Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Logos október 2012


Vyberáme

Výnimočnosť kresťanstva

Jaroslav Kříž | Téma

Výnimočnosť kresťanstva

Často počuť názor, že kresťania sa snažia byť výnimoční a hovoria, že poznať Boha a získať odpustenie hriechov a večný život je možné iba vierou, ktorú prezentujú oni. Čítať viac...

Evanjelium podľa Matúša 14. - 16. kapitola

Daniel Šobr | Preklad Biblie

Evanjelium podľa Matúša 14. - 16. kapitola

Milí priatelia prekladu Biblie Slovenskej tlačovej misie. V tomto čísle Logosu vám prinášame ďalšie kapitoly Matúšovho evanjelia, konkrétne kapitoly 14 až 16. Čítať viac...

Teror rozumu

József Nagy | Vyučovanie

Teror rozumu

Francúzske povstanie vyhlásilo vojnu proti náboženstvu. „Revolúcia je skutočným vykúpením“ – vyhlásili myslitelia tvoriaci mienku spoločnosti. Čítať viac...