Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Neboj se, toliko věř – před námi jsou lepší věci než ty, které jsou za námi

Predstavujeme Církev Víry Ústí nad Labem

logos-2020-08-pt-velikonocni-koncert-2019-36.jpg

Přejeme Boží pokoj a požehnání ze severu Čech z Ústí nad Labem. O tomto regionu se hovoří jako o „tvrdém“ místě pro evangelium. A není to jednoduché, protože dědictví „komunistického severu“ a s ním spojeného materialismu a humanismu je velmi silné. Nicméně věříme více Božímu Slovu, které říká, že „kde se rozhojnil hřích, tam se ještě více rozhojňuje Boží milost a že věřícím je všechno možné, respektive že Bohu není nic nemožné…“

Navíc je skutečností, že je zde nemálo lidí, kteří nám příliš nepřejí. My se však nespoléháme na lidi, ale na Boha samotného. Máme vnitřní svědectví v našich srdcích, že když Bůh je s námi, tak i kdyby jich proti nám byly tisíce, tak stejně je jich více s námi než proti nám. Toto nás stále posiluje a inspiruje k boji proti duchovním mocnostem a silám.

Věříme tomu, že Bůh je ten, který obživuje. Dovolím si mírně parafrázovat: náboženství zabíjí, ale být součástí církve plné Ducha Svatého dává život. Význam skutečné církve, který je v poslední době v některých kruzích poněkud zpochybňován, tak je daleko větší než si většina lidí, a žel i křesťanů, myslí.

Boží dílo v Ústí nad Labem je Bohem počaté. Přes jisté nesnáze stále bojujeme a usilujeme, aby nakonec zvítězila Boží moc i v našem regionu. Na počátku devadesátých let se zde děly poměrně velké věci spojené s osobou Sándora Németha, kterého považujeme za jednu z klíčových postav pro náš region. Právě on vyslovil jasné proroctví a požehnání nad naším městem. S ohledem na to, že nikdo jiný v tuto chvíli není nositelem jím prezentovaných duchovních hodnot, jsme tato slova uchopili a pracujeme na tom, aby se v konečném důsledku naplnila ještě před příchodem našeho Pána Ježíše Krista a v našem regionu povstal silný, velký sbor plný Ducha Svatého, Boží milosti, svobody a lásky. Věříme tomu, že Boží Slovo se nenavrátí zpět, aniž by vykonalo to, k čemu bylo posláno. I proto věříme tomu, co je v podtitulku našeho představení – že před námi jsou lepší věci než ty, které jsou za námi.

logos-2020-08-9b4a1899-0039.jpgPosledních pár let práce naší skupiny bylo ne vždy jednoduchých, plných zvratů a změn, rozchodů i návratů, ale Bůh se za nás vždy nakonec postavil a dal milost obstát, a to i v den zlý. Vždy, když jsem se dostal dolů či zapochyboval, zda skutečně Bůh za námi stojí, tak se stalo „náhodou“ něco, co znovu obnovilo moji plnou důvěru a naději, že Bůh sám stojí za tímto dílem a nenechá nás padnout. Vždy poslal člověka, aktuální Slovo či řešení do situace, která byla lidskou silou a hlavou neřešitelná. V posledních letech na několika konferencích pastoři a vedoucí jako Benny Hinn, Rodney Howard-Browne či Henry Madava jasně vyslovili konkrétní vize, za které jsme vděční a které nám dávají sílu jít dál a překonávat překážky a obtíže. Mnozí z nás si prošli v životě různými problémy, pády i karamboly, ale spojuje nás to, že jsme všichni prožili úžasnou Boží milost a odpuštění od Pána Ježíše Krista.

Pracujeme na tom, abychom měli především co nejlepší vztah s Bohem samotným, ale i s našimi sourozenci v Kristu. Máme nyní kromě pravidelných shromáždění a vyučování také nepravidelné akce pro veřejnost ve formě přednášek, promítání a koncertů. Modlitby jsou významnou součástí života naší skupiny, věříme v účinnost a moc společných modliteb. Modlíme se, aby se v našich životech i společenství naplňovalo skutečné biblické křesťanství. Modlíme se za průlom v Ústí nad Labem, za růst našeho sboru, aby nás bylo co nejdříve alespoň tolik, kolik se schází celkem pravidelně na koncertech (viz. doprovodná fotografie z našich sborových prostor). V minulém roce nás Bůh povzbudil k tomu, abychom koupili lepší aparaturu a zmodernizovali zázemí, takže nyní to chce již „jen“ ty nové lidi, kteří budou spolu s námi pracovat na budování Božího díla. Rozhodli jsme se k tomu, že chceme pracovat modlitbami i reálně na tom, abychom do konce roku každý přivedli minimálně jednoho nového člověka do církve. Důležité je, aby člověk, který přijde, měl v sobě touhu se měnit a být pro Boha použitelný. Nedílnou součástí naší práce je podpora společného díla a také pozitivní vztah a postoj vůči Izraeli a Jeruzalému. Asi není sbor, ze kterého procentuálně navštívilo Izrael více lidí než v naší skupině, kde to byl téměř každý a někteří pak i vícekrát.

Situace není jednoduchá, ale máme naději, že bude dobře. Řada věcí by mohla být lepší a na tom také chceme s Boží pomocí pracovat. Velikým povzbuzením je nám to, že Duch Svatý jedná na našich bohoslužbách, lidé jsou uzdravováni a proudí pomazání Ducha Svatého. Veliký význam má pro nás to, že jsme spojeni s Božím dílem na Slovensku skrze osobu senior pastora Jaroslava Kříže, který je klíčovou postavou pro celé hnutí církví Milosti v České republice i na Slovensku. Velice nás inspiruje jeho aktuální poselství a povzbuzení k biblické víře a nutnosti ve víře růst a žít.

Bible promlouvá skrze proroka Zachariáše 4,6: „Ne silou, ne mocí, ale mým Duchem, praví Hospodin zástupů.“

Nejsme zatím velkým sborem, ale máme velkého Boha.

Bůh Vám žehnej!Súvisiace články

Ver!|Logos 2 / 2020 | Jaroslav Kříž |Téma
Neboj sa, len ver|Logos 12 / 2016 | Jaroslav Kříž |Téma
Bojovali za slovo|Logos 2 / 2012 | Árpád Kulcsár|Z histórie
V Ženeve za Izrael|Logos 3 / 2016 | Daniel Šobr |Reportáž
Bože, Ty jsi|Logos 2 / 2020 | Redakcia |Skutočný príbeh