Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Pokračujeme

Pokoj vám!

Vždy začiatkom roka cirkvi očakávajú, že vedúci ich budú povzbudzovať plamennými kázňami a predstavením mocných vízií. Časom sa vytvorí stav, v ktorom veriaci stále klesajú vo viere, kontinuálne upadajú do apatie a vlažnosti, kazatelia sa ich snažia kriesiť a všetci si myslia, že to tak má byť. Nemá. Každý z nás je povinný nadchnúť sa sám. Veľkosť Božej osoby a milosť, ktorá sa nám stala v Ježišovi Kristovi, musí stačiť na to, aby sme sami seba vždy povzbudili k horlivosti. Veď Písmo hovorí: „Rozhorli sa!“ Ani Abrahám nečakal, že ho niekto povzbudí, ale bol si celkom vedomý toho, že si nemôže dovoliť vo viere oslabnúť. Preto, bratia, sami seba povzbuďme vo viere, a nečakajme, že niekto iný do nás napumpuje život. Obnovme sa v prvej láske a udržme si ju až do konca. Je to možné.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme