, GMRI) sa rozhodol, že chce tento fakt vedecky dokázať.

Zameriava sa na uzdravenia, ktoré sa stali prostredníctvom kresťanských duchovných postupov, najmä modlitby k Bohu v mene Ježiša Krista pri pôsobení moci Ducha Svätého. Tieto uzdravenia potvrdzuje prostredníctvom presných lekárskych metód založených na dôkazoch.

Odkedy bola vydaná trilógia Kathryn Kuhlmanovej o svedectvách uzdravenia, ktorá obsahovala kompletnú zdravotnícku dokumentáciu, sa ešte nikto nepokúsil začať takú rozsiahlu organizovanú štúdiu o lekárskych faktoch a duchovných pravdách uzdravovania.

Inštitút založil evanjelista Randy Clark a je vedený v zozname Národných zdravotníckych inštitútov. „Randyho túžbou je priniesť lekársky dôkaz o tom, že Boh uzdravuje ľudí,“ hovorí Brenda Jones, zdravotná sestra, jedna z piatich členov rady GMRI. „Väčšina ľudí verí v uzdravujúcu moc modlitby, dokonca aj väčšina lekárov v Spojených štátoch. Aj neveriaci ľudia prijímajú uzdravujúcu modlitbu. Chceme dokázať, že Boh prostredníctvom modlitby ľudí skutočne uzdravuje.“

Výskumný ústav vedený Randy Clarkom sa rozhodol vedecky overiť zázračné uzdravenia

Ľudia môžu svoje lekárske záznamy vložiť na webstránku GMRI (globalmri.org).
Príslušní pracovníci ich overia a odovzdajú lekárskym odborníkom GMRI v Bostone, z ktorých mnohí spolupracujú s Harvardskou lekárskou školou. Výskumníci zhodnotia, či je uzdravenie diskutabilné alebo skutočne „za hranicami lekárskeho vysvetlenia“, teda spôsobené uzdravujúcou Božou mocou.

Candy Gunther Brown, profesorka Univerzity v Indiane, začala študovať nadprirodzené uzdravenia pred približne ôsmimi rokmi. Svoje poznatky popísala v knihe Testing Prayer: Science and Healing (Test modlitby: Veda a uzdravenie). Tvrdí, že dôležitosť tohto GMRI projektu a výzvy s ním súvisiace sú rovnaké.

„Mnohí členovia letnično-charizmatických zborov sa bránia dokazovaniu uzdravenia pomocou lekárskych záznamov, pretože veria, že viera prichádza z počutia, nie z videnia,“ konštatuje. „Majú aj obavy, že médiá zneužijú informácie, použijú ich vytrhnuté z kontextu a budú obťažovať dotknuté zbory a rodiny.“

Candy Brown zistila, že existujú skutočné prípady uzdravenia, ktoré nie je možné z odborného lekárskeho hľadiska vysvetliť. Takisto sa však stretla s lekárskymi záznamami, ktoré boli sfalšované za účelom potvrdenia uzdravenia ľudí skrze vieru. Preto vraví, že je dôležité rozlišovať a uverejňovať iba tie skutočné prípady uzdravenia.

„Jazykom dnešnej doby sa stále viac stáva lekárska veda,“ hovorí Brown. „Či už je nadprirodzená moc súčasťou uzdravenia alebo nie, mnohých výskumníkov zaujíma, či modlitba pomáha ľuďom k uzdraveniu. GMRI potrebuje získať určité množstvo kladných prípadov, aby aj iní boli motivovaní pridať sa do tohto projektu.“

Cal Pierce, riaditeľ Medzinárodnej asociácie uzdravovacích centier (International Association of Healing Rooms) sa už pridal. Táto služba má po celom svete 2000 centier, kde prebiehajú liečenia prostredníctvom prítomnosti a moci Ducha Svätého a ktoré plánujú zozbierať informácie o úspešných uzdraveniach a posielať ich do GMRI.

„Inštitút GMRI má teraz stále miesto služby, na rozdiel od spoločných zhromaždení a konferencií, ktoré sa presúvajú z miesta na miesto,“ hovorí Pierce. „Môžeme poskytnúť informácie o prípadoch, ktoré nie sú z lekárskeho hľadiska vysvetliteľné, ako aj lekárske záznamy, aby mohli lekári študovať pôsobenie Ducha Svätého. Výsledky tohto projektu by mali prispieť k tomu, že viac ľudí vloží svoju vieru do uzdravenia, keďže zázraky budú potvrdené Bohom aj človekom.“

 

Zdroj: Charisma
Preklad: Tereza ThompsonSúvisiace články

Moc a sila|Logos 5 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma
Moc slova|Logos 12 / 2006 | Gabriel Minárik |Vyučovanie
Lekári hanby|Logos 8 / 2013 | Stanislav Mičev|Z histórie
Moc nového stvorenia|Logos 10 / 2010 | Jaroslav Kříž |Vyučovanie
O Bohu jsem moc nepřemýšlel|Logos 5 / 2014 | Redakcia |Skutočný príbeh