Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Noemi a Rút & Fidlikant na streche

logos-06-fidlikant.jpg

Medzinárodný deň detí tento rok pripadol na nedeľu, a tak aj časť zhromaždenia v Banskej Bystrici patrila deťom a mládeži. Tí si pod vedením manželov Popovičovcov pripravili hneď dva muzikály.

Aj pastor Jaroslav Kříž svoju kázeň venoval deťom. V krátkosti zhrnul princípy výchovy mladej generácie a postavenie otca ako autority v rodine.

Potom už na scénu prišli deti s muzikálom Noemi a Rút v hlavných úlohách s Patríciou Petrovou ako Noemi a Sofiou Šobrovou v role Rút. Okrem toho, že nás potešili niekoľkými veselými piesňami, detičky si pre rodičov pripravili aj veliké krásne kvetiny.

Ako druhý v poradí odznel muzikál Fidlikant na streche v skrátenej verzii. Toto divadelné dielo patrí k najhranejším muzikálom na svete. Jeho svetová premiéra sa konala na Broadway v roku 1964. Dej sa odohráva v malej židovsko-protestantskej dedinke Anatevke. Tam žije aj mliekar Tojvje so svojou manželkou Golde a piatimi dcérami. Rodičia sa im spolu s dohadzovačkou Jente snažia nájsť vhodných ženíchov s prihliadaním na tradície, ale dievčenské srdcia velia inak. Tojvjeho strasti však nesúvisia len s dobrým vydajom jeho piatich pokladov. Aj spoločenské postavenie Židov v dedine je napäté. Situácia sa vyhrotí nariadením hajtmana: „Židia sa z Anatevky musia vysťahovať!“

V našom podaní sa ako Tojvje a Golde predstavili manželia Popovičovci. Príbeh sprevádzali známe aj menej známe melódie. Maťo Popovič povzbudil hitom „Byť tak chvíľu boháč“. V ďalších sólach vynikli hlasy Michala Čierneho, Sašky Tomíkovej, Majky Škrabákovej, Ivicky Kupčovej a Aničky Tomaníkovej. A fidlikant na streche, Peťo Dekrét, husle sem-tam vymenil za klavír. Na záver nás strhli k potlesku tradičným židovským tancom.Súvisiace články

Rút|Logos 9 / 2015 | Jaroslav Kříž |Téma
Zaostrené na vedu|Logos 3 / 2009 | Drahoslav Vajda |Veda a viera
Protireformácia na Slovensku|Logos 9 / 2007 | Soňa Žabková|Z histórie
Konference na Moravě|Logos 5 / 2014 | Lenka Škardová|Zo života cirkvi
Reformácia na Spiši I.|Logos 4 / 2009 | Peter Minárik |Z histórie