Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Pokračujeme

Hore, hore, hore, bratia a sestry. Máme tu nový rok, nové príležitosti a nové vízie. Staré pravdy Božieho slova ešte stále platia a je potrebné, aby pre nás boli čerstvé tak, ako keď sme sa s nimi stret­li po prvý raz. Ešte stále je pravda, že svet leží v hriechu a človeka, ktorý sa neobráti, čaká odsúdenie. Ešte stále platí, že evanjelium je Božou mocou na spasenie každému, kto verí. Taktiež platí, že tí, ktorí uverili, musia svoj život v Pánovi strážiť a držať korunu života až do víťazného konca. Všetko sa k nemu schyľuje. Samozrejme, prajem vám, aby celý rok bol úspešný a víťazný. Ak budete mysľou zameraní na večné hodnoty, ani tomu nemôže byť inak. Aj keby sa v priebehu roka okolo nás dialo čokoľvek. Pokračujeme.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 5 / 2015 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme