Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Marcová konferencia Kresťanského spoločenstva

konferencia_201103.jpg

Je za nami jedna z najúspešnejších konferencií. Športová hala na Štiavničkách v Banskej Bystrici bola počas tretieho marcového víkendu plná kresťanov veriacich v Ježiša Krista a pozvaných priateľov, známych i neznámych. Hlavným odkazom pastora Jaroslava Kříža, aj vzácneho hosťa Dr. Petra Gammonsa, bola služba kázania evanjelia, ktorá je sprevádzaná manifestujúcou sa Božou mocou, divmi a zázrakmi uzdravenia.

Konferenciu už tradične odštartovalo piatkové stretnutie mládeže v priestoroch budovy banskobystrického zboru, kde bol hlavným rečníkom večera Martin Mazúch, pastor zo zboru v Olomouci. Cieľom jeho kázne bolo aktivizovať mladých ľudí ku kázaniu evanjelia. Povzbudil mládež k tomu, aby sa nebáli nových výziev a s dynamikou, ktorou mladý človek oplýva, vstúpili do vecí, ktoré pre nich pripravil Boh. A hoci niekedy možno nebudú vedieť, čo to prinesie, je potrebné spoľahnúť sa na Boha – a úspech vo forme spasených a zachránených ľudí určite príde. Povzbudil mládež k tomu, aby sa nebáli ísť do miest a dedín a zakladať nové zbory, pretože v našom strede je mnoho perspektívnych mladých ľudí, ktorých si Boh vie použiť pre svoje dielo, a preto hlavným odkazom nielen tohto večera, ale i celej konferencie bolo jediné, no výstižné slovo: „CHOĎ“. Martin na vlastnom živote ukázal to, ako Boh vie pohliadnuť na ochotu človeka vstúpiť do týchto vecí bez ohľadu na okolnosti a požehnať dielo jeho rúk.

Hlavné konferenčné zhromaždenia sa v sobotu presunuli do športovej haly na Štiavničky, kde v doobedňajších hodinách patril priestor pastorovi Jaroslavovi Křížovi. V krátkosti okomentoval udalosti, ktoré teraz otriasajú celým svetom a povzbudil veriacich k tomu, že práve teraz je ten správny čas k rozprávaniu o Božej milosti, lebo ľudia sú neistí a zdrvení rôznymi negatívnymi správami z celého sveta a jedinou istotou v tejto dobe je Božie slovo, na ktoré keď človek postaví svoj život, tak ním žiadne zemetrasenia ani tsunami nezatrasú. Na príbehu Marty a Márie z 10. kapitoly Lukášovho evanjelia vysvetlil postoje ľudí, ktorí majú zmýšľanie ako Marta. Povzbudil prítomných, aby si za príklad zobrali konanie Márie a nedali sa zavaliť starosťami tohto sveta, ale našli si čas a prišli k Ježišovým nohám.

Prestávku medzi sobotnými zhromaždeniami tradične vyplnili krsty. Povzbudzujúcim faktom, ktorý svedčí o raste cirkvi, je pokrstenie niekoľko desiatok ľudí.

Ďalšie dve zhromaždenia sme mali tú česť privítať medzi nami vzácneho hosťa z Floridy – Dr. Petra Gammonsa. Je to veľmi požehnaný a pomazaný Boží služobník, ktorý prináša zvesť evanjelia do rôznych kútov sveta a jeho zhromaždení sa zúčastňujú aj niekoľko tisícové zástupy. Počas bohoslužieb sa Božia uzdravujúca ruka pohybuje neuveriteľným spôsobom a ľudia sú nielen zmierení s Bohom, ale aj zbavení rôznych chorôb a nemocí, ktoré im strpčovali život aj niekoľko desiatok rokov. Vďaka Bohu za to, že aj na našich zhromaždeniach sa Božia moc pohybovala a viacerí prítomní boli uzdravení. Niekoľko desiatok ľudí prišlo povedať svedectvo o tom, z akej nemoci ich Boh počas zhromaždenia uzdravil.

Dr. Gammons je nielen pomazaný služobník pre službu uzdravovania, ale aj vynikajúci kazateľ. V sobotu na príbehoch, ktoré izraelský národ prežil pri vstupe a dobývaní zasľúbenej krajiny, poukázal na niekoľko dôležitých vecí, ktoré je potrebné robiť, aby mal človek víťazný život. V nedeľu zase vysvetlil 20 hlavných vecí, ktorými sa nás diabol snaží pripraviť o požehnanie. Jeho kázne boli plné zjavení tajomstiev z Božieho slova, z ktorých každý prítomný mohol uchopiť elementy, ktoré mu pomôžu k lepšiemu napredovaniu nielen v osobnom živote, ale aj v živote jeho zboru.

Na záver konferencie celé zhromaždenie pristúpilo k Večeri Pánovej a každý prešiel „tunelom“ vytvoreným z pastorov, kde sa mohol každý naplniť Božou silou a pomazaním Svätého Ducha a na konci vyjsť pomazaný olejom.Súvisiace články

25 rokov Kresťanského spoločenstva |Logos 9 / 2016 | Redakcia |Zo života cirkvi
Konferencia Kresťanského spoločenstva Milosť v Košiciach|Logos 6 / 2015 | Alžbeta Zemančíková|Zo života cirkvi
Marcová konferencia v Banskej Bystrici|Logos 4 / 2017 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Septembrová konferencia|Logos 10 / 2016 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Decembrová konferencia|Logos 12 / 2011 | Alena Filipková |Zo života cirkvi